<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">Как да извличате
максимума от вашите рекламни кампании в
интернет?<!--?xml:namespace prefix = "o" ns =
      "urn:schemas-microsoft-com:office:office" ?--><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
mso-outline-level: 1;" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-font-kerning: 18.0pt;">Покана
за тренинг - Продажби онлайн – следвай
правилните стъпки</span></b><b><span style="font-size:
24pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-font-kerning:
18.0pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Темата е популярна, но
знаете ли, че може да планирате много
точно как да използвате своите
ограничени ресурси за най-добрите
възможности за увеличение на
продажбите.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #ed7d31; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Важно*</span></b><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #ed7d31;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">
</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Не е необходимо да имате
каквито и да е технически умения, за да
бъдете на този курс. </span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Планиране, тактика,
действие – работа с готов материал от
12 страници. Психология и методология на
онлайн средата. Ще направите конкретни
стъпки за изработка на маркетинг
стратегия. Ще разберете, кои са
работещите бизнес модели и как да
ценообразувате, така че да сте на
печалба.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">На този тренинг ще
научите:</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">·</span><span
style="font-size: 7pt; font-family: 'Times NewRoman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';"> </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times NewRoman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">Как да
планирате</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">·</span><span
style="font-size: 7pt; font-family: 'Times NewRoman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';"> </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times NewRoman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">Как да поставяте
цели</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">·</span><span
style="font-size: 7pt; font-family: 'Times NewRoman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';"> </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times NewRoman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">Как да правите
целеви страници</span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">·</span><span
style="font-size: 7pt; font-family: 'Times NewRoman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';"> </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times NewRoman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">За какво да
използвате Facebook и Google</span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">·</span><span
style="font-size: 7pt; font-family: 'Times NewRoman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';"> </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times NewRoman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">Как да откриете
най-подходящите специалисти</span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">·</span><span
style="font-size: 7pt; font-family: 'Times NewRoman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';"> </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times NewRoman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">Колко е нормално
да струват услугите</span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">·</span><span
style="font-size: 7pt; font-family: 'Times NewRoman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';"> </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times NewRoman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">Как да продавате
по и-мейл</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">·</span><span
style="font-size: 7pt; font-family: 'Times NewRoman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';"> </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times NewRoman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">Колко и какви хора
ще са ви необходими за всичко</span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">·</span><span
style="font-size: 7pt; font-family: 'Times NewRoman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';"> </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times NewRoman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">С кое може да се
справите сами</span><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">·</span><span
style="font-size: 7pt; font-family: 'Times NewRoman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';"> </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times NewRoman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">Как да
ценообразувате</span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
Symbol; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman';">·</span><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times
NewRoman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman';"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
NewRoman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman';">Какви бизнес модели можете да
изберете<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; line-height:
normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
NewRoman','serif'; color: #ed7d31; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman';">ВАЖНО*</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: #ed7d31; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;"> </span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times NewRoman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">По време на
тренинга ще работите по готов материал
от 12 страници с точни стъпки</span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">, които да следвате. Така ще се
запознаете и изпробвате механиката на
всяка успешна кампания за онлайн
продажби.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Вижте пълната програма на сайта от
този линк </span></b><a
href="http://94.156.237.35/marketing/link.php?M=9063701&N=271&L=351&F=H"
target="_blank"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: blue; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language:
BG;">http://igritenauspeha.com/events/prodajbi_online/</span></a><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">Курсът ще се проведе
на 16 март в гр. София, зала
„Лозенец“, ул. Бисер 2 (до
НДК)</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
NewRoman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">
</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height:
normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
NewRoman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman';">Стандарта цена 180 лв. </span></b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 12pt;
line-height: normal;" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #c45911;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Цена 120 лв. при ранна регистрация
направена до 08.03.2016 г</span></b><b><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #ed7d31;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-themecolor: accent2;">. </span></b><b><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #c45911;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191;">ДНЕС </span></b><b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">(спестявате 60 лв.) </span></b><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal;" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Обадете се на 0878 161 907 още сега, за да
проверите за свободни места и да вземете
своята отстъпка от 60 лв. </span></b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal;" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Програма и подробно описание вижте от
този линк </span></b><a name="_GoBack"></a><a
href="http://94.156.237.35/marketing/link.php?M=9063701&N=271&L=351&F=H"
target="_blank"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: blue; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language:
BG;">http://igritenauspeha.com/events/prodajbi_online/</span></a><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
NewRoman','serif'; line-height: 107%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: BG;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language:
AR-SA;">Очакваме Ви.</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height:
normal;"></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Съгласно закона за електронна
търговия Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е
възможно това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се за причиненото неудобство, ако сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br
/></span><span lang="BG" style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Ако не желаете да
получавате съобщения от "<b>Igrite na
uspeha</b>", <a
href="http://94.156.237.35/marketing/unsubscribe.php?M=9063701&C=a8c341c69d0adfd268925d610f82936f&L=224&N=271"><strong>моля
натиснете ТУК</strong></a><b> </b></span><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">за
автоматично отписване или <br />отговорете
на този имейл със заглавие - ОТПИШИ</span><span
lang="BG" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<img
src="http://94.156.237.35/marketing/open.php?M=9063701&L=224&N=271&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>