<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><b><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">Промоция на сандвич панели
и ламарина – Бърза
доставка, </span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size:
13.5pt;"><span style="mso-spacerun:
yes;">                      </span></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><b><span lang="EN-US" style="font-size:
13.5pt;"><span style="mso-spacerun: yes;"></span></span></b><b><span
style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;">складови
наличности</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size:
13.5pt;">,</span></b><b><span style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language:
BG;"> високо качество</span></b><b><span lang="EN-US"
style="font-size: 13.5pt;">,</span></b><b><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;"> много изгодни цени!<span
style="mso-spacerun: yes;">   </span></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><b><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;"><span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span><!--?xml:namespace prefix = "o" ns =
      "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
?--><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><u><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">Стенни и покривни сандвич
панели и профилна ламарина от </span></u><u><span
lang="EN-GB" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language:
EN-GB;">Ruukki</span></u><u><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;"> България </span></u></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">  <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: EN-GB;">Ruukki</span><span lang="EN-GB"
style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;"> </span><span
style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;">е европейски
производител на стомана и продукти за
стени и покриви. Нашата фирма може да ви
предложи реш</span><span lang="EN-GB" style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: EN-GB;">e</span><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">ния за обличане на вашата
сграда, </span><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><span
style="mso-spacerun:
yes;">      </span></span><span
style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;">с които да
получите най-добрия резултат при
минимална инвестиция. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">  <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">Имаме изпълнени
най-големите обекти в България. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">  <i><o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt; background:
#fcfcfc; mso-ansi-language: BG;">Нашите топ продукти са
: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent:
-18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0
level1 lfo1;"><span style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list:
Ignore;">1.<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">     </span></span></span><span
style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc; mso-ansi-language:
BG;">Сандвич панели с пенополиуретан и
минерална вата</span><span lang="EN-US" style="font-size:
13.5pt; background: #fcfcfc;">;</span><span style="font-size: 13.5pt;
background: #fcfcfc; mso-ansi-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent:
-18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0
level1 lfo1;"><span style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list:
Ignore;">2.<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">     </span></span></span><span
style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc; mso-ansi-language:
BG;">Профилирани ламарини</span><span lang="EN-US"
style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc;">;</span><span lang="EN-US"
style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc; mso-ansi-language: BG;">
</span><span style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc;
mso-ansi-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent:
-18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0
level1 lfo1;"><span style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list:
Ignore;">3.<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">     </span></span></span><span
style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc; mso-ansi-language:
BG;">Поцинковани профили, столици</span><span
lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc;">;</span><span
lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc;
mso-ansi-language: BG;"> </span><span style="font-size: 13.5pt; background:
#fcfcfc; mso-ansi-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent:
-18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0
level1 lfo1;"><span style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list:
Ignore;">4.<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">     </span></span></span><span
style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc; mso-ansi-language:
BG;">Покривни системи с метални керемиди,
улуци. </span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent:
-18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0
level1 lfo1;"><span style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc;
mso-ansi-language: BG;">  <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt; background:
#fcfcfc; mso-ansi-language: BG;">Ние осигуряваме
детайли и консултация във всеки един
етап от вашето строителство. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt; background:
#fcfcfc; mso-ansi-language: BG;">  <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt; background:
#fcfcfc; mso-ansi-language: BG;">Ние прилагаме
финландския опит и качество. Фирмата има
разработени и системи за метални сгради
на изгодни цени. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt; background:
#fcfcfc; mso-ansi-language: BG;">  </span><span style="font-size:
13.5pt; mso-ansi-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">Нашите продукти можете да
видите на сайтовете : </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">  <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span lang="EN-US"><a
href="http://statismal.eu/iems502/link.php?M=433070&N=17&L=19&F=H"><font
color="#0000ff"><span style="font-size: 13.5pt;">WWW</span><span lang="BG"
style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;">.</span><span
style="font-size: 13.5pt;">THERMOPANELI</span><span lang="BG"
style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;">.</span><span
style="font-size: 13.5pt;">COM</span></font></a></span><span lang="EN-US"
style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;"> </span><span
lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;">;</span><span lang="EN-US"
style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;"> </span><span
lang="EN-US"><a
href="http://statismal.eu/iems502/link.php?M=433070&N=17&L=20&F=H"><font
color="#0000ff"><span lang="EN-GB" style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: EN-GB;">WWW</span><span lang="BG" style="font-size:
13.5pt; mso-ansi-language: BG;">.</span><span lang="EN-GB"
style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: EN-GB;">RUUKKI</span><span
