<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<table class="MsoNormalTable" style="width: 637px; margin: 2.75pt 4.8pt;
background: white;" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"
border="0">
<tbody>
<tr style="height: 14pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;
mso-yfti-lastrow: yes;">
<td style="height: 14pt; width: 477.5pt; background: none transparent
scroll repeat 0% 0%; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left:
0cm; padding-right: 15pt; border: #f0f0f0;" valign="top" width="637">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame;
mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap: around;
mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal:
margin; mso-element-left: -7.1pt; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule:
exactly; mso-element-frame-vspace: 5.0pt;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Здравейте,</span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame;
mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap: around;
mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal:
margin; mso-element-left: -7.1pt; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule:
exactly; mso-element-frame-vspace: 5.0pt;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Знаете ли защо водещи
български компании <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">обучават и сертифицират десетки и
стотици свои служители по Управление на
проекти?</b> Защото това ги прави
по-ефективни. В рамките на нашите
консултантски услуги, вече 10 години
организираме <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">най-успешните обучения по
Управление на проекти </b>в България за <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">хиляди</b>
представители на малки, средни и големи
организации. През следващите месеци
можете да се възползвате от нашата
най-добра селекция:<span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">       </span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><u><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: blue; letter-spacing: -0.75pt;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=60&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">Практическо
обучение: Разработване на проекти по
програмите на ЕС </span></a><o:p></o:p></span></u></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family:
Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">1</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family:
Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">7</span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; letter-spacing: -0.75pt;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">-1</span><span lang="EN-US" style="font-size:
12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; letter-spacing: -0.75pt;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">9</span><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family:
Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"> септември 2015</span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: blue; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame;
mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap: around;
mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal:
margin; mso-element-left: -7.1pt; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule:
exactly; mso-element-frame-vspace: 5.0pt;"><i style="mso-bidi-font-style:
normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-no-proof: yes;"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600"
o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f"
stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if
lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum
0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600
pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum
@0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600
pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600
pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path
o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock
v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype></span></i><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p><img border="0" hspace="0" alt=""
src="http://www.projecta.bg/images/seminars/177_size_130px.jpg"
align="baseline" /></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame;
mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap: around;
mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal:
margin; mso-element-left: -7.1pt; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule:
exactly; mso-element-frame-vspace: 5.0pt;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Обучението е с <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">практическа
насоченост</b>, като участниците ще
работят по примерни проекти. Ще бъдат
представени <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">всички актуални възможности</b> за
финансиране от ЕС по програмите за
България. Обучението е интерактивно и
включва презентации, дискусии, тестове и
групова работа. Това е <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">най-подробното обучение</b> по
разработване на проекти за финансиране
от ЕС, което сме провели досега <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">повече от 25 пъти</b>.
</span><b><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="color:
#333333;">На обучението ще бъдат представени
в пълен обем успеши проекти. Обучението е
с обновена програма от</span></span></b><b><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">
</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">2015!</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace:
7.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Водещ: <a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=175&F=H"
target="_blank"><span style="text-decoration: none; color: windowtext;
text-underline: none; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Александър
Апостолов, </span><span lang="EN-US" style="text-decoration: none;
color: windowtext; mso-ansi-language: EN-US; text-underline: none;
mso-bidi-font-size: 11.0pt;">PMP</span><span style="text-decoration: none;
color: windowtext; text-underline: none; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">®, </span><span lang="EN-US" style="text-decoration: none;
color: windowtext; mso-ansi-language: EN-US; text-underline: none;
mso-bidi-font-size: 11.0pt;">TSPM</span></a> – експерт с
18-годишен опит по програмите на ЕС.<br /> 
<br /><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="background:
yellow; mso-highlight: yellow;">При ранна регистрация
<b>спестявате 120 лв. </b>с ДДС.</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace:
7.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><i
style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="background: yellow;
mso-highlight: yellow;"></span></i></span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: blue; letter-spacing: -0.75pt;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><font size="5">   </font> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><u><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: blue; letter-spacing: -0.75pt;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=61&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">Управление на
проекти - Preparation for Success (3
дни)</span></a><o:p></o:p></span></u></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>24-26 септември
2015</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #948a54; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #948a54; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-no-proof: yes;"></span><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p><img border="0" hspace="0" alt=""
src="http://www.projecta.bg/images/seminars/172_size_130px.jpg"
align="baseline" /></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #948a54; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Организираме отново <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">най-успешното обучение по
Управление на проекти в България,</b>
проведено досега повече от <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">115 пъти</b>!
