<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 650px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt:
auto;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://trakmail.eu/tems104/link.php?M=1447871&N=175&L=38&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank"><strong><font size="4"
face="Helvetica">ЕВРО<font color="#6666cc"> </font>ФОНДОВЕ 2014
- 2020 - РАЗРАБОТКА И<font color="#6666cc">
</font>УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ + пакет
финансирани евро проекти</font></strong></a><br
/></span></p>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr"><span style="color: #000000;"><br /></span><span
style="font-size: medium;"><font face="Helvetica, Arial,
sans-serif"><b><u><span style="color: #000000;">Дата:</span></u><span
style="color: #000000;"> 01.03.2017 г.</span><br /><u>Форма на
обучение:</u> </b>Присъствено или Онлайн<b><br
/><u>Лектор:</u></b> Грета Антонова, експерт по
управление на Европейски проекти;<br
/><u><b>Цена:</b></u> 168.00 лв. с ДДС<br /><u><b>Цена -
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ:</b></u> 120.00 лв. с ДДС<b><br /><br
/><u>За кого е предназначено:</u></b>
Представители на фирми, общини и
нестопански организации, както и лица,
чиито интереси са насочени към
разработване и управление на проекти,
финансирани от Европейския съюз.<br
/></font><b><br />НАУЧЕТЕ КАК САМИ ДА
РАЗРАБОТВАТЕ ПЕЧЕЛИВШИ ПРОЕКТИ -
ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА УСПЕШНО ЕВРО
ФИНАНСИРАНЕ!</b></span><br /><br /><span style="font-size:
medium;">До 2020 г. България ще разполага с над
30 млрд. лева по Европейските програми.
Това е страхотна възможност за всеки
предприемач, община или организация с
нестопанска цел да привлече „свежи
пари" с които да реализира своите
цели.</span> <br /><font size="2"><font face="Helvetica, Arial,
sans-serif"><u><br /><span style="color: #000000; font-size: medium;"><font
size="3">Нашите клиенти получават
още:</font></span></u><span style="color: #000000; font-size:
medium;"><font size="3"> Учебни материали на
хартиен носител, електронни документи и
ръководства + <b>реални проекти, спечелили
финансиране през новия програмен период
2014-2020, </b></font></span></font></font><span style="font-size:
medium;"><b><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="color:
#000000;">разработени от професионални
консултанти.</span></font></b><b><font size="2"><font
face="Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="color: #000000;"><br /><br
/></span></font></font></b><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><span
style="color: #000000;">За информация и записване,
моля, <strong><font size="4"><a
href="http://trakmail.eu/tems104/link.php?M=1447871&N=175&L=37&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank">кликнете тук</a> <br /><br
/></font></strong></span></font></span><i style="font-size: medium;"><font
face="Helvetica, Arial, sans-serif"><span>Отзивите от този
курс винаги са страхотни, елате и се
убедете, че си заслужава!</span></font></i></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br /><br />  <br />  <br />
<pre>Съгласно Закона за Електронната
Търговия ви информираме, че това може да
е непоискано търговско съобщение. <br />Вие
може да го приемете или отхвърлите. Ние
може да сме получили вашия имейл от вас,
<br />от ваш партньор или от публичното
пространство. Ако не желаете да
получавате информация <br />от "<strong>BGCert
Training</strong>", моля натиснете <a
href="http://trakmail.eu/tems104/unsubscribe.php?M=1447871&C=eb0849f1537aae95c07c216cfbb7cdfb&L=38&N=175"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a>
за автоматично отписване.<br />Ако сме Ви
обезпокоили, моля да ни извините. <br
/> </pre>
<img
src="http://trakmail.eu/tems104/open.php?M=1447871&L=38&N=175&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>