<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 9.00.8112.16437"></head>
<body>
<p></p>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;" align="center"><b><span style="font-size: 18pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">Изкупуване на
просрочени вземания</span></b><b><span lang="EN-US"
style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;" align="center"><b><span lang="EN-US"
style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-language: BG;"><span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span></span></b><span lang="EN-US" style="font-size: 18pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Фирма Вип Колект ООД е
част от С.Г. Груп Холдинг и се занимава
предимно с <b>изкупуване</b> <b>на
задължения</b> от юридически или
физически лица.</span><span lang="EN-US" style="font-size:
18pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: BG;"><span
style="mso-spacerun: yes;">  </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Като най-голямата фирма на
пазара в сектора <b>цедиране на
задължения</b>, можем да се похвалим с
изключително много на брой клиенти в
най-големите браншове на
икономиката.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 18pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: BG;"><span
style="mso-spacerun: yes;">  </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Ако смятате, че можем да
сме полезни и на Вас <b>свържете се с нас
на</b>:</span><span lang="EN-US" style="font-size: 18pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: BG;"><span
style="mso-spacerun: yes;">  </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><b><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Тел.: </span></b><b><span lang="EN-US"
style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-language: BG;">0700 20978<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 18pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: BG;"><span
style="mso-spacerun: yes;">  </span></span></b><span style="font-size:
18pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: BG;"><a
href="mailto:trade@vipcollect.bg"><span style="color:
blue;">trade</span><span lang="BG" style="color: blue; mso-ansi-language:
BG;">@</span><span style="color: blue;">vipcollect</span><span lang="BG"
style="color: blue; mso-ansi-language:
BG;">.bg</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: BG;"><span
style="mso-spacerun: yes;">  </span></span><span style="font-size:
18pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://ideabg.eu/stats223/link.php?M=9425632&N=275&L=138&F=H"
target="_blank"><span style="color:
blue;">www.vipcollect.bg</span></a></span><span style="font-size: 18pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 20pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">     </span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;"></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;"></p>
<p><font size="2"><span style="white-space: normal; word-spacing: 0px;
text-transform: none; float: none; color: #000000; font: 10px Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif; widows: 1; display: inline !important;
letter-spacing: normal; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width:
0px;">Съгласно Закона за електронната
търговия този мейл е непоискано
търговско съобщение.<span
class="Apple-converted-space"> </span></span><br style="white-space:
normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; color: #000000; font: 10px
Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; widows: 1; letter-spacing: normal;
text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span
style="white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float:
none; color: #000000; font: 10px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
widows: 1; display: inline !important; letter-spacing: normal; text-indent:
0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Вашият адрес е взет
от публичното интернет пространство.<span
class="Apple-converted-space"> </span></span><br style="white-space:
normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; color: #000000; font: 10px
Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; widows: 1; letter-spacing: normal;
text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span
style="white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float:
none; color: #000000; font: 10px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
widows: 1; display: inline !important; letter-spacing: normal; text-indent:
0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Ако не искате да
получавате писма от "</span><strong style="font-size:
10px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-variant:
normal; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none;
color: #000000; font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal;
line-height: normal; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width:
0px;">ВИП Колект</strong><span style="white-space: normal;
word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; color: #000000; font:
10px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; widows: 1; display: inline
!important; letter-spacing: normal; text-indent: 0px;
-webkit-text-stroke-width: 0px;">" моля кликнете <a
href="http://ideabg.eu/stats223/unsubscribe.php?M=9425632&C=8df339f817f7f3915f8cd99e3f8bcecb&L=237&N=275"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a></span></font></p>
<img
src="http://ideabg.eu/stats223/open.php?M=9425632&L=237&N=275&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>