<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Бизнес бюлетин</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<style type="text/css">
@viewport {
zoom: 1.0;
width: extend-to-zoom;
}
@-ms-viewport {
width: extend-to-zoom;
zoom: 1.0;
}
 .ReadMsgBody {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass, .ExternalClass p, .ExternalClass span, .ExternalClass
font, .ExternalClass td, .ExternalClass div {
        line-height: 150%;
}
html {
        width: 100%;
}
body {
        -webkit-text-size-adjust: none;
        -ms-text-size-adjust: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
        background: #e2d9d3;
}
td, div, span {
        line-height: 150%;
}
ul li, ol li {
        line-height: 150%;
}
p, h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
        margin: 0 0 10px 0;
        padding-bottom: 10px;
}
</style>
</head>
<body style="background:#e2d9d3; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
font-size:12px; line-height:1.2; vertical-align:top; padding:10px
0px;color:#000000;" class="ReadMsgBody">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Бизнес бюлетин</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<style type="text/css"><!--
@viewport {
zoom: 1.0;
width: extend-to-zoom;
}
@-ms-viewport {
width: extend-to-zoom;
zoom: 1.0;
}
 .ReadMsgBody {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass, .ExternalClass p, .ExternalClass span, .ExternalClass
font, .ExternalClass td, .ExternalClass div {
        line-height: 150%;
}
html {
        width: 100%;
}
body {
        -webkit-text-size-adjust: none;
        -ms-text-size-adjust: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
        background: #e2d9d3;
}
td, div, span {
        line-height: 150%;
}
ul li, ol li {
        line-height: 150%;
}
p, h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
        margin: 0 0 10px 0;
        padding-bottom: 10px;
}
--></style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Бизнес бюлетин</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<style type="text/css"><!--
@viewport {
zoom: 1.0;
width: extend-to-zoom;
}
@-ms-viewport {
width: extend-to-zoom;
zoom: 1.0;
}
 .ReadMsgBody {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass, .ExternalClass p, .ExternalClass span, .ExternalClass
font, .ExternalClass td, .ExternalClass div {
        line-height: 150%;
}
html {
        width: 100%;
}
body {
        -webkit-text-size-adjust: none;
        -ms-text-size-adjust: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
        background: #e2d9d3;
}
td, div, span {
        line-height: 150%;
}
ul li, ol li {
        line-height: 150%;
}
p, h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
        margin: 0 0 10px 0;
        padding-bottom: 10px;
}
--></style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Бизнес бюлетин</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<style type="text/css"><!--
@viewport {
zoom: 1.0;
width: extend-to-zoom;
}
@-ms-viewport {
width: extend-to-zoom;
zoom: 1.0;
}
 .ReadMsgBody {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass, .ExternalClass p, .ExternalClass span, .ExternalClass
font, .ExternalClass td, .ExternalClass div {
        line-height: 150%;
}
html {
        width: 100%;
}
body {
        -webkit-text-size-adjust: none;
        -ms-text-size-adjust: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
        background: #e2d9d3;
}
td, div, span {
        line-height: 150%;
}
ul li, ol li {
        line-height: 150%;
}
p, h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
        margin: 0 0 10px 0;
        padding-bottom: 10px;
}
--></style>
<table style="background-color: #e2d9d3; text-align: left; font-family:
'Helvetica Neue','HelveticaNeue',Helvetica,sans-serif; font-size: 14px;
line-height: 1.3; font-weight: 400; color: #000000; width: 100%;"
class="ExternalClass" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
bgcolor="#e2d9d3">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="center">
<table style="background: #ffffff none repeat scroll 0% 0%; border: 2px
solid #114170; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 700px;"
cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #f9f9f9;">
<table style="margin: 0px auto; width: 95%; background-color: #f9f9f9;"
align="center">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" align="left">
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;
font-size: 10px;">НА ВНИМАНИЕТО НА <span
style="text-transform: uppercase;"></span> ЗАПИСАН НА 10 Apr
2017</p>
</td>
<td>
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;
font-size: 10px;" align="center"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=4&F=H"
