<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.9600.17690"></head>
<body>
<table class="MsoNormalTable" style="width: 100%; background: #96c6eb;"
cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 15pt;">
<div align="center">
<table class="MsoNormalTable" style="width: 800px; background: white;"
cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="background: #96c6eb; padding: 0cm;"></td>
</tr>
<tr style="height: 93pt;">
<td style="height: 93pt; padding: 0cm;">
<h1 style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 24pt;"
align="center"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Trebuchet MS',sans-serif; color: maroon; letter-spacing:
-1.5pt;">     </span></strong><strong><span
style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color:
maroon; letter-spacing: -1.5pt;">  </span></strong><strong><span
style="font-size: 18pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color:
maroon; letter-spacing: -1.5pt;">Phone: + 359 2 806 61 78; Mobile: + 359
879 111 222; </span></strong><span style="font-size: 18pt;
font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: maroon; letter-spacing:
-1.5pt;"><br /><strong><span style="font-family: 'Trebuchet
MS',sans-serif;">E-mail: <a href="mailto:reservations@luckybansko.com"
rel="noreferrer"><span style="color:
maroon;">reservations@luckybansko.com</span></a></span></strong></span><span
style="font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; font-weight: normal; color:
#003366; letter-spacing: -1.5pt;"><!-- o ignored --></span></h1>
<p><span style="font-family: 'Verdana',sans-serif; color:
#aca952;"> <img id="_x0000_i1025" border="0" alt="dao 3.png"
src="http://marketer.luckybansko.bg/admin/temp/newsletters/327/dao%203.png"
width="259" height="169" /> <img id="_x0000_i1026" border="0" alt="dao
2.jpg"
src="http://marketer.luckybansko.bg/admin/temp/newsletters/327/dao%202.jpg"
width="261" height="193" /> <img id="_x0000_i1027" border="0" alt="dao
1.jpg"
src="http://marketer.luckybansko.bg/admin/temp/newsletters/327/dao%201.jpg"
width="329" height="171" /> </span><span style="font-family:
'Verdana',sans-serif;"><!-- o ignored --></span></p>
<p><span style="font-family: 'Verdana',sans-serif;"> <!-- o ignored
--></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0cm;">
<table class="MsoNormalTable" style="width: 100%;" cellspacing="0"
cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 67%; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left:
15pt; padding-right: 15pt;" valign="top" width="67%">
<p class="MsoNormal"><span style="color: #aca952;">  </span><!-- o
ignored --></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 24pt;
color: maroon;"> <strong>3-дневен курс по лечебно
ДАО</strong><b><br /></b></span><strong><span style="color:
gray;"> </span></strong><b><span style="color: gray;"><br
/></span></b><strong><span style="font-size: 13.5pt; color:
gray;">Животът е най-голямата ни
ценност!</span> <br />  <br /></strong><span
style="color: gray;"> </span><strong><span style="font-size: 13.5pt;
color: gray;">Даоските практики са на повече от
5000 години. Създадени са, за да носят
здраве, радост и дълголетие.<br />  <br
/></span></strong><span style="color: gray;"> </span><strong><span
style="font-size: 13.5pt; color: gray;"> Повече от 40
години Майстор Мантак Чиа споделя
тайните на древните даоски майстори и ги
прави достъпни за всички.<br />  <br
/></span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; color:
gray;">Майстор Чиа е обучил хиляди
инструктори, а неговата система е
позната на 5 континента в над 56 държави и
има многобройни практикуващи.<br
/>  <br /></span></strong><span style="color:
gray;"> </span><strong><span style="font-size: 13.5pt; color:
gray;"> Практиките са лесни за заучаване
и изпълнение, не е необходим предишен
опит, а ефектът се усеща веднага.<br
/>  <br /></span></strong><span style="color:
maroon;"> </span><strong><span style="font-size: 13.5pt; color:
maroon;">След като завършите курса Вие ще
можете:<br />   </span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span
style="font-size: 13.5pt; color: gray;">·
Ефективно ще се освободите от
натрупаните стрес, умора и токсини в
тялото;<br /></span></strong><b>  <br /></b><strong><span