Обучението е по лиценз на<span style="mso-spacerun:
yes;">  </span>TenStep Inc., САЩ (</span><u><span style="font-size:
10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: blue;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=167&F=H"
target="_blank"><span style="text-decoration: none; color: windowtext;
text-underline: none; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">www.tenstep.com</span></a></span></u><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">).<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span>Методът TenStep се ползва със <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">световно
признание</b>, благодарение на това, че е
ясен, лесен за приложение, с </span><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;">практическа<span
style="color: #333333;"> насоченост и съдържа
най-модерните концепции в управлението
на проекти.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span><br
/><span style="mso-spacerun: yes;">  </span><br />Водещ: <a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=175&F=H"
target="_blank"><span style="text-decoration: none; color: windowtext;
text-underline: none; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Александър
Апостолов, </span><span lang="EN-US" style="text-decoration: none;
color: windowtext; mso-ansi-language: EN-US; text-underline: none;
mso-bidi-font-size: 11.0pt;">PMP</span><span style="text-decoration: none;
color: windowtext; text-underline: none; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">®, </span><span lang="EN-US" style="text-decoration: none;
color: windowtext; mso-ansi-language: EN-US; text-underline: none;
mso-bidi-font-size: 11.0pt;">TSPM</span></a> – Управител
на </span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">TenStep</span><span style="font-size:
10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;"> България<br /> 
</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: 12pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame;
mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap: around;
mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal:
margin; mso-element-left: -7.1pt; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule:
exactly; mso-element-frame-vspace: 5.0pt;"><i style="mso-bidi-font-style:
normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
background: yellow; color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-highlight: yellow;">При ранна регистрация
<b>спестявате до 132 лв.</b> с ДДС.</span></i><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: blue; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><font size="5">  </font> </span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><u><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: blue; letter-spacing: -0.75pt;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=57&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">Project Management Professional
(PMP®)/CAPM® Exam Preparation
</span></a><o:p></o:p></span></u></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>07-10 октомври 2015 </span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size:
10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;">  </span></i><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-no-proof: yes;"></span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p><img border="0" hspace="0" alt=""
src="http://www.projecta.bg/images/seminars/190_size_130px.jpg"
align="baseline" /></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Получете най-престижния международен
сертификат по управление на проекти.
Подготвителният курс се организира за
22-ри път в България от <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">TenStep <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">-
глобална обучаваща организация на Project
Management Institute (PMI Registered Education Provider –
R.E.P.)</span></b>. Сертификатът Project Management
Professional (PMP®) на Института за управление
на</span><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">
<span style="color: #333333;">проекти (PMI) в САЩ се
радва на изключителна популярност и
престиж в световен мащаб. <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">Нашите курсисти
имат изключително висока успеваемост на
изпита – от първия път!</b></span></span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt; mso-layout-grid-align: none;"><span lang="RU" style="font-size:
10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-ansi-language: RU; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Водещ: </span><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=174&F=H"
target="_blank"><span style="text-decoration: none; color: windowtext;
text-underline: none; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Франк Нинов,
</span><span lang="EN-US" style="text-decoration: none; color: windowtext;
mso-ansi-language: EN-US; text-underline: none; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">PMP</span><span style="text-decoration: none; color: windowtext;
text-underline: none; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">®</span></a>
(Германия)<br />  </span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size:
10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; background: yellow; color:
#333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-highlight: yellow;">При
ранна регистрация <b>спестявате 690 лв. </b>с
ДДС.</span></i><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: blue; letter-spacing: -0.75pt;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: blue; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><font size="5">  </font> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: blue; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"></span><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: blue; letter-spacing: -0.75pt;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">  </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: blue; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"></span><u><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: blue; letter-spacing: -0.75pt;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=58&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">Сертифициране Agile
Project Management™ (AgilePM®) Foundation – 100%
успеваемост на изпита
</span></a><o:p></o:p></span></u></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">12-14 октомври 2015</span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #999966; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #999966; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-no-proof: yes;"></span><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p><img border="0" hspace="0" alt=""
src="http://www.projecta.bg/images/seminars/184_size_130px.jpg"
align="baseline" /></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span lang="EN-US" style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #999966; letter-spacing: -0.75pt;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline; background: white;