target="_blank">ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ</a><br /> <a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=925&L=10&N=947"
target="_blank">HTML ВЕРСИЯ</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0;" valign="top" align="center"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=11&F=H"
target="_blank"><img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/admin/temp/templates/2/header_1.png"
alt="header_1.png" title="header_1.png" border="0" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="background-color: #649bd0; padding: 4px 0px; color: #ffffff;
font-weight: bold; text-align: center; font-size: 11px; clear: both;
text-transform: capitalize;"></div>
<!-- / header --></td>
</tr>
<tr>
<td width="700"><!-- content -->
<table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #2061a1; text-transform: capitalize;
font-size: 16px; color: #ffffff; line-height: 130%;" width="500"
valign="middle" align="left">
<p style="line-height: 130%; margin: 5px; padding: 0;"><span style="color:
#ffffff;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=645&F=H"><span
style="color: #ffffff;"><strong>Удържане на данък при
източника за наемане на щанд за участие в
изложби в чужбина</strong></span></a></span></p>
</td>
<td style="border-left: 1px solid #666666; background-color: #282828;
color: #ffffff;" width="250" valign="middle" align="center">
<p style="color: #ffffff; line-height: 130%; margin: 0; padding: 0;"><span
style="color: #ffffff;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=1364&F=H"><span
style="font-size: small; color: #ffffff;"><strong>4 практики на
предприемачите, които
печелят</strong></span></a></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" height="15"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff; padding: 0px 5px 10px; font-family:
Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 140%;"
width="500">
<p style="text-transform: none; color: #000000; font-size: 14px;
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 5px; text-align:
justify;"><strong><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=645&F=H"><img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/admin/temp/newsletters/947/tax.jpg"
alt="tax.jpg" title="tax.jpg" style="margin: 5px; padding: 5px;"
width="144" align="right" height="96" /></a>Въпрос: Фирма
участва на изложби в страни в ЕС (Лондон,
Великобритания) и извън него (Лас Вегас,
Макао и др.). За целта наема щандове от
фирмите организатори на изложбата.
Следва ли за наема на щанд да се удържа 10%
данък при източника по чл. 195 от ЗКПО?
</strong><br /><br /><strong>Отговор:</strong> Същността
на въпроса е дали на наема на щанд следва
да се гледа като разход за реклама или
като наем на недвижим имот. В пъвия
случай рекламата не попада в...<br /><br
/><em>Пълния отговор четете в Шифърът на
счетоводните експерти.</em><br /><br /></p>
<p style="text-transform: none; text-align: right;"
align="right"><strong><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=645&F=H"
target="_blank" style="color: #114170;">... вижте повече тук
»<br /><br /></a></strong></p>
</td>
<td width="250" valign="middle" align="center">
<p><span style="font-size: small; font-family:
arial,helvetica,sans-serif;">Не е достатъчно да имате
страхотна идея - сама по себе си тя не
значи нищо. Важно е как ще я реализирате,
как ще се представите като
предприемач.</span><br /><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=1364&F=H"><img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/admin/temp/newsletters/947/entrepeneurs%20success1.jpg"
alt="entrepeneurs success1.jpg" title="entrepeneurs success1.jpg"
style="margin: 5px; padding: 5px;" width="121" height="121" /></a><br
/><span style="font-size: small; font-family:
arial,helvetica,sans-serif;">Никой не твърди, че Ви
трябва опит...<br /></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=1364&F=H"><span
style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: small; font-family:
arial,helvetica,sans-serif;"><br />Вижте повече тук
>>></span></strong></span></a></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #2061a1; text-transform: capitalize;
font-size: 16px; color: #ffffff; line-height: 130%;" width="500"
valign="middle" align="left">
<p style="line-height: 130%; margin: 5px; padding: 0;"><span style="color:
#ffffff;"><strong><strong><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=1365&F=H"><span
style="color: #ffffff;">Труден консенсус за ТЕЛК
постигна Съветът за тристранно
сътрудничество</span></a> </strong></strong></span></p>
</td>
<td style="border-left: 1px solid #666666; background-color: #282828;
