<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html xmlns:o = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"><head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.9600.17631"></head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"
align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 14pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#c00000; line-height: 115%;">„Отдайте се на
УНИКАЛНОТО преживяване да научите
АНГЛИЙСКИ език три пъти
ПО-БЪРЗО”</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #c00000; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"
align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p> </o:p></span></b></p>
<h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 115%;" align="center"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 16pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #000099; line-height:
115%;">5-ДНЕВНА ПРОГРАМА ПО <u>АНГЛИЙСКИ
ЕЗИК</u> <o:p></o:p></span></b></h1>
<h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 115%;" align="center"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 16pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #000099; line-height: 115%;">В
СИНХРОН С ВАШИЯ МОЗЪК</span></b><font size="5"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #000099;">,</span></b><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 16pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #000099; line-height:
115%;"><o:p></o:p></span></b></font></h1>
<p class="Body" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt 460.65pt;"
align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red; line-height: 115%;
mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><o:p> </o:p></span></b></p>
<p class="Body" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt 460.65pt;"
align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red; line-height: 115%;
mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><span style="font-size: medium;">При
записване до <u>9.03.2016г</u>. получавате <u>€
50 отстъпка</u>.</span><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
13pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #7030a0; line-height:
115%;">Представете си…<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
13pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #7030a0; line-height:
115%;">как общувате на английски език
?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
13pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #7030a0; line-height:
115%;">как се чувствате щастливи и успели
?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
3pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #7030a0; line-height:
115%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt 460.65pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #7030a0; line-height: 115%;
mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><span style="font-size:
medium;">Открийте това, на което сте
способни, когато впрегнете цялата си
страст и я накарате да работи за вас
!</span><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
6pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%;">Тази <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
УСПЕШНА</b> едноседмична обучителна
програма по английски език се провежда <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">лично</b> от канадеца
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">ЛОНИ ГОЛД,</b> който
вече 30 години води курсове по английски и
френски език из цял свят.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%;">Някои
хора казват, че е невъзможно да се научи
език за толкова кратко време, <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">НО</b> тези, които
преживяха предишните обучения
споделиха:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #4f81bd; line-height: 115%;
mso-themecolor: accent1;">„</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #0066cc; line-height:
115%;">Останах безкрайно изненадана, че за
първи път на тази възраст успях да
науча.“</span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #0066cc; line-height:
115%;">„<i style="mso-bidi-font-style:
normal;">Изненадващо е как може учене и
забавление да се съчетават така
добре.“</i></span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red; line-height:
115%;">След <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">НЕВЕРОЯТНИЯ</b> успех на предишните
обучения, <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">ЛОНИ
ГОЛД</b> пак <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">ЛИЧНО</b>
ще води курс в България. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"
align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#00b050; line-height: 115%;"><o:p> </o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"
align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 16pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#00b050; line-height: 115%;">Сугестопедията: Нов
старт в живота<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red; line-height:
115%;">Дати: <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>12 –
16 Март 2016г.<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red; line-height:
115%;">Курс: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ
ниво А1-А2<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #cc0099; line-height:
115%;">Дати:<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>18 –
22 Март 2016г.<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #cc0099; line-height:
115%;">Курс: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАПРЕДНАЛИ
ниво </span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #cc0099; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">INTERMEDIATE</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
color: #cc0099; line-height: 115%;"> 2<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red; line-height:
115%;"><o:p> </o:p></span></b></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Местоположение:
София, ж.к. Младост 1, бл.24, вх.7,
ет.1<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; line-height:
115%;"><o:p> </o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Часове на курса:
</span></b><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">От </span><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: #00b050; line-height: 115%;
mso-bidi-font-size: 12.0pt;">10 до 18.00</span></b><span
style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-bidi-font-size: 12.0pt;">, в продължение на <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">пет
дни</b><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
medium;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family:
Verdana, sans-serif; color: red; line-height:
115%;"><o:p> </o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif';">Това 5-дневно обучение
</span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-bidi-font-size: 12.0pt;">ви дава <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">УНИКАЛНАТА</b> възможност да
отприщите потенциала си от знания и
умения, да откриете <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">колко много</b> информация можете да
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">прехвърлите в
дългосрочната си памет</b>, когато
знанията са специално
подбрани.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; line-height:
115%; font-size: medium;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; line-height:
115%; font-size: medium;">Насладете се на
удоволствието да учите <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">ПО-БЪРЗО </b>от преди !<o:p></o:p></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><span style="font-size:
medium;">Удивлявайте себе си!</span>
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
6pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"
align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 13pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#7030a0; line-height: 115%;">Почувствайте се щастливи
да общувате без ограничения!