text-align: justify; margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12.65pt;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Сертификационната програма <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">Agile Project Management™
(AgilePM<sup>®</sup>) Foundation </b>включва
интензивно обучение по метода и изпит за
получаване на международно признат
сертификат по Agile.<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">
</b><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Тази
официално<b> </b>акредитирана програма е<b>
</b>базирана на <b>DSDM<sup>®</sup></b></span> (Dynamic
</span><span lang="EN-US" style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">S</span><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">ystems </span><span lang="EN-US"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">D</span><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">evelopment </span><span lang="EN-US" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">M</span><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">ethod)
<b>Atern<sup>®</sup></b>, който винаги е бил
единственият Agile метод, който изцяло
включва концепцията за Agile проект и
съдържа детайлни насоки за това как да се
управляват и реализират Agile проекти.<br
/>  <br />Водещ: </span><span lang="EN-US" style="font-size:
10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=176&F=H"
target="_blank"><span style="text-decoration: none; color: windowtext;
text-underline: none; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Peter</span><span
style="text-decoration: none; color: windowtext; mso-ansi-language: BG;
text-underline: none; mso-bidi-font-size: 11.0pt;"> </span><span
style="text-decoration: none; color: windowtext; text-underline: none;
mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Krischel</span></a> </span><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">(Холандия),
PRINCE2® and Agile PM Approved Trainer, Scrum Master<br />  <br
/><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="background: yellow;
mso-highlight: yellow;">При ранна регистрация
<b>спестявате 350 лв.</b> с ДДС.</span></i></span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: blue; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><font size="4">  </font> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><u><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: blue; letter-spacing: -0.75pt;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=56&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">PRINCE2<sup>®</sup>
Foundation Certificate Programme </span></a></span></u><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">15-17 октомври 2015</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><u><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: blue; letter-spacing: -0.75pt;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=170&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">Accredited
PRINCE2<sup>®</sup> Practitioner Certificate Programme
</span></a></span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">17
октомври 2015</span><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-no-proof: yes;"></span><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p><img border="0" hspace="0" alt=""
src="http://www.projecta.bg/images/seminars/184_size_130px.jpg"
align="baseline" /></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">     <br /></span><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">PRINCE2®</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"> e водещ метод и изключително
престижна система за сертифициране по
управление на проекти в световен мащаб.
Нашата акредитирана програма включва
интензивно обучение и подготовка за
сертифициране, полагане на изпит и
получаване на международно признат
сертификат <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">PRINCE2®
Foundation</b> или <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">PRINCE2®
Practitioner</b>. </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Курсът включва и достъп до
онлайн среда за предварителна
подготовка с изключително богати
материали и възможност за генериране на
примерни изпити, което улеснява
подготовката и увеличава шанса за успех
на изпита!</span><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"> До момента по нашите програми в
България са сертифицирани над 500 човека
по<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>PRINCE2®.<br
/>  <br />Водещ: </span><span lang="EN-US" style="font-size:
10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=176&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">Peter</span><span style="color: blue; mso-ansi-language: BG;
mso-bidi-font-size: 11.0pt;"> </span><span style="color: blue;
mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Krischel</span></a></span><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"> (Холандия),
PRINCE2® and Agile PM Approved Trainer, Scrum Master</span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size:
10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; background: yellow; color:
#333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-highlight: yellow;">При
ранна регистрация <b>спестявате до
</b></span></i><b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span
lang="EN-US" style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
background: yellow; color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-highlight: yellow;">290
</span></i></b><b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; background:
yellow; color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-highlight: yellow;">лв.</span></i></b><i style="mso-bidi-font-style:
normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
background: yellow; color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-highlight: yellow;"> с ДДС.</span></i><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: blue; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">    </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><font size="5">  </font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=168&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">PMI Agile Certified Practitioner
(PMI-ACP)® Exam Preparation </span></a></span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">07-09 декември 2015</span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #999966; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #999966; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-no-proof: yes;"></span><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p><img border="0" hspace="0" alt=""
src="http://www.projecta.bg/images/seminars/190_size_130px.jpg"
align="baseline" /></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span lang="EN-US" style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #999966; letter-spacing: -0.75pt;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline; background: white;
text-align: justify; margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12.65pt;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Подготвителен курс за изпит за
престижния сертификат Agile Certified Practitioner
(PMI-ACP)® на Project Management Institute (PMI) - САЩ, в
удобна тридневна присъствена форма.
