<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Български Правни Услуги -
<u>отделя специални усилия</u> в посочените
области /<i>ако поемем дело - получаваме
хонорар само при успешното му
приключване</i>/:<br />   </span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">НАП , МИТНИЦИ , ОБЩИНИ ,
КОМИСИИ</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Откази за приспадане на
ДДС, нереалност на доставката, липса на
материална обезпеченост, недължимост на
лихви , такси, акцизи, данъци, глоби,
актове и др.</span><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">  </span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">МОНОПОЛИСТИ – ЧЕЗ,
ЕОН, ЕВН, ТОПЛОФИКАЦИЯ, ВиК</span></b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Корекции на сметки -  за
„кражби" на ток , манипулирани
електромери ,  начисляване на сметки
за минали периоди, претенции за погасени
задължения и много др.</span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">  </span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ ,
ТЕЛЕВИЗИИ</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Неустойки по договори. 
„Надписани" сметки. Невключени
отстъпки.Непрекратени договори.
Обаждания и заплахи от „събирачи на
вземания". <i>Повечето от потребителите
даже са доволни защото надписването на
сметката им е незначително – то обаче
следва да бъде санкционирано .</i></span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">  </span></i><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language:
BG;">ЗАСТРАХОВАТЕЛИ</span></b><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Всеки пострадал в ПТП има
право на обезщетение. Всеки втори отказ
за изплащане на застрахователно
обезщетение е неправомерен / <b>без
значение от вида на застраховката</b>/
</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">  </span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">БАНКИ</span></b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Незаконно повишаване на
лихвени проценти</span><span lang="EN-US" style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-ansi-language: EN-US;">. </span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"> Несправедливи договори. Искове
срещу Поръчители.  Несъстоятелност,
изпълнителни производства.</span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">  </span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">ЕСПЧ , СЕС , ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Законодателството на ЕС е
над националното право и решенията на
националните съдилища. Благодарение на
членството на РБългария в ЕС , вече
разполагаме с инструменти които ни
позволяват да преодоляваме „силата"
на несправедливи национални практики.
Преюдициални запитвания, жалби и
представителство пред СЕС, / Съда на
Европейски Съюз/ , ЕСПЧ / Европейски съд
за правата на човека/ , ЕК / Европейската
Комисия/</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">   </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">   </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">   </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;">БЪЛГАРСКИ ПРАВНИ
УСЛУГИ </span></i></b><i><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;">/Bulgarian Legal
Services/</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">гр. София</span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">бул. Княз Александър
Дондуков 9<br />(вход от ул. Бачо Киро </span><span
lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;">–
</span><i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Венус Конферентен
Център</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">)</span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">+ 359 2 944 </span><span lang="EN-US"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-ansi-language: EN-US;">28 31</span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">+ 359 888 20 78 78</span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">+ 359 888 09 16 20</span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="mailto:legal@bulgarian-legal-services.eu"><span style="color:
blue;">legal@bulgarian-legal-services.eu</span></a></span></b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; color: blue; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://sdelkata.biz/im126/link.php?M=12107844&N=330&L=182&F=H"><span
style="color:
blue;">www.bulgarian-legal-services.eu</span></a></span></u><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"></p>
<p><font size="2"><br /> </font></p>
<p><font size="2">Има вероятност това съобщение
да бъде непоискано съгласно чл.6.ал.1 от
Закона за електронната търговия. <br
/></font><font size="2">Ако е така моля приемете
нашите дълбоки извинения. Вашият имейл
адрес е получен от интернет
пространството. <br />Ние сме истински
професионалисти и смятаме, че
разпространяваме полезна за Вас
информация. <br /> Ако не желаете да
получавате подобни съобщения от
"<b>Български Правни Услуги</b>", може да се
отпишете от <a
href="http://sdelkata.biz/im126/unsubscribe.php?M=12107844&C=84cb9fcac0e72111513ba2818c826303&L=282&N=330"><strong>ТУК!</strong></a></font></p>
<img
src="http://sdelkata.biz/im126/open.php?M=12107844&L=282&N=330&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>