<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"
align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 13pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#7030a0; line-height: 115%;">Реализирайте мечтите си
като си подарите успех!<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt 460.65pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 6pt;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%;"><o:p> </o:p></span></b></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Само за 40 учебни
часа<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; line-height:
115%; font-size: medium;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; text-indent: -9pt; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt
5.0cm 177.15pt 212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt; mso-list: l0 level1 lfo2;"><span style="font-size: medium;"><span
style="font-family: Symbol; position: relative; line-height: 115%; top:
1pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-text-raise: -1.0pt;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;
font-family: 'Times New Roman';">   </span></span></span><span
style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>Ще овладеете речник от стотици
английски думи, ще се запознаете с
основните граматични структури на езика
и ще усетите англо-американската
култура;<span style="position: relative; top: 1pt; mso-text-raise:
-1.0pt;"><o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; line-height:
115%; font-size: medium;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; text-indent: -9pt; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt
5.0cm 177.15pt 212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt; mso-list: l0 level1 lfo2;"><span style="font-size: medium;"><span
style="font-family: Symbol; position: relative; line-height: 115%; top:
1pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-text-raise: -1.0pt;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;
font-family: 'Times New Roman';">   </span></span></span><span
style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>Ще преживеете незабравими
моменти в една учебна среда, в която се
смеете и забавлявате;<span style="position: relative;
top: 1pt; mso-text-raise: -1.0pt;"><o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; line-height:
115%; font-size: medium;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; text-indent: -9pt; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt
5.0cm 177.15pt 212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt; mso-list: l0 level1 lfo2;"><span style="font-size: medium;"><span
style="font-family: Symbol; position: relative; line-height: 115%; top:
1pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-text-raise: -1.0pt;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;
font-family: 'Times New Roman';">   </span></span></span><span
style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>Ще откриете неподозираните си
възможности за бързо овладяване на
трайни знания;<span style="position: relative; top: 1pt;
mso-text-raise: -1.0pt;"><o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; line-height:
115%; font-size: medium;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; text-indent: -9pt; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt
5.0cm 177.15pt 212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt; mso-list: l0 level1 lfo2;"><span style="font-size: medium;"><span
style="font-family: Symbol; position: relative; line-height: 115%; top:
1pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-text-raise: -1.0pt;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;
font-family: 'Times New Roman';">   </span></span></span><span
style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>през цялото това пътешествие
ще ви подкрепя подход, който специално
дарява на подсъзнанието ви музика,
изкуство и театър, които ви създават
усещане за равновесие и благополучие,
като същевременно развива силно паметта
ви;<span style="position: relative; top: 1pt; mso-text-raise:
-1.0pt;"><o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; position:
relative; line-height: 115%; top: 1pt; font-size:
medium;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; text-indent: -9pt; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt
5.0cm 177.15pt 212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt; mso-list: l0 level1 lfo2;"><span style="font-size: medium;"><span
style="font-family: Symbol; position: relative; line-height: 115%; top:
1pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-text-raise: -1.0pt;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;
font-family: 'Times New Roman';">   </span></span></span><span
style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Ще видите света през
различен културен мироглед и ще
реагирате на старите ситуации по
вълнуващо нов начин.<span style="position: relative; top:
1pt; mso-text-raise: -1.0pt;"><o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; position:
relative; line-height: 115%; top: 1pt; font-size:
medium;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium; font-family: Verdana,
sans-serif; line-height: 115%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #ff9900;
line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">ЕЛАТЕ И
УЧАСТВАЙТЕ В НЕЩО НАИСТИНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
! <o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #ff9900;
line-height: 115%; mso-bidi-font-size:
12.0pt;"><o:p> </o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 115%; tab-stops:
35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt 212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt
354.35pt 389.75pt 425.2pt 460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: red; line-height: 115%; mso-bidi-font-size:
12.0pt;">Записване:</span></u></b><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif'; color: red; line-height: 115%; mso-bidi-font-size:
