<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.9600.17496"></head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"
align="center"><strong><span lang="BG" style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">„Европейски
фондове 2014 – 2020 – Разработване и
управление на проекти, <br />финансирани от
ЕС"</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; font-weight: normal; line-height: 115%;"><br
/></span></strong><strong><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red; line-height:
115%;">3</span></strong><strong><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red; line-height: 115%;">
</span></strong><strong><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red; line-height:
115%;">декември 2015</span></strong><strong><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red;
line-height: 115%;"> </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red; line-height: 115%;">–
</span></strong><strong><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red; line-height:
115%;">София</span></strong><strong><span lang="BG" style="font-size:
10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red; line-height: 115%;">
<br /></span></strong><strong><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #00b0f0; line-height:
115%;">вече и онлайн – на живо!</span></strong><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red;
line-height: 115%;"><br style="mso-special-character: line-break;" /><br
style="mso-special-character: line-break;" /></span><strong><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red;
line-height: 115%;"></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">Уважаеми
Дами и Господа</span></strong><strong><span style="font-size:
10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">!<br /><br
/></span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;"></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">Научете
как сами да разработвате и управлявате
проекти по Европейските фондове 2014 –
2020. <u>Заповядайте на нашия практически
курс!</u></span></strong><u><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;"><br /></span></u><b><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;"><br /></span></b><strong><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; font-weight: normal; line-height: 115%;">До 2020
г.</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; font-weight: normal; line-height: 115%;">
</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; font-weight: normal; line-height:
115%;">България ще разполага с
</span></strong><strong><u><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">над 30 млрд. лева по
Европейските </span></u></strong><strong><u><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;">фондове</span></u></strong><strong><span style="font-size:
10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-weight: normal; line-height:
115%;">.</span></strong><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;"> </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">Това е
изключителна възможност за всеки
предприемач, община или организация с
нестопанска цел да усвои <i
style="mso-bidi-font-style: normal;">„свежи пари"</i> с
които да реализирате</span><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;"> </span><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;">своите цели. <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">Ако желаете да</b></span><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;"> </span></b><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;">финансирате идеите си, този
курс</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;"> </span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;">е за Вас!<span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><br
/><u><br /></u></span></span></b><strong><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; font-weight: normal; line-height:
115%;">ОБУЧЕНИЕТО Е 100% ПРАКТИЧЕСКИ
НАСОЧЕНО. Всеки курсист научава
правилните стъпки, техники и добри
практики за подготовката</span></strong><strong><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-weight:
normal; line-height: 115%;"> </span></strong><strong><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-weight:
normal; line-height: 115%;">и успешното управление на
собствен евро проект. </span></strong><b><u><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;"><br /></span></u></b><u><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;"><br /></span></u><strong><u><span
lang="BG" style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif';
font-weight: normal; line-height: 115%;">Повече информация
за нашите обучения ще
откриете</span></u></strong><strong><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;"> <a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=1499549&N=48&L=1&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">ТУК
>>><br /><br /></span></a></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><u><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; font-weight: normal; line-height:
115%;">За контакт:</span></u></strong><strong><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;"><br /><a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=1499549&N=48&L=1&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">БГ
Серт Трейнинг център – София
>>></span></a><br /></span></strong><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;">Тел/моб: 02/ 403 2404 и 0898 329302;<br />Адрес: Бул.
Цар Борис ІІІ №168, Бизнес център
"АНДРОМЕДА" ет. 3, офис 31 <br />София -
1618</span></p>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>  </p>
<p><span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span> 
<span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span> 
<span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span></span>         <br /><span
style="font-size: small;">Тoвa мoжe дa е нeпoискaнo
търгoвскo съoбщeниe, спoрeд Зaкoнa зa
eлeктрoннaтa търгoвия - ЗEТ. </span><br /><span
style="font-size: small;">Акo нe жeлaтe дa пoлучaвaтe
повече пoкaни от <b>БГ Серт - Трейнинг
център</b>,</span><br /><span style="font-size: small;"> мoля
натиснете <strong><a
href="http://37.157.184.243/emarket/unsubscribe.php?M=1499549&C=0ba75a6e0c3738575d0ea2d30f0641d1&L=33&N=48">кликнете
ТУК</a></strong> за автоматично отписване<em><font
color="#000000"> <br />Мoлим дa приeмeтe нaшитe
извинeния ако сме ви обезпокоили с нашето
предложение.</font> </em></span></p>
<img
src="http://37.157.184.243/emarket/open.php?M=1499549&L=33&N=48&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>