Сертификационната програма <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">PMI Agile Certified Practitioner
(PMI-ACP)®</b> включва <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">достъп до онлайн платформа за
предварителна поготовка</b>, интензивно
присъствено обучение, предоставяне на
книгата </span><span lang="EN-US" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">Agile Development
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">и
упражнения с изпитни въпроси.<b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b>Това е курс на<b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"> TenStep </b>- глобална
обучаваща организация на<b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"> Project Management Institute (PMI
Registered Education Provider – R.E.P.)</b>.<br />  <br
/>Водещ: <a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=173&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">Владимир Лилов, PhD, PMP®</span></a><br /> 
<br /><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="background:
yellow; mso-highlight: yellow;">При ранна регистрация
<b>спестявате 230 лв.</b> с ДДС.</span></i></span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: blue; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><font size="4">    </font> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: blue; letter-spacing: -0.75pt; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 3pt 0cm;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><u><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: blue; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=59&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">(Ново) Зелен пояс
по Изготвяне и изпълнение на проекти по
програмите на ЕС (2014-2020) </span></a></span></u><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame;
mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap: around;
mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal:
margin; mso-element-left: -7.1pt; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule:
exactly; mso-element-frame-vspace: 5.0pt;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p> <img
src="http://statsystem.eu/greenbelt.png" width="109" height="95" /><br
/></o:p></span><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">За първи път в България!
Сертифицирайте се с нашата уникална
програма за <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Зелен
пояс по Изготвяне и изпълнение на
проекти по програмите на ЕС (2014-2020)</b> и
докажете Вашите компетенции</span><span
lang="EN-US" style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language:
EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span lang="EN-US" style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">  </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame;
mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap: around;
mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal:
margin; mso-element-left: -7.1pt; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule:
exactly; mso-element-frame-vspace: 5.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-bidi-font-size:
9.0pt;">Разгледайте нашите онлайн
обучения:</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 12pt 35.7pt; line-height:
normal; text-indent: -17.85pt; mso-element: frame;
mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap: around;
mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal:
margin; mso-element-left: -7.1pt; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule:
exactly; mso-element-frame-vspace: 5.0pt;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Verdana;
mso-fareast-font-family: Verdana; mso-fareast-language: BG;">-</span><span
style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: Verdana; mso-fareast-language:
BG;">       </span><span style="font-size:
10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=172&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">Съвременни компетенции за
управление на проекти</span></a></span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 12pt 36pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace:
7.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Verdana;
mso-fareast-language: BG;">-</span><span style="font-size: 7pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: Verdana;
mso-fareast-language: BG;">      
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=171&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">Подготвителен онлайн курс за
сертифициране по управление на проекти
за Нива C и D на IPMA</span></a></span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 12pt 36pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace:
7.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Verdana;
mso-fareast-language: BG;">-</span><span style="font-size: 7pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: Verdana;
mso-fareast-language: BG;">      
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=169&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">PMI
Agile Certified Practitioner Exam Preparation Course</span></a></span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame;
mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap: around;
mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal:
margin; mso-element-left: -7.1pt; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule:
exactly; mso-element-frame-vspace: 5.0pt;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">   </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: 12pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame;
mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap: around;
mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal:
margin; mso-element-left: -7.1pt; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule:
exactly; mso-element-frame-vspace: 5.0pt;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Моля, посетете </span><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-bidi-font-size: 9.0pt;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=177&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">www.projecta.bg</span></a></span><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"> за пълно описание на
обученията и онлайн регистрация. Можем
да проведем за вас и специални вътрешни
обучения, както и да ви съдействаме за
въвеждане на цялостна система за
управление на проекти във вашата
организация. Свържете се с нас за повече
информация по възможностите за
кандидатстване по програмите на
ЕС.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame;
mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap: around;
mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal:
margin; mso-element-left: -7.1pt; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule:
exactly; mso-element-frame-vspace: 5.0pt;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">   </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Поздрави,</span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">  </span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">ПРОДЖЕКТА ООД</span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">ул. Веслец 45, офис 13,</span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;"> </span><span style="font-size:
10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">София</span><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">,
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">1202 </span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">тел./факс +359 (2) 983 53 24; 489 44
