<html><head><meta name="GENERATOR" content="MSHTML
11.00.9600.17924"></head><body>
<table bordercolor="#c0c0c0" bordercolorlight="#a0a0a4"
bordercolordark="#808080" bgcolor="#ffffff" cols="1" border="0"
cellspacing="2" cellpadding="2" style="width: 650px;">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p align="center" style="background: #007dc3; margin: 8.05pt 0cm;
text-align: center; line-height: normal; mso-outline-level: 1;"><span
lang="EN-CA" style="color: white; font-family: 'Arial','sans-serif';
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: EN-CA; mso-font-kerning: 18.0pt;">DETOX
ACTIV</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p align="center" style="background: #007dc3; margin: 8.05pt 0cm;
text-align: center; line-height: normal; mso-outline-level: 1;"><span
lang="EN-CA" style="color: white; font-family: 'Arial','sans-serif';
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: EN-CA; mso-font-kerning:
18.0pt;">ДЕТОКСИКИРАЩИ ПЛАСТИРИ</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: center;
line-height: normal; mso-outline-level: 2;"><b><span lang="EN-CA"
style="color: #007ec3; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
EN-CA;">ПОДОБРЯВАТ УСТОЙЧИВОСТТА НА
ТЯЛОТО СРЕЩУ ПРОЦЕСИТЕ НА
СТАРЕЕНЕ</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p align="center" style="margin: 12pt 0cm; text-align: center; line-height:
normal; mso-outline-level: 3;"><b><span lang="EN-CA" style="color: #007ec3;
font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 17.5pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
EN-CA;">ДЕТОКСИКИРАЩИ ПЛАСТИРИ DETOX ACTIV ЗА
ПРОЧИСТВАНЕ НА ТЯЛОТО</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><font size="3"><img
width="218" height="162" align="left" alt="Детоксикиращи
пластири" src="http://37.157.191.234/detox1.png" hspace="12"
v:shapes="Picture_x0020_4" /><span style="color: #007ec3; font-family:
'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: BG; mso-no-proof: yes;"><img
width="36" height="36"
alt="https://binella.eu/wp-content/uploads/2017/02/check-mark-32.png"
src="http://37.157.191.234/detox2.png" v:shapes="Picture_x0020_5"
/></span></font><span lang="EN-CA" style="color: #007ec3; font-family:
'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;">Релаксират и
разреждат концентрацията на токсини в
тялото, поддържат красотата;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p style="margin: 12pt 0cm; line-height: normal; mso-outline-level:
3;"><span style="color: #007ec3; font-family: 'Arial','sans-serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-ansi-language: BG; mso-no-proof: yes;"><font size="3"><img width="36"
height="36"
alt="https://binella.eu/wp-content/uploads/2017/02/check-mark-32.png"
src="http://37.157.191.234/detox2.png" v:shapes="Picture_x0020_6"
/></font></span><span lang="EN-CA" style="color: #007ec3; font-family:
'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;">Балансират
киселинността на тялото, подобряват
структурата и устойчивостта на
кожата;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p style="margin: 12pt 0cm; line-height: normal; mso-outline-level:
3;"><span style="color: #007ec3; font-family: 'Arial','sans-serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-ansi-language: BG; mso-no-proof: yes;"><font size="3"><img width="36"
height="36"
alt="https://binella.eu/wp-content/uploads/2017/02/check-mark-32.png"
src="http://37.157.191.234/detox2.png" v:shapes="Picture_x0020_7"
/></font></span><span lang="EN-CA" style="color: #007ec3; font-family:
'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;">Подобряват съня,
премахват умората и облекчават
изтощението на краката;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p style="margin: 12pt 0cm; line-height: normal; mso-outline-level:
3;"><span style="color: #007ec3; font-family: 'Arial','sans-serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-ansi-language: BG; mso-no-proof: yes;"><font size="3"><img width="36"
height="36"
alt="https://binella.eu/wp-content/uploads/2017/02/check-mark-32.png"
src="http://37.157.191.234/detox2.png" v:shapes="Picture_x0020_8"
/></font></span><span lang="EN-CA" style="color: #007ec3; font-family:
'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;">Омекотяват
ходилото, балансират влагата на кожата и
премахват миризмата;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p style="margin: 12pt 0cm; line-height: normal; mso-outline-level:
3;"><span style="color: #007ec3; font-family: 'Arial','sans-serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-ansi-language: BG; mso-no-proof: yes;"><font size="3"><img width="36"
height="36"
alt="https://binella.eu/wp-content/uploads/2017/02/check-mark-32.png"
src="http://37.157.191.234/detox2.png" v:shapes="Picture_x0020_9"
/></font></span><span lang="EN-CA" style="color: #007ec3; font-family:
'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;">Подобряват
метаболизма и циркулацията на кръвта,
активизират и енергизират
клетките.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p style="margin: 12pt 0cm; line-height: normal; mso-outline-level:
3;"><font size="3"><img width="78" height="95" align="left"
alt="Детоксикиращи пластири"
src="http://37.157.191.234/detox3.png" hspace="12"
v:shapes="Picture_x0020_11" /><span style="color: #007ec3; font-family:
'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: BG; mso-no-proof: yes;"><img
width="36" height="36"
alt="https://binella.eu/wp-content/uploads/2017/02/check-mark-32.png"
src="http://37.157.191.234/detox2.png" v:shapes="Picture_x0020_10"
/></span></font><span lang="EN-CA" style="color: #007ec3; font-family:
'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;">Стабилизират
имунитета и укрепват бъбреците,
възстановява нормалния ритъм на
