<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language:
EN-US;"><!--?xml:namespace
      prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
?--><o:p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><strong><span style="mso-spacerun:
yes;">  </span>„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И
ФИНАНСИ”<o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">със съдействието на
Института за изследване на
законодателството и<span style="mso-spacerun:
yes;">  </span>правоприлагането<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">организира семинар по
темите:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height:
107%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"
align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 107%;"><strong>„КОДЕКСЪТ ЗА
ЗАСТРАХОВАНЕТО, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 Г.,
<o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"
align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 107%;"><strong>НОВИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И КЪМ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ, ПРИЛОЖИМОСТ
НА ДОСЕГАШНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА
ВКС"<o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;"
align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 107%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"
align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 107%;"><span style="mso-spacerun:
yes;">    </span>на 18 и 19 април 2016 г. в гр.
София,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"
align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 107%;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>х-л "Маринела" (бивш
„Кемпински"), зала "Витоша"<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"
align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 107%;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>(с до 40 места)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"
align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 107%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 107%;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">Ще
бъдат обсъждани следните
теми:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>- <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>промените във финансовите и
юридическите изисквания към
застрахователите, презастрахователите и
застрахователните
посредници;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333;">- <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>привеждане в съответствие:<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span>срокове и
последици;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333;">- <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>действие на Тълкувателно
решение № 1 от<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span>23.12.2015 г. на ВКС по въпросите на
отговорността на застрахователите<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span>и<span style="mso-spacerun:
yes;">  </span>договора за застраховка<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span>"Гражданска
отговорност";<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333;">-<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span>новата класификация на
застраховките;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #333333;">-<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span>промените в уредбата на договора за
застраховане<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>и
на основанията за отказ от изплащане на
обезщетение.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">За да се запознаете с
пълната програма, моля посетете сайта от
този линк </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif';"><a
href="http://37.157.191.234/emarketing/link.php?M=13104581&N=415&L=249&F=H"><font
color="#0000ff">http://apf.bg/kodeks_za_zastrahovane/</font></a></span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-US;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language:
EN-US;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><span style="mso-tab-count:
4;">                                              
</span><span style="mso-spacerun:
yes;">          </span><b
style="mso-bidi-font-weight:
normal;">лектори:</b><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><strong><span
style="font-size: 12pt; color: #333333; line-height: 107%;"><o:p><font
face="Calibri"> </font></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm
8pt;"><span><strong>РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ
</strong>-заместник председател на Комисията
за финансов надзор и ръководител на
управление "Застрахователен надзор";<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span>преподавател във
ВУ по застраховане и финанси;<br />  <br
/></span><strong style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size:
12pt;">ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА </strong><span style="font-family:
'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">- съдия във
Върховния касационен съд;<br />  <br
/></span><strong style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size:
12pt;">АНТОАНЕТА ДИМОЛАРОВА </strong><span
style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">-
адвокат, консултант и представител на
Асоциацията на българските
застрахователи при обсъждането на новия
КЗ в комисиите на парламента;<br />  <br
/></span><strong style="color: #333333; font-size: 12pt; line-height: 107%;
font-family: 'Times New Roman', serif;">НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
</strong><span style="color: #333333; font-size: 12pt; line-height: 107%;
font-family: 'Times New Roman', serif;">- началник-отдел
"Надзорна политика и анализи" в
управление "Застрахователен надзор" на
КФН</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><strong>модератор:<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span>РОСЕН
ХУБЕНОВ<o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Вижте програмата на
семинара и цените за участие от сайта 
</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';"><a
href="http://37.157.191.234/emarketing/link.php?M=13104581&N=415&L=249&F=H"><font
color="#0000ff">http://apf.bg/kodeks_za_zastrahovane/</font></a></span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-US;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language:
EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Дата на провеждане: <span
style="mso-spacerun: yes;"> </span>18-19 април 2016 г. <span
style="mso-spacerun: yes;"> </span>в гр. София, <span
style="mso-spacerun: yes;"> </span>хотел
„Маринела“ (бивш Кемпински“
(зала Витоша – до 40 места)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">За допълнителни
подробности <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>може да ни пишете на </span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"><a
href="mailto:info@apf.bg"><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:
EN-US;"><font color="#0000ff">info@apf.bg</font></span></a></span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-US;"> </span><a name="_GoBack"></a><span lang="EN-US"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"></p>
</o:p></span> </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="left"></p>
<p></p>
<p> </p>
<p></p>
<p>Съгласно закона за електронна търговия
Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е възможно
това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се, ако по някаква причина сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br />Ако
не желаете да получавате съобщения от
"<strong>Агенция за Право и Финанси</strong>",
моля натиснете <a
href="http://37.157.191.234/emarketing/unsubscribe.php?M=13104581&C=563c753b84c713cfb0ec63adc86608c1&L=317&N=415"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a> за
да се откажете да получавате нашите
бюлетини!</p>
<p> </p>
<img
src="http://37.157.191.234/emarketing/open.php?M=13104581&L=317&N=415&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>