style="font-size: 13.5pt; color: gray;">· Ще
трансформирате негативните емоции в
положителни; <br /></span></strong><b>  <br
/></b><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: gray;">· Ще
получите вдъхновение във вашите
професия, хоби и всекидневен живот;<br
/></span></strong><b>  <br /></b><strong><span style="font-size:
13.5pt; color: gray;">· Ще подсилите и
обновите тялото си;<br /></span></strong><b>  <br
/></b><strong><span style="font-size: 13.5pt; color:
gray;">· Ще се освободите от тежките
навици и предразсъдъци от миналото.<br
/></span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; color:
maroon;">  <br />Практиките се водят от
сертифицирани инструктори от системата
на майстор Мантак Чиа: </span></strong><strong><span
style="font-size: 13.5pt;"><a
href="http://ofertibg.eu/stats214/link.php?M=4122551&N=152&L=56&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank"><span style="color:
maroon;">Мариела Таскова и Иван
Петков</span></a><span style="color: maroon;">.<br />  <br
/></span></span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; color:
maroon;">Курсът се провежда в 5-звездния </span><a
href="http://ofertibg.eu/stats214/link.php?M=4122551&N=152&L=61&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank"><span style="font-size: 13.5pt; color:
maroon;">Апартхотел Лъки
Банско</span></a></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt;
color: maroon;">.<br />  <br /></span></strong><strong><span
style="font-size: 13.5pt; color: maroon;">Пакетна цена за
курса: 270 лв. <br />    <br
/></span></strong><b><strong><a
href="http://ofertibg.eu/stats214/link.php?M=4122551&N=152&L=60&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank"><span style="font-size: 13.5pt; color:
maroon;">Моля, кликнете тук за повече
информация. </span></a></strong></b></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:
13.5pt; color: gray;">   <br />Очакваме Ви:)!<br
/>  <br />С уважение:<br />Марияна
Петрова<br />Маркетинг мениджър</span></b><!-- o
ignored --></p>
<p style="text-align: center;" align="center"> <!-- o ignored --></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background: #bfd8e5; padding: 7.5pt;">
<p style="text-align: center;" align="center"><br />Съгласно
закона за електронна търговия Чл. 6, ал. 1
Ви уведомяваме, <br />че е възможно това да
е непоискано търговско съобщение. <br />То
е еднократно изпратено писмо до Вашия
e-mail адрес, който е взет от публичното
пространство. <br />Ако не желаете да
получавате подобни съобщения от
"<strong>АпартХотел Лъки Банско</strong>", може
да се <a
href="http://ofertibg.eu/stats214/unsubscribe.php?M=4122551&C=996fc1357681e701df947772604bd40b&L=117&N=152"><strong>отпишите
от ТУК</strong></a> или като отговорите на
този емайл с заглавие "Отпиши"</p>
<p style="text-align: center;" align="center">Ако сме ви
обезпокоили с нашето предложение, моля
приемете нашите дълбоки извинения. <br
/>  <!-- o ignored --></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background: #96c6eb; padding: 7.5pt;">
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span
style="font-size: 10pt; color: maroon;">Tel.:0879 111 222; 0877 999
222;</span></strong><b><span style="font-size: 10pt; color: maroon;"><br
/><strong><strong><span style="font-size: 10pt; color: maroon;"><a
href="http://ofertibg.eu/stats214/link.php?M=4122551&N=152&L=59&F=H"><span
style="font-size: 10pt; color:
maroon;">www.luckybansko.com</span></a> <a
href="http://ofertibg.eu/stats214/link.php?M=4122551&N=152&L=58&F=H"><span
style="font-size: 10pt; color:
maroon;">www.luckyfit.eu</span></a> </span></strong></strong></span></b><a
href="http://ofertibg.eu/stats214/link.php?M=4122551&N=152&L=57&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank"><strong><span style="font-size: 10pt;
color: maroon;">www.luckykids.bg</span></strong></a><span style="color:
maroon;"> </span><!-- o ignored --></p>
<p><span style="color: #aca952;"> </span> <!-- o ignored --></p>
<p> <!-- o ignored --></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt;"><!-- o ignored
--> </p>
<img
src="http://ofertibg.eu/stats214/open.php?M=4122551&L=117&N=152&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>