12.0pt;"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">тел: 0886
610 610 - Димитър Ненов<o:p></o:p></b></span></span></p>
<p class="Body" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 115%; tab-stops:
35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt 212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt
354.35pt 389.75pt 425.2pt 460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%; mso-bidi-font-size:
12.0pt;"><span style="mso-spacerun:
yes;">       </span>e-mail: </span></b><a
href="mailto:office@maestrobg.com"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><font
color="#0000ff">office@maestrobg.com</font></span></b></a><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%; mso-bidi-font-size:
12.0pt;"><o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 115%; tab-stops:
35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt 212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt
354.35pt 389.75pt 425.2pt 460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%; mso-bidi-font-size:
12.0pt;"><span style="mso-tab-count:
1;">         </span>web:
www.</span><font face="Helvetica"> </font></b><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%; mso-bidi-font-size:
12.0pt;">maestrobg.com<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><o:p> </o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><u><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Часове на
курса</span></u></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-bidi-font-size: 12.0pt;">: </span></b><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%; mso-bidi-font-size:
12.0pt;">От <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">10 до 13.30 и
от 14.30 до 18.00</b>, в продължение на пет
дни<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; line-height:
115%; font-size: medium;"><span style="mso-spacerun:
yes;">    </span>Четири 90-минутни сесии
на ден, които представляват общо 40 учебни
часа.<o:p></o:p></span></p>
<p class="Body" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 115%; tab-stops:
35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt 212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt
354.35pt 389.75pt 425.2pt 460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%; mso-bidi-font-size:
12.0pt;"><o:p> </o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><u><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; line-height:
115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Такси за
обучение:</span></u></b><u><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">
<o:p></o:p></span></u></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red;
line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">За фирми: €
520; За частни лица: € 450.</span></b><span
style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red; line-height: 115%;
mso-bidi-font-size: 12.0pt;"> <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red;
line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">При записване
до <u>09.03.2016г</u>. получавате € 50
отстъпка.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 115%; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt 5.0cm 177.15pt
212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt;"><span style="font-size: medium;"><a name="_GoBack"></a><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family:
'Verdana','sans-serif'; line-height: 115%; mso-bidi-font-size:
12.0pt;"><o:p> </o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 10pt 36pt; text-indent:
-18pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><span style="font-size: medium;"><span
style="font-family: Symbol; line-height: 115%;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;
font-family: 'Times New
Roman';">        
</span></span></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;
line-height: 115%;">За да можем да отделим лично
време и внимание на всеки един от
курсистите, максималната големина на
групата е 12 човека.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;
line-height: 115%; text-indent: -18pt; tab-stops: 35.45pt 70.85pt 106.3pt
5.0cm 177.15pt 212.6pt 248.05pt 283.45pt 318.9pt 354.35pt 389.75pt 425.2pt
460.65pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><span style="font-family: Symbol;
line-height: 115%; font-size: medium;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;
font-family: 'Times New Roman';">       
</span></span></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif';
line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><span style="font-size:
medium;">Елате и разберете как би трябвало да
изглеждат училищата и какъв
изключителен напредък можете да
постигнете чрез системи на преподаване,
предназначени да работят <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">В СИНХРОН С ВАШИЯ
МОЗЪК,</b> а не срещу него. А това е нещо,
което малко от хора са
преживели!</span><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Съгласно закона за електронна
търговия Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е
възможно това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се за причиненото неудобство, ако сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br
/></span><span lang="BG" style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Ако не желаете да
получавате съобщения от "<b>Образователен
Център Маестро </b>", <a
href="http://94.156.237.35/marketing/unsubscribe.php?M=8843047&C=e388ea663c8edcf315a7ee64890f44d1&L=215&N=262"><strong>натиснете
ТУК</strong></a></span><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"> за автоматично
отписване или <br />отговорете на този
имейл със заглавие - ОТПИШИ</span><span lang="BG"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<img
src="http://94.156.237.35/marketing/open.php?M=8843047&L=215&N=262&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>