<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.9600.17496"></head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote">
<p><span style="font-size: small;"><font face="Helvetica, Arial,
sans-serif">Уважаеми колеги,<br /></font></span></p>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr"><span style="font-size: small;">имаме
удоволствието да Ви поканим да участвате
в практически курсове на теми:</span><font
color="#6666cc"><b><font size="+2" face="Helvetica, Arial,
sans-serif"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><br /><br /></font><a
href="http://bgcert-training.com/" rel="noreferrer"
target="_blank">ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ 2014 - 2020 -
РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ +
пакет печеливши евро проекти</a><br
/></font></b></font>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr"><br /><span style="font-size: small;"><font face="Helvetica,
Arial, sans-serif"><b>Дата:</b> 26.01.2017 г.<b><br />Форма
на обучение: </b>Присъствено или онлайн<b><br
/>Лектор:</b> Грета Антонова, експерт по
управление на Европейски програми и
проекти;<br /><b>Цена:</b> 168.00 лв. с ДДС<br
/><b>Цена за ОНЛАЙН:</b> 102.00 лв. с ДДС<b><br />За
кого е предназначено:</b> Представители на
предприятия, общини и нестопански
организации, както и лица, чиито интереси
са насочени към разработване и
управление на проекти, финансирани от
Европейския съюз.<br /></font></span><br /><span
style="font-size: small;">НАУЧЕТЕ СЕ САМИ ДА
РАЗРАБОТВАТЕ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА
УСПЕШНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОД
2014-2020!</span><br /><br /><span style="font-size: small;">До 2020 г.
България ще разполага с над 30 млрд. лева
по Европейските програми. Това е
изключителна възможност за всеки
предприемач, община или организация с
нестопанска цел да усвои „свежи пари"
с които да реализира своите цели. Ако
желаете да финансирате идеите си, този
курс е за Вас!</span><br /><br /><span style="font-size:
small;">ОБУЧЕНИЕТО Е 100% ПРАКТИЧЕСКО, като
участниците ще ПОЛУЧАТ РЕАЛНО
ФИНАНСИРАНИ ЕВРО ПРОЕКТИ ОТ АКТУАЛНИЯ
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020</span><br /><span
style="font-size: small;"><font color="#6666cc"><b><font size="+2"
face="Helvetica, Arial, sans-serif"><br /></font></b></font><font
face="Helvetica, Arial, sans-serif"><b><a
href="http://bgcert-training.com/index.php"><font
color="#0000ff">Допълнителна информация и
записване:</font></a> <br /></b></font></span><br /><span
style="font-size: small;"><font color="#6666cc"><b><font size="+2"
face="Helvetica, Arial, sans-serif"></font></b></font></span>
<p><span style="font-size: small;"><b><font face="Helvetica, Arial,
sans-serif">ВАЖНО! УЧАСТНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ:
ЕЛЕКТРОННИ МАТЕРИАЛИ, РЪКОВОДСТВА И
РЕАЛНИ ФИНАНСИРАНИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ.
СЕРТИФИКАТ ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ.<br
/>ОТЗИВИТЕ ОТ ТОЗИ КУРС ВИНАГИ СА
СТРАХОТНИ - ЕЛАТЕ И СЕ УБЕДЕТЕ, ЧЕ СИ
ЗАСЛУЖАВА!</font></b></span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br /><br /><br />
<pre>Съгласно Закона за Електронната
Търговия ви информираме, че това може да
е непоискано търговско съобщение. <br />Вие
може да го приемете или отхвърлите. Ние
може да сме получили вашия имейл от вас,
<br />от ваш партньор или от публичното
пространство. Ако не желаете да
получавате информация <br />от "<strong>BGCert
Training</strong>", моля натиснете <a
href="http://37.157.191.234/iems507/unsubscribe.php?M=7612240&C=7febb9ddd2b1f2afcc260f07449aca70&L=192&N=671"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a>
за автоматично отписване.<br />Ако сме Ви
обезпокоили, моля да ни извините. <br
/> </pre>
</body></html>