<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.9600.17496"></head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p style="text-align: center; line-height: 115%; mso-pagination: none;
mso-layout-grid-align: none;" align="center"><i style="mso-bidi-font-style:
normal;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif';
mso-ansi-language: BG;"><font size="3">БГ Серт </font></span></i><i
style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="RU" style="font-family:
'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: RU;"><font size="3">-
</font></span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span
style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: BG;"><font
size="3">Трейнинг център София<br /></font><font
size="3">Ви кани да вземете участие в
интензивен курс на тема:</font></span></i><span
style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: BG;"><br
/><br /></span><span lang="EN-US"><a
href="http://dealbg.org/stats206/link.php?M=3301333&N=137&L=63&F=H"><span
lang="BG" style="font-size: 14pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: BG;"><font color="#0000ff">СТРЕС
КОНТРОЛ</font></span><span style="font-size: 14pt; font-family:
'Tahoma','sans-serif'; line-height: 115%;"><font color="#0000ff"> -
Техники за овладяване на стреса в
професионална и лична
среда</font></span></a></span><b><u><span style="font-family:
'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: BG;"><br /></span></u></b><span
style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: BG;"><br
/></span><b><span lang="EN-US" style="font-family:
'Tahoma','sans-serif';"><font size="3">21</font></span></b><b><span
lang="EN-US" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language:
RU;"><font size="3"> </font></span></b><b><span style="font-family:
'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: BG;"><font size="3">април
2015 г., гр.София<br /></font><font size="3">бул. Цар
Борис III 168, Бизнес център "Андромеда",
етаж 3</font></span></b><span style="font-family:
'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: BG; mso-bidi-font-weight:
bold;"><br /></span><span lang="EN-US"><a
href="http://dealbg.org/stats206/link.php?M=3301333&N=137&L=30&F=H"
target="_blank"><span lang="BG" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif';
mso-ansi-language: BG;"><font color="#0000ff" size="3">Карта на
мястото</font></span></a></span><span lang="EN-US"
style="font-family: 'Tahoma','sans-serif';"><o:p></o:p></span></p>
<p><span lang="EN-US" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif';"><font
size="3">Стресът е основна причина за
понижената умствена и физическа
ефективност. Той е силен фактор, който ни
ограничава и стимулира стареенето.
Научавайки се да контролираме стр</font><a
name="_GoBack"></a><font size="3">еса, ние се превръщаме
в личност, владееща ситуацията 24/7. Това
води до рязко повишаване на личните и
професионални
резултати.<o:p></o:p></font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 11pt;
font-family: 'Tahoma','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;">Oбучението "Стрес Контрол"
цели да изгради трайни умения за
емоционален контрол и преобразуването
на стреса в позитивен фактор. Представят
се ефикасни техники за контрол над
психическото състояние в стресова среда.
Представят се ефикасни тактики за
управление на психическото състояние в
стресова среда.<span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><br
/><br /></span></span></b><span style="font-size: 11pt; font-family:
'Calibri','sans-serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family:
Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font:
minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><a
href="http://dealbg.org/stats206/link.php?M=3301333&N=137&L=63&F=H"><b><span
style="font-family: 'Tahoma','sans-serif';"><font
color="#0000ff">ПРОГРАМА И ОНЛАЙН РЕЗЕРВИРАНЕ
>>><br /></font></span></b></a></span><span style="font-size:
11pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;"><br /><b><u>ВРЕМЕ:</u></b>  
</span><span lang="RU" style="font-size: 11pt; font-family:
'Tahoma','sans-serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: RU; mso-fareast-theme-font:
minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA;">0</span><span style="font-size:
11pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;">9.</span><span lang="RU" style="font-size: 11pt;
font-family: 'Tahoma','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: RU; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;">0</span><span style="font-size: 11pt;
font-family: 'Tahoma','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;">0 - 17.</span><span lang="RU" style="font-size:
11pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: RU; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;">0</span><span style="font-size: 11pt;
font-family: 'Tahoma','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;">0 часа;<br /><br /><b><u>МЯСТО:</u></b>
гр.София, бул. Цар Борис III 168, Бизнес
център "Андромеда", етаж 3, офис 31 –
учебна зала.<br /><b><u><br />ОРГАНИЗАТОР НА
СЪБИТИЕТО: <br /></u>БГ Серт - Трейнинг център
</b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">София</b><br /><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">Адрес:</b> гр.София,
бул. Цар Борис III 168, Бизнес център
"Андромеда", етаж 3, офис 31 <br /><b>Tел.:</b>
02-403-2404; <b><br />Mоб.:</b> 08</span><span lang="RU"
style="font-size: 11pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; line-height:
115%; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: RU; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;">98-329-302;<br /></span><span style="font-size:
11pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: BG; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA;
mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><a
href="http://dealbg.org/stats206/link.php?M=3301333&N=137&L=33&F=H"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family:
'Tahoma','sans-serif';"><font color="#0000ff">УЕБ СТРАНИЦА
>>></font></span></b></a></span><span style="font-size: 11pt;
font-family: 'Tahoma','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;"><br style="mso-special-character: line-break;"
/><br style="mso-special-character: line-break;" /></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%;"><span style="font-size:
11pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;"> </span></p>
<p> </p>
<span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span> 
<span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span> 
<span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span></span>         <br />Тoвa
мoжe дa е нeпoискaнo търгoвскo съoбщeниe, спoрeд
Зaкoнa зa eлeктрoннaтa търгoвия - ЗEТ. <br />Акo нe
жeлaтe дa пoлучaвaтe повече нaшитe пoкaни, мoля
натиснете <strong><a
href="http://dealbg.org/stats206/unsubscribe.php?M=3301333&C=b0542cd82a0222c9aed98755a84bb5b6&L=84&N=137">кликнете
ТУК</a></strong> за автоматично отписване<br
/>или изпрaтeтe прaзeн email нa <a
href="mailto:bgcert@mail.bg" rel="noreferrer"><em><font
color="#000000">bgcerttrainingcenter@mail.bg</font></em></a><em><font
color="#000000"> със зaглaвие DЕLЕTЕ. <br />Мoлим дa
приeмeтe нaшитe извинeния ако сме ви
обезпокоили с нашето
предложение.</font> </em>
<br/><!-- #*#*# FLIPMODE! #*#*# --><img
src="http://dealbg.org/stats206/open.php?M=3301333&L=84&N=137&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>