color: #ffffff;" width="250" valign="middle" align="center">
<p style="color: #ffffff; line-height: 130%; margin: 0; padding:
0;"><strong><span style="font-size: small; font-family:
arial,helvetica,sans-serif;">Минутка за отдих:</span><br
/></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" height="15"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff; padding: 0px 5px 10px; font-family:
Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 140%;"
width="500">
<p style="text-transform: none; color: #000000; font-size: 14px;
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 5px; text-align:
justify;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=1365&F=H"><img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/admin/temp/newsletters/947/telk.jpg"
alt="telk.jpg" title="telk.jpg" style="margin: 5px; padding: 5px;"
width="128" align="left" height="128" /></a>Независимо от
резервите на част от социалните
партньори и различието в становищата по
проекта на Наредба за медицинската
експертиза, предложен от Министерството
на здравеопазването, Националният съвет
за тристранно сътрудничество (НСТС)
постигна съгласие по текстовете...<br /><br
/></p>
<p style="text-transform: none; text-align: right;"
align="right"><strong><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=1365&F=H"
target="_blank" style="color: #114170;">... вижте повече тук
»<br /><br /></a></strong></p>
</td>
<td width="250" valign="middle" align="center"><span style="font-size:
small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Преподавател
към студент на поправителна сесия:</span><br
/><span style="font-size: small; font-family:
arial,helvetica,sans-serif;"><br />- Не мога да разбера
колега, защо не учите. Все пак никой не е
умрял от учене!</span><br /><span style="font-size: small;
font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />- Така съм
чувал и аз, но предпочитам да не
рискувам...</span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background-color: #2061a1; text-transform:
capitalize; font-size: 16px; color: #ffffff; line-height: 130%;"
width="500" valign="middle" align="left">
<p style="line-height: 130%; margin: 5px; ; padding: 0;"><span
style="color: #ffffff;"><strong><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=1366&F=H"><span
style="color: #ffffff;">Необлагаем минимум и данък
богатство искат от КНСБ</span></a><br
/></strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" height="15"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background-color: #ffffff; padding: 0px 5px 10px;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height:
140%;">
<p style="text-transform: none; color: #000000; font-size: 14px;
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 5px; text-align:
justify;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=1366&F=H"><img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/admin/temp/newsletters/947/income-tax.jpg"
alt="income-tax.jpg" title="income-tax.jpg" style="margin: 5px; padding:
5px;" width="140" align="left" height="140" /></a>Да се въведе
необлагаем минимум на равнището на
минималната работна заплата у нас, да се
прилага семейно подоходно облагане, да
се въведе данък 1% върху финансовите
транзакции и да се разработи методология
за въвеждане на данък "богатство" са сред
предложенията на КНСБ към управленската
програма на правителството, посочи БТА.<br
/> <br />От КНСБ искат увеличаване на
данъка върху приходите от дивиденти
от...<br /><br /></p>
<p style="text-transform: none; text-align: right;"
align="right"><strong><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=1366&F=H"
target="_blank" style="color: #114170;">... вижте повече тук
»<br /><br /></a></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background-color: #2061a1; text-transform:
capitalize; font-size: 16px; color: #ffffff; line-height: 130%;"
width="500" valign="middle" align="left">
<p style="line-height: 130%; margin: 5px; ; padding: 0;"><strong><span
style="color: #ffffff;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=1367&F=H"><span
style="color: #ffffff;">3 грешки, които не
осъзнавате, че правите на финалния кръг
на кандидатстването</span></a></span><br /></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" height="15"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background-color: #ffffff; padding: 0px 5px 10px;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height:
140%;">
<p style="text-transform: none; color: #000000; font-size: 14px;
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 5px; text-align:
justify;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=1367&