менструацията.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="EN-CA"
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
EN-CA;"><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="EN-CA"
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
EN-CA;"><span lang="EN-CA"><br /></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="EN-CA"
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
EN-CA;"><span lang="EN-CA"><a
href="http://tsmails.eu/tms1702/link.php?M=2279886&N=188&L=93&F=H"
target="_blank"><font color="#0080c0"><b><span style="color: white;
font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
EN-CA;"><font color="#0080c0">ДЕТОКСИКАЦИЯ НА
ТЯЛОТО</font></span></b><b><span style="font-family:
'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; text-decoration: none;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;
text-underline: none;"> </span></b></font></a></span><font
color="#004080"><font color="#0080c0"><b><span lang="EN-CA"
style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
EN-CA;">С ДЕТОКСИКИРАЩИ ПЛАСТИРИ DETOX ACTIV с 6
дневен детоксикиращ курс на тялото<font
color="#0080c0">, </font></span></b><span style="color:
#3366ff;"><b><u><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size:
12pt;"><font color="#0080c0"><a
href="http://tsmails.eu/tms1702/link.php?M=2279886&N=188&L=93&F=H"><span
style="color: #3366ff;">научи
повече</span></a></font></span></u></b></span></font></font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p align="center" style="background-position: 0% 0%; margin: 12pt 0cm;
text-align: center; line-height: normal; background-image: none;
background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size:
auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;
mso-outline-level: 3;"><font size="3"><img width="88" height="95"
align="left" alt="Детоксикиращи пластири"
src="http://37.157.191.234/detox4.png" hspace="12"
v:shapes="Picture_x0020_12" /></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><font size="3"><br
/></font></p>
<p style="background-position: 0% 0%; margin: 12pt 0cm; line-height:
normal; background-image: none; background-attachment: scroll;
background-repeat: repeat; background-size: auto; background-origin:
padding-box; background-clip: border-box; mso-outline-level: 3;"><span
lang="EN-CA"><a
href="http://tsmails.eu/tms1702/link.php?M=2279886&N=188&L=93&F=H"
target="_blank"><b><span style="color: #007ec3; font-family:
'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; text-decoration: none;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;
text-underline: none;">ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ЛИЦЕТО И
ТЯЛОТО </span></b></a></span><b><span lang="EN-CA" style="color:
#007ec3; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
EN-CA;">С ДЕТОКСИКИРАЩИ ПЛАСТИРИ DETOX ACTIV с 15
дневен интензивен детоксикиращ курс за
лице и тяло</span></b><b><span lang="EN-CA" style="color: #007ec3;
font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;
mso-ansi-language: BG;"> </span></b><span style="color:
#3366ff;"><b><u><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size:
12pt;"><a
href="http://tsmails.eu/tms1702/link.php?M=2279886&N=188&L=93&F=H"><span
style="color: #3366ff;">научи
повече</span></a></span></u></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p style="background-position: 0% 0%; margin: 12pt 0cm; line-height:
normal; background-image: none; background-attachment: scroll;
background-repeat: repeat; background-size: auto; background-origin:
padding-box; background-clip: border-box; mso-outline-level: 3;"><span
style="color: #007ec3; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;
mso-ansi-language: BG;">Вносител: Макаве ЕООД, тел.
0878702023, 0878702026, </span><span lang="EN-CA"><a
href="http://tsmails.eu/tms1702/link.php?M=2279886&N=188&L=96&F=H"><span
lang="EN-US" style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;
mso-ansi-language: EN-US;"><font
color="#0000ff">www.binella.eu</font></span></a></span><span style="color:
#007ec3; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;
mso-ansi-language: BG;">, </span><span lang="EN-CA"><a
href="http://tsmails.eu/tms1702/link.php?M=2279886&N=188&L=95&F=H"><span
lang="EN-US" style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;
mso-ansi-language: EN-US;"><font
color="#0000ff">www.makave.eu</font></span></a></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p style="background-position: 0% 0%; margin: 12pt 0cm; line-height:
normal; background-image: none; background-attachment: scroll;
background-repeat: repeat; background-size: auto; background-origin:
padding-box; background-clip: border-box; mso-outline-level: 3;"><span
style="color: #007ec3; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;
mso-ansi-language: BG;">За поръчки : </span><span lang="EN-CA"><a
href="http://tsmails.eu/tms1702/link.php?M=2279886&N=188&L=94&F=H"><span
lang="BG" style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-CA;
mso-ansi-language: BG;"><font
color="#0000ff">https://binella.eu/</font></span></a></span><a
name="_GoBack"></a></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><font size="3"><br
/></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br /><br /></p>
<pre>Тoвa мoжe дa е нeпoискaнo търгoвскo
съoбщeниe, спoрeд Зaкoнa зa eлeктрoннaтa
търгoвия - ЗEТ. <br />Акo нe жeлaтe дa пoлучaвaтe
повече оферти за "<strong>Detox Activ</strong>", мoля
натиснете <strong><a
href="http://tsmails.eu/tms1702/unsubscribe.php?M=2279886&C=3d2539b5fcc0fa0db06457c41c2043b5&L=61&N=188">ОТПИСВАНЕ</a></strong>
за автоматично отписване!. <br />Мoлим дa
приeмeтe нaшитe извинeния ако сме ви
обезпокоили с нашите предложения.</pre>
<img
src="http://tsmails.eu/tms1702/open.php?M=2279886&L=61&N=188&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>