<html>
<head>
</head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family:
Helvetica, sans-serif; color: #202020; font-size:
medium;">Здравейте,<br /> <br />Каним ви на <a
href="http://lucrat.us13.list-manage.com/track/click?u=138c4a3d6cb4f805465f8c851&id=eb6a151ef1&e=d50117a8b7"
rel="noreferrer" target="_blank"><strong><span style="font-family:
'Helvetica','sans-serif'; color: #2baadf;">Съдържание за уеб
– на живо</span></strong></a><a
href="http://lucrat.us13.list-manage2.com/track/click?u=138c4a3d6cb4f805465f8c851&id=e64e2fde51&e=d50117a8b7"
rel="noreferrer" target="_blank"><span style="color: #2baadf;">,</span></a>
еднодневен тренинг на Лукрат. 10 ноември,
София.<br /><br />Тренингът е <strong><span
style="font-family: 'Helvetica','sans-serif';">за всички,
които пишат за уеб</span></strong> или искат да
започнат да го правят.<br />Подходящ е за
вас, ако: <!-- o ignored --></span></p>
<ul type="disc">
<li class="MsoNormal" style="color: #202020; -ms-text-size-adjust: 100%;
line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
-webkit-text-size-adjust: 100%; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span
style="font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: medium;">Пишете
статии за електронни издания.<!-- o ignored
--></span></li>
<li class="MsoNormal" style="color: #202020; -ms-text-size-adjust: 100%;
line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
-webkit-text-size-adjust: 100%; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span
style="font-family: Helvetica, sans-serif; font-size:
medium;">Занимавате се с уеб маркетинг и
връзки с обществеността.<!-- o ignored
--></span></li>
<li class="MsoNormal" style="color: #202020; -ms-text-size-adjust: 100%;
line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
-webkit-text-size-adjust: 100%; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span
style="font-family: Helvetica, sans-serif; font-size:
medium;">Отговаряте за съдържанието на
сайт.<!-- o ignored --></span></li>
<li class="MsoNormal" style="color: #202020; -ms-text-size-adjust: 100%;
line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
-webkit-text-size-adjust: 100%; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span
style="font-family: Helvetica, sans-serif; font-size:
medium;">Поддържате продуктови описания в
електронни магазини.<!-- o ignored --></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-size:
medium;"><strong><span style="font-family: 'Helvetica','sans-serif'; color:
#202020;">Форматът не е семинар</span></strong><span
style="font-family: 'Helvetica','sans-serif'; color: #202020;"><br
/>Лекторите говорят, но също така слушат и
гледат какво правят участниците:-))).<br
/>Всички пробват препоръките им и минават
през процеса на оптимизиране на текст за
уеб. Сравняването, дискусията и
обратната връзка на лекторите провокира
динамика и увеличава ползата от
обучението и емоциите в залата.<br
/>   <br /><strong><span style="font-family:
'Helvetica','sans-serif';">Ще отимизирате съдържание
за уеб заедно с топ експертите:</span></strong>
<!-- o ignored --></span></span></p>
<ul type="disc">
<li class="MsoNormal" style="color: #202020; -ms-text-size-adjust: 100%;
line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
-webkit-text-size-adjust: 100%; mso-list: l1 level1 lfo2;"><span
style="font-family: Helvetica, sans-serif; font-size:
medium;">Владимир Петков (Каладън) за
атрактивността на текста в уеб,<!-- o ignored
--></span></li>
<li class="MsoNormal" style="color: #202020; -ms-text-size-adjust: 100%;
line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
-webkit-text-size-adjust: 100%; mso-list: l1 level1 lfo2;"><span
style="font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: medium;">Георги
Варзоновцев за лекотата на четене и
възприемане,<!-- o ignored --></span></li>
<li class="MsoNormal" style="color: #202020; -ms-text-size-adjust: 100%;
line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
-webkit-text-size-adjust: 100%; mso-list: l1 level1 lfo2;"><span
style="font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: medium;">Огнян
Младенов за оптимизиране за търсачки SEO
и<!-- o ignored --></span></li>
<li class="MsoNormal" style="color: #202020; -ms-text-size-adjust: 100%;
line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
-webkit-text-size-adjust: 100%; mso-list: l1 level1 lfo2;"><span
style="font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: medium;">Борил
Караиванов за графичното
оформление. <!-- o ignored --></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-size:
medium;"><strong><span style="font-family: 'Helvetica','sans-serif'; color:
#202020;">Местата са
ограничени.</span></strong></span><span style="font-family:
'Helvetica','sans-serif'; color: #202020;"><br /><span style="font-size:
medium;"><strong><span style="font-family:
'Helvetica','sans-serif';">Регистрирайте се</span></strong>
на <a