lang="BG" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;">.</span><span
lang="EN-GB" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language:
EN-GB;">BG</span></font></a></span><span lang="EN-US" style="font-size:
13.5pt; mso-ansi-language: BG;"> </span><span lang="EN-US"
style="font-size: 13.5pt;">;</span><span lang="EN-US" style="font-size:
13.5pt; mso-ansi-language: BG;"> </span><span lang="EN-US"><a
href="http://statismal.eu/iems502/link.php?M=433070&N=17&L=17&F=H"><font
color="#0000ff"><span lang="EN-GB" style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: EN-GB;">WWW</span><span lang="BG" style="font-size:
13.5pt; mso-ansi-language: BG;">.</span><span lang="EN-GB"
style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: EN-GB;">RKI</span><span
lang="BG" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;">-</span><span
lang="EN-GB" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language:
EN-GB;">BG</span><span lang="BG" style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">.</span><span lang="EN-GB" style="font-size:
13.5pt; mso-ansi-language: EN-GB;">COM</span></font></a></span><span
style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt; background:
#fcfcfc; mso-ansi-language: BG;">  </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt; background:
#fcfcfc; mso-ansi-language: BG;">Заводите, от които се
извършват доставките ни</span><span lang="EN-US"
style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc;">,</span><span
style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc; mso-ansi-language: BG;">
се намират в Румъния, където се
произвежда пълната гама от продукти за
строителството – Доставките</span><span
style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc;"> </span><span
style="font-size: 13.5pt; background: #fcfcfc; mso-ansi-language:
BG;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>от заводите в
региона осигуряват бързо и качествено
обслужване за клиентите на българския
пазар. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt; background:
#fcfcfc; mso-ansi-language: BG;">  <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">Попитайте за нашите
промоционални условия за сандвич панели
и ламарина! </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">  </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">  <o:p></o:p></span></p>
<span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Руукки
Конструкции и Инженеринг България <br
/>София<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>1606, ул.
Евлия Челеби</span><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;"> </span><span style="font-size: 13.5pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;">№</span><span lang="EN-US" style="font-size:
13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;"> </span><span style="font-size: 13.5pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;">22<br /></span><span lang="EN-US"
style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">T</span><span
style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">ел</span><span
lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">.</span><span
style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">:</span><span
style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"> </span><span
style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">+359 2</span><span
style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"> </span><span
style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">969
3045</span><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family:
Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language:
AR-SA;"> </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family:
Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><br
/>Факс:+359 2 969 3047<br /></span><span lang="EN-US" style="font-size:
13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;">E</span><span style="font-size: 13.5pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;">-</span><span lang="EN-US" style="font-size:
13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;">mail</span><span style="font-size: 13.5pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;"> :</span><span lang="EN-US" style="font-size:
13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;"> </span><span lang="EN-US"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><a
href="mailto:lachezar.filipov@ruukki.com"><font color="#0000ff"><span
style="font-size: 14pt;">lachezar</span><span lang="BG" style="font-size:
14pt; mso-ansi-language: BG;">.</span><span lang="EN-GB" style="font-size:
14pt; mso-ansi-language: EN-GB;">filipov</span><span lang="BG"
style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: BG;">@</span><span
style="font-size: 14pt;">ruukki</span><span lang="BG" style="font-size:
14pt; mso-ansi-language: BG;">.</span><span style="font-size:
14pt;">com</span></font></a></span><span lang="EN-US" style="font-size:
13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;"> </span><span style="font-size: 13.5pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;"><br /></span><span lang="EN-US"
style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language:
AR-SA;">web </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; color: #1f497d; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;">:</span><span lang="EN-US" style="font-size:
13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #1f497d;
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"> </span><span
lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><a
href="http://statismal.eu/iems502/link.php?M=433070&N=17&L=18&F=H"
target="_blank"><font color="#0000ff"><span style="font-size:
13.5pt;">http</span><span lang="BG" style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">://</span><span style="font-size:
13.5pt;">www</span><span lang="BG" style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">.</span><span style="font-size:
13.5pt;">ruukki</span><span lang="BG" style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">.</span><span style="font-size:
13.5pt;">bg</span><span lang="BG" style="font-size: 13.5pt;
mso-ansi-language: BG;">/</span></font></a></span><span lang="EN-US"
style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"> </span><span
style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><br
style="mso-special-character: line-break;" /><br
style="mso-special-character: line-break;" /></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<pre>Уведомявaме Ви, че съглaсно Зaкона за
елeктронна търгoвия (чл. 6, ал. 1) е възмoжно
това да е нeпоискано търгoвско съoбщение.
<br />То е еднократнo изпратенo до Вашия e-mail
aдрес, който е получен от Вас, от Ваши
пaртньори или от публичнoто прoстранство.
<br />Надяваме се, че прилoжената инфoрмация
Ви е била полезна, и все пак се
извиняваме, ако по някаква причина сме Ви
причинили неудобство. <br />Ако не желаете
да получавате съобщения от "<strong>Рууки
България</strong>", <a
href="http://statismal.eu/iems502/unsubscribe.php?M=433070&C=95b5cebf82d88a43bdfffae28659ffd1&L=9&N=17"><strong>НАТИСНЕТЕ
ТУК</strong></a> за автоматично отписване!<br
/> </pre>
<img
src="http://statismal.eu/iems502/open.php?M=433070&L=9&N=17&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>