<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head><title></title>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 10.00.9200.16438"></head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><span lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language:
EN-US;"><span lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;"><span
style="font-size: 14pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#c00000; mso-fareast-language: BG; mso-bidi-font-family: Arial;"><span
lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;"><span
lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">TBM Consulting </span><span style="font-size: 13pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: black; line-height:
115%;"><span> </span>имат удоволствието да Ви
поканят да вземете участие в
практическите семинари на теми:<br
/></span><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-language: BG;
mso-ansi-language: EN-US;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: black; line-height: 115%;"><span><span
lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: BG;
mso-ansi-language: EN-US;"><span style="font-size: 13pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: black; line-height: 115%;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><a
name="_GoBack"><br
/></a></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></span>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; text-indent:
-21.3pt; mso-add-space: auto;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height:
115%;">Ø    </span><a
href="http://tbm-bg.com/obuchenia/219"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%;"><font color="#0000ff">ГОДИШНО
СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 г.
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО
ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И
ЗДДФЛ</font></span></b></a><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%;">.<strong><i> – </i></strong><span
style="mso-bidi-font-weight: bold;">15 и 16 декември 2016
г.-</span></span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%;"> <em>с </em><i> </i><i
style="mso-bidi-font-style: normal;">Димитър Войнов</i>-
експерт по ЗКПО, <i style="mso-bidi-font-style:
normal;">Калина Златанова</i>- данъчен
консултант по ДДС, <i style="mso-bidi-font-style:
normal;">Лорета Цветкова-</i>  главен
експерт по приходите в ЦУ на НАП-
такса  <b><span style="color: black;">250 лв.</span></b><span
style="color: black;"> без ДДС, ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ<b>
</b>попълнете<b> ТУК</b>: </span></span><a
href="http://tbm-bg.com/zapisvane"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"><font
color="#0000ff">http://tbm-bg.com/zapisvane</font></span></a><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; line-height: 115%;">  <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height:
115%;"><o:p>   </o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt;
text-indent: -21.3pt; mso-add-space: auto;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height:
115%;">Ø   </span><a
href="http://tbm-bg.com/obuchenia/216"><font color="#0000ff"><font
face="Calibri"> </font><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;">НАЙ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ
ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПРОЦЕДУРИТЕ ПО </span></b><b><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;">ЗАКОНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ</span></b><span
style="mso-bookmark: _GoBack;"></span><b><span lang="EN-US"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">. ЕДИНЕН
ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ- ЕЕДОП.</span></b></font></a><a
name="_GoBack"></a><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%;"> - <b>06 и 07 декември 2016
г., </b><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>с <i
style="mso-bidi-font-style: normal;">Мариана Кацарова </i>и
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Антоанета
Първанова</i>- експерти Обществени
поръчки - <b>260 лв. </b>без ДДС, <span style="color:
black;">ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ<b> </b>попълнете<b>
ТУК</b>: </span></span><a href="http://tbm-bg.com/zapisvane"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
blue; line-height: 115%;">http://tbm-bg.com/zapisvane</span></a><span
class="MsoHyperlink"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: blue; line-height:
115%;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt;
text-indent: -21.3pt; mso-add-space: auto;"><font color="#0000ff"
face="Times New Roman, serif"><span style="font-size:
16px;">  </span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt;
text-indent: -21.3pt; mso-add-space: auto;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height:
115%;">Ø   <span style="color: black;">
</span></span><a href="http://tbm-bg.com/obuchenia/220"><font
color="#0000ff"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО, ЗДДС,
ЗДДФЛ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; line-height: 115%;"> и КСО</span></b><b><span
lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;"> ОТ 1
ЯНУАРИ 201</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;">7</span></b><b><span
lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;"> г.
