<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<div style="width: 650px; margin: 40px 40px 0px; border-image: none;
border: #efefef 1px solid;"><br />
<div style="font-size: 90%; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px;
padding-left: 30px; padding-right: 30px;">
<div align="left"> </div>
<div><a title="http://socialme.org/workshop/"
href="http://37.157.191.234/emarketing/link.php?M=11126368&N=345&L=210&F=H"><img
alt="" src="http://www.emailbrain.com/eb_members/113906/ftp/a1/smw13.jpg"
/></a><br
/>                                                       </div>
<div style="font-family: Verdana;"><a title="http://socialme.org/workshop/"
style="font-size: 14pt; color: #ffffff; background-color: #00ccff;"
href="http://37.157.191.234/emarketing/link.php?M=11126368&N=345&L=210&F=H"><strong><span
style="color: #00ccff; background-color: #ffffff;"></span> ★ SOCIAL
MEDIA MARKETING 2016 ★  </strong></a><br /><strong style="font-size:
12pt; font-family: Verdana; color: #424242; background-color:
#ffffff;">Конференция за дигитален маркетинг
и социални медии</strong><br style="font-family: Verdana;"
/><strong style="font-family: Verdana;"><a
title="http://socialme.org/workshop/" style="font-size: 10pt;"
href="http://37.157.191.234/emarketing/link.php?M=11126368&N=345&L=210&F=H">www.socialme.org/workshop</a><br
style="font-size: 10pt; color: #424242;" /></strong></div>
<strong style="font-family: Verdana;"></strong>
<div style="font-family: Verdana;">   <br style="color: #424242;"
/><span style="font-family: Verdana;"><span style="color: #424242;">25
март 2016 г., София, Интерпред СТЦ, бул.
Драган Цанков 36 </span></span><br style="color: #424242;"
/>    </div>
<div style="font-family: Verdana; color: #424242;">
<div><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="color:
#424242;"><span style="background-color: #00ccff;"><span style="color:
#ffffff;"> <span style="font-size: 10pt;">OСНОВНИ
ТЕМИ: </span><span style="font-size: 14pt;"> </span><br
/></span></span></span></span></strong></div>
</div>
    <br />
<div style="font-family: Verdana; color: #424242;"></div>
<strong style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color:
#424242;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="color:
#333399;">Instagram и Snapchat новите играчи на
Дигиталната Сцена</span> – </span></strong><span
style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #424242;"><span
style="font-family: Verdana;">Ален Попович</span></span><strong
style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #424242;"><span
style="font-family: Verdana;"><br /><strong style="font-size: 10pt;
font-family: Verdana; color: #424242;"><span style="font-family:
Verdana;"><span style="color: #333399;">Facebook
кампаниите</span> – </span></strong></span></strong><span
style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #424242;"><span
style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: 10pt; font-family:
Verdana; color: #424242;"><span style="font-family:
Verdana;">проблеми и ефективност – Иво
Илиев</span></span></span></span><strong style="font-size: 10pt;
font-family: Verdana; color: #424242;"><span style="font-family:
Verdana;"><strong style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color:
#424242;"><span style="font-family: Verdana;"></span></strong><br /><strong
style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #424242;"><span
style="font-family: Verdana;"><span style="color: #333399;">Квантов
скок за твоя онлайн магазин</span> –
</span></strong></span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family:
Verdana; color: #424242;"><span style="font-family: Verdana;"><span
style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #424242;"><span
style="font-family: Verdana;">Борил
Богоев</span></span></span></span><strong style="font-size: 10pt;
font-family: Verdana; color: #424242;"><span style="font-family:
Verdana;"><strong style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color:
#424242;"><span style="font-family: Verdana;"></span></strong><br /><strong
style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #424242;"><span
style="font-family: Verdana;"><span style="color: #333399;">Онлайн
търговията</span> … </span></strong></span></strong><span
style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #424242;"><span
style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: 10pt; font-family:
Verdana; color: #424242;"><span style="font-family: Verdana;">драми и
загадки през 2016 – Огнян
Младенов</span></span></span></span><strong style="font-size: 10pt;
font-family: Verdana; color: #424242;"><span style="font-family:
Verdana;"><strong style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color:
#424242;"><span style="font-family: Verdana;"><br /></span></strong><strong
style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #424242;"><span
style="font-family: Verdana;"><span style="color: #333399;">Новости
и тенденции в създаването на съдържание
за Facebook</span> – </span></strong></span></strong><span
style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #424242;"><span
style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: 10pt; font-family:
Verdana; color: #424242;"><span style="font-family: Verdana;">Бисер
Вълов</span></span></span></span><strong style="font-size: 10pt;
font-family: Verdana; color: #424242;"><span style="font-family:
Verdana;"><strong style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color:
#424242;"><span style="font-family:
Verdana;"></span></strong></span></strong><br style="font-family: Verdana;
color: #424242;" /><br /><span style="font-family: Verdana; color:
#424242;"></span>
<div style="font-family: Verdana;"></div>
<div style="font-family: Verdana;">  </div>
<div><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #ffffff;
background-color: #00ccff;"><strong></strong></span><a
title="http://socialme.org/workshop/"
href="http://37.157.191.234/emarketing/link.php?M=11126368&N=345&L=210&F=H"><span
style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #ffffff;
background-color: #00ccff;"><strong> Разгледайте
програмата и лекторите на събитието тук
>>  </strong></span></a></div>
<div> </div>
<strong style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"><span style="color:
red; background-color: #ffffff;">Запазете вашето място
сега на:</span> </strong><a title="http://socialme.org/workshop/"
style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"
href="http://37.157.191.234/emarketing/link.php?M=11126368&N=345&L=210&F=H"><strong>www.socialme.bg/workshop</strong></a>
<div><br /><a title="http://socialme.org/workshop/"
href="http://37.157.191.234/emarketing/link.php?M=11126368&N=345&L=210&F=H"><img
alt="" src="http://www.emailbrain.com/eb_members/113906/ftp/button.jpg"
/></a></div>
   <br style="color: #808080;" /><span style="font-size: 8pt;
font-family: Verdana; color: #333333;">Организатор: Social
Me,</span><br style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: #333333;"
/><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: #333333;">02
868 8309, e-mail: workshop13@socialme.org</span><br style="font-size: 8pt;
font-family: Verdana; color: #333333;" /><span style="font-size: 8pt;
font-family: Verdana; color: #333333;">София, Бул. България
58</span><br style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: #808080;"
/>    <br style="font-size: 8pt; font-family: Verdana;
color: #808080;" />
<div style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: #808080;"><span
style="font-size: 8pt; font-family: Times New Roman; color:
#808080;">Съгласно ЗЕТ Ви съобщаваме, че това
търговско съобщение може да не е
поискано предварително от Вас. Ако сме Ви
притеснили, моля, да ни извините. Ако не
искате да получавате повече съобщения от
"<strong>Social Me</strong>" - натиснете <a
href="http://37.157.191.234/emarketing/unsubscribe.php?M=11126368&C=5c0bedc722fb2e2cedf42d9eaa81dcb5&L=268&N=345"><strong>unsubscribe</strong></a> линка.</span><span
style="color: #999999;"><br /></span></div>
<div> </div>
<div> </div>
</div>
</div>
<div style="font-size: 12px; width: 650px; color: #666666; padding-bottom:
10px; text-align: center; padding-top: 10px; padding-left: 0pt; margin: 0pt
40px 20px; padding-right: 0pt; background-color: #efefef;"></div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div align="center"> </div>
<img
src="http://37.157.191.234/emarketing/open.php?M=11126368&L=268&N=345&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>