href="http://lucrat.us13.list-manage1.com/track/click?u=138c4a3d6cb4f805465f8c851&id=b959be3ba1&e=d50117a8b7"
rel="noreferrer" target="_blank"><span style="color:
#2baadf;"><strong>www.contentforweb.bg</strong></span></a></span><br /><br
/><span style="font-size: medium;">Очакваме ви,</span><br /><span
style="font-size: medium;">Екипът на Лукрат |
office@lucrat.net | 0886 455 623</span><br /> <br /><span
style="font-size: medium;"><em><span style="font-family:
'Helvetica','sans-serif';">Моля да ни извините, ако
това съобщение не е интересно за вас и
сме ви притеснили.</span></em></span><br /></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif;
white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none;
font-weight: normal; color: #999999; font-style: normal; orphans: 2;
widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; text-indent:
0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;
-webkit-text-stroke-width: 0px;">Съгласно ЗЕТ това
писмо може да не е било поискано
предварително от Вас.<span
class="Apple-converted-space"> </span></span><br style="font-size:
13px; font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing:
0px; text-transform: none; font-weight: normal; color: #999999; font-style:
normal; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; text-indent: 0px;
font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;
-webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="font-size: 13px;
font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px;
text-transform: none; float: none; font-weight: normal; color: #999999;
font-style: normal; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important;
letter-spacing: normal; text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal;
font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Моля, да
ни извините ако сме Ви притеснили. Ако не
искате да получавате повече съобщения от
"</span><strong style="font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif;
white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; color:
#999999; font-style: normal; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal;
text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps:
normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Лукрат</strong><span
style="font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif; white-space:
normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight:
normal; color: #999999; font-style: normal; orphans: 2; widows: 2; display:
inline !important; letter-spacing: normal; text-indent: 0px;
font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;
-webkit-text-stroke-width: 0px;">",<span
class="Apple-converted-space"> </span></span><br style="font-size:
13px; font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing:
0px; text-transform: none; font-weight: normal; color: #999999; font-style:
normal; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; text-indent: 0px;
font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;
-webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="font-size: 13px;
font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px;
text-transform: none; float: none; font-weight: normal; color: #999999;
font-style: normal; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important;
letter-spacing: normal; text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal;
font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width:
0px;">натиснете<span class="Apple-converted-space"> <a
href="http://izgodnioffer.info/iems506/unsubscribe.php?M=5837426&C=43e6ae158f41cccf766a2e9a992bc913&L=144&N=316"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a></span></span><span
style="font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif; white-space:
normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight:
normal; color: #999999; font-style: normal; orphans: 2; widows: 2; display:
inline !important; letter-spacing: normal; text-indent: 0px;
font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;
-webkit-text-stroke-width: 0px;"> бутона/линка или ни
върнете писмо със заглавие<span
class="Apple-converted-space"> </span></span><span style="font-size:
13px; font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing:
0px; text-transform: none; font-weight: normal; color: #999999; font-style:
normal; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; text-indent: 0px;
font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;
-webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong>"unsubscribe"</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif;
white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; font-weight:
normal; color: #999999; font-style: normal; orphans: 2; widows: 2;
letter-spacing: normal; text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal;
font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width:
0px;"></span> </p>
</body>
</html>