<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal;" align="center"><b><span style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #c45911;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">100
% практическо обучение за
НЕпрофесионалисти + подарък 3 месеца
безплатен хостинг</span></b><span style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal;" align="center"><b><span style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">На
това обучение всеки ще направи онлайн
магазин на най-популярната платформа
</span></b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">WordPress<b>. Групата е малка за
да има внимание за всеки от
участниците.</b></span><span style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt:
auto;" align="center"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Проверете за свободни
места на телефон <b>0878 161 907</b></span><span
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt:
auto;"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Ще се научите как да:
</span></b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<ul type="disc">
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1
lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><b><span style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">изградите собствения
си онлайн магазин сами</span></b><span style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">, с използването
на една от най-популярните свободни
системи в света<o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1
lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Какво е HTML<o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1
lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Дизайн и ползваемост
(UX)<o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1
lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;">Мобилни версии и
респонсив дизайн</span><span style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1
lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;">Плащания<a
name="_GoBack"></a>, Доставки, Езици, Валути</span><span
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1
lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;">Оферти, промоции,
отстъпки, ваучери</span><span style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt 36pt; line-height: normal;
text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">И още много практически
упражнения с най - добрите
практики.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Обучението е два дни 15 и 16
април (петък и събота) гр.</span></b><span
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"> София, зала „Лозенец“ – ул.
Бисер №2 (до НДК)</span><span style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Залата е с ограничен брой -
20 души. Обадете се на 0878 161 907, за да
разберете има ли свободни места.
</span></b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height:
normal;"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #c45911; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Цена <s>240 лв.</s> 190 лв. при
ранна регистрация направена до 01.04.2016 г.
(петък) – спестявате 50
лв.<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height:
normal;"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #c45911; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Цена за двама: <s>480 лв.</s> 310
лв. при ранна регистрация направена до
01.04.2016 г. (петък) – по 155 лв. на участник,
спестявате общо 170 лв.<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height:
normal;"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #c45911; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">*цените са крайни по
смисъла на чл.113 ал.9 по
ЗДДС<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height:
normal;"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; background: yellow; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">Вижте програмата и се
запишете от тук:</span></b><b><span style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"> </span></b><span style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"><a
href="http://37.157.191.234/emarketing/link.php?M=11788326&N=363&L=211&F=H"><font
color="#0000ff">http://igritenauspeha.com/events/izrabotka-na-on-line-magazin/</font></a></span><span
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height:
normal;"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Обадете се на </span></b><b><span
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-no-proof: yes;"><v:rect id="Rectangle_x0020_1" style="height: 24pt;
width: 24pt; visibility: visible; mso-left-percent: -10001;
mso-top-percent: -10001; mso-position-horizontal: absolute;
mso-position-horizontal-relative: char; mso-position-vertical: absolute;
mso-position-vertical-relative: line;"
alt="resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png"
stroked="f" filled="f" o:spid="_x0000_s1026"><o:lock aspectratio="t"
v:ext="edit"></o:lock><w:wrap
type="none"></w:wrap><w:anchorlock></w:anchorlock></v:rect><v:shapetype
id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"
o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke
joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn
pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0
@1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600
pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum
@0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600
pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600
pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path
o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock
aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype></span></b><b><span
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">0878
161 907, за да проверите за свободни
места.</span></b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Очакваме Ви :<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto;"></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Съгласно закона за електронна
търговия Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е
възможно това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се за причиненото неудобство, ако сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br
/></span><span lang="BG" style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Ако не желаете да
получавате съобщения от "<b>Igrite na
uspeha</b>", <a
href="http://37.157.191.234/emarketing/unsubscribe.php?M=11788326&C=801b94e97c5086a6282df47d8921d26a&L=285&N=363"><strong>моля
натиснете ТУК</strong></a><b> </b></span><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">за
автоматично отписване или <br />отговорете
на този имейл със заглавие - ОТПИШИ</span><span
lang="BG" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<img
src="http://37.157.191.234/emarketing/open.php?M=11788326&L=285&N=363&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>