58</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><u><span lang="EN-US" style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #0070c0; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><a href="mailto:info@projecta.bg"><span
style="color: blue; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">info</span><span lang="BG"
style="color: blue; mso-ansi-language: BG; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">@projecta.b</span><span style="color: blue; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">g</span></a></span></u><u><span lang="EN-US" style="font-size:
10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #0070c0;
mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"> </span></u><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap:
around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><u><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=177&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">www.projecta.bg</span></a></span></u><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-bidi-font-size: 11.0pt;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=63&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">Книги по
управление на проекти – вижте всички
книги тук</span></a></span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=62&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">Вижте всички актуални обучения
тук</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">  </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame;
mso-element-frame-hspace: 7.05pt; mso-element-wrap: around;
mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal:
margin; mso-element-left: -7.1pt; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule:
exactly; mso-element-frame-vspace: 5.0pt;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: SimSun;">Намерете ни във </span><span
lang="EN-US" style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: SimSun;">Facebook</span><span style="font-size:
10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-fareast-font-family: SimSun;">:<span style="color: #1f497d;">
</span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 10pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #1f497d; mso-bidi-font-family: Arial;
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: SimSun;"><a
href="http://statsystem.eu/stats312/link.php?M=9793439&N=277&L=65&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">www</span><span lang="BG" style="color: blue; mso-ansi-language:
BG; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">.</span><span style="color: blue;
mso-bidi-font-size: 11.0pt;">facebook</span><span lang="BG" style="color:
blue; mso-ansi-language: BG; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">.</span><span
style="color: blue; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">com</span><span lang="BG"
style="color: blue; mso-ansi-language: BG; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">/</span><span style="color: blue; mso-bidi-font-size:
11.0pt;">UpravlenieNaProekti</span></a></span><span lang="EN-US"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#1f497d; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun;">
</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: normal;
text-indent: -18pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: Wingdings; color: #333333; mso-bidi-font-family: Wingdings;
mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-fareast-language:
BG;">Ø</span><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333; mso-fareast-font-family: Wingdings;
mso-fareast-language: BG;">  </span><i style="mso-bidi-font-style:
normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Разработване на проекти и управление
на проекти за бизнеса и администрацията
</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: normal;
text-indent: -18pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: Wingdings; color: #333333; mso-bidi-font-family: Wingdings;
mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-fareast-language:
BG;">Ø</span><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333; mso-fareast-font-family: Wingdings;
mso-fareast-language: BG;">  </span><i style="mso-bidi-font-style:
normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Лидер в сертифицирането по управление
на проекти – PRINCE2, PMP®, IPMA, </span></i><i
style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size:
10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #333333;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Agile</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span
lang="EN-US" style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">
</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: normal;
text-indent: -18pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: Wingdings; color: #333333; mso-bidi-font-family: Wingdings;
mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-fareast-language:
BG;">Ø</span><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333; mso-fareast-font-family: Wingdings;
mso-fareast-language: BG;">  </span><i style="mso-bidi-font-style:
normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Съдействие за реализация на проекти
по програмите на Европейския съюз
</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: normal;
text-indent: -18pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: Wingdings; color: #333333; mso-bidi-font-family: Wingdings;
mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-fareast-language:
BG;">Ø</span><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333; mso-fareast-font-family: Wingdings;
mso-fareast-language: BG;">  </span><i style="mso-bidi-font-style:
normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Разработване и въвеждане на
методологии за управление на
проекти</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: normal;
text-indent: -18pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 7.05pt;
mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph;
mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: -7.1pt;
mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly; mso-element-frame-vspace:
5.0pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: Wingdings; color: #333333; mso-bidi-font-family: Wingdings;
mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-fareast-language:
BG;">Ø</span><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333; mso-fareast-font-family: Wingdings;
mso-fareast-language: BG;">  </span><i style="mso-bidi-font-style:
normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #333333; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Най-успешните обучения по управление
на проекти <br /></span></i></p>
<pre><br />  <br />  <br />  </pre>
<pre>Съглaсно закона за електрoнна търговия
Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е възможно
това да е непoискано търгoвско съобщeние.
 <br />То е eднократно изпрaтено писмо до
Вaшия e-mail адрес, който е взет от
публичнoто прoстранство.    <br />Извиняваме
се за причиненото неудобство, ако сме Ви
притеснили с нашето предложение.    <br
/><strong>Ако не желаете да пoлучавaте
съoбщeния от "ПРОДЖЕКТА", моля кликнете <a
href="http://statsystem.eu/stats312/unsubscribe.php?M=9793439&C=18d4ed89fdaf52a1ac325360d5743cd3&L=236&N=277">ОТПИСВАНЕ</a>
за автоматично отписване!</strong></pre>
<pre><br /><br /></pre>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img
src="http://statsystem.eu/stats312/open.php?M=9793439&L=236&N=277&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>