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 201</span></b><b><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height:
115%;">6</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">
</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%;">г. </span></b><b><span lang="EN-US"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">НОВИЯТ ЗАКОН ЗА
СЧЕТОВОДСТВОТО 2016 г.</span></b></font></a><strong><i><span
style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><font face="Calibri"> –
</font></span></i></strong><b><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;">25 и 26 януари 2017
г.-</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%;"> <em>с </em><i> </i><i
style="mso-bidi-font-style: normal;">Димитър Войнов</i>-
експерт по ЗКПО, <i style="mso-bidi-font-style:
normal;">Калина Златанова</i>- данъчен
консултант по ДДС, <i style="mso-bidi-font-style:
normal;">Лорета Цветкова</i>-  главен
експерт по приходите в ЦУ на НАП и <i
style="mso-bidi-font-style: normal;">Катя Кашъмова</i>-
началник отдел "Осигурителна
Методология" в ЦУ на НАП - такса  <b><span
style="color: black;">260 лв.</span></b><span style="color: black;">
без ДДС, ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ<b>
</b>попълнете<b> ТУК</b>: </span></span><a
href="http://tbm-bg.com/zapisvane"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"><font
color="#0000ff">http://tbm-bg.com/zapisvane</font></span></a><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height:
115%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt;
text-indent: -21.3pt; mso-add-space: auto;"><span
class="MsoHyperlink"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: blue; line-height: 115%;"><o:p><span
style="text-decoration: none;"> </span></o:p></span></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: center; margin:
0cm 0cm 0pt 21.3pt; text-indent: -21.3pt; mso-add-space: auto;"
align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; background: white; color: black; line-height:
115%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: center; margin:
0cm 0cm 0pt 21.3pt; text-indent: -21.3pt; mso-add-space: auto;"
align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; background: white; color: black; line-height:
115%;">Програма на семинарите, условията за
участие в тях и регистрационните форми
може да намерите кликвайки върху линка в
синьо по- горе или на нашия сайт </span><a
href="http://www.tbm-bg.com/" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;
text-decoration: none; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: blue;
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; text-underline:
none;">www.tbm-bg.com</span></a><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: blue; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-align: center; margin: 0cm
0cm 0pt 21.3pt; text-indent: -21.3pt; mso-add-space: auto;"
align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: blue; line-height: 115%;"><o:p><span
style="text-decoration: none;">   </span></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt
44.95pt;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; line-height: 115%;">Може да попълните
</span><a href="http://tbm-bg.com/zapisvane"><span lang="EN-US"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;"><font
color="#0000ff">On-Line</font></span></a><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"> заявка
за участие чрез </span><span lang="EN-US" style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;"><font color="#0000ff"><a
href="http://www.tbm-bg.com/zapisvane">www.tbm-bg.com/zapisvane</a> <br
/><br /></font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%;">или изпратете </span><a
href="http://tbm-bg.com/zapisvane"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"><font
color="#0000ff">попълнен формуляр</font></span></a><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"> на </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;">e</span><span lang="RU" style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: RU;">-</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;">mail</span><span lang="RU" style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: RU;">: </span><a href="mailto:office@tbm-bg.com"><font
color="#0000ff"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">office</span><span lang="RU" style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
RU;">@</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">tbm-bg.com</span></font></a><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;">.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt
44.95pt;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; line-height: 115%;"><o:p>  <br /> 
 </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"
align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;">Допълнителна
информация</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"> по всички
въпроси, свързани със семинара, можете да
получите на <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">088</b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">9
4</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;">1</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">6 048</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;">; 0888 994 255, 0877 994
255 и 089</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">8</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"> 994 255<br />  <br /></span></b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language:
EN-US; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;">или<b> </b>на<b> </b></span><span lang="DE"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language:
EN-US; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;">e</span><span lang="RU" style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: RU; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;">-</span><span lang="DE" style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: DE; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;">mail</span><span lang="RU" style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: RU; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-language: AR-SA;">: </span><span style="font-size: 11pt;
font-family: 'Calibri','sans-serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;
mso-ansi-language: BG; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;
mso-bidi-language: AR-SA;"><a href="mailto:office@tbm-bg.com"><font
color="#0000ff"><span lang="DE" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
DE;">office</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">@</span><span lang="DE" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
DE;">tbm-bg.com</span></font></a></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img class="mcnImage" style="text-decoration: none; max-width: 359px;
height: 103px; width: 122px; vertical-align: bottom;
-ms-interpolation-mode: bicubic; border-width: 0px;" alt=""
src="https://gallery.mailchimp.com/f8d232b266883699e45306a29/images/100gar.jpg"
width="264" height="244" /></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Екипът на <b>TBM Consulting Ltd<span style="mso-tab-count:
6;">                                                              
<br /></span></b></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">mobile: +359 889 416 048<br /></span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">e-mail: </span><a href="mailto:office@tbm-bg.com"
target="_blank"><span style="font-size: 12pt; text-decoration: none;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: blue;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
text-underline: none;"><font
color="#0000ff"><u>office@tbm-bg.com</u></font></span></a> <br /><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">web: </span><a href="http://www.tbm-bg.com" target="_blank"><span
style="font-size: 12pt; text-decoration: none; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: blue; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; text-underline: none;"><font
color="#0000ff"><u>www.tbm-bg.com</u></font></span></a></p>
<span lang="BG"></span> 
<p> </p>
<p></p>
<pre>Съгласно закона за електронна
търговия Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е
възможно това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се, ако по някаква причина сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br />Ако
не желаете да получавате съобщения от
"<strong>TBM Consulting</strong>", моля натиснете <a
href="http://tsmails.eu/iems501/unsubscribe.php?M=7143196&C=bdee751708e8dac098fd0c9fd494a3fd&L=175&N=456"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a>
за да се откажете да получавате нашите
бюлетини!<br /> </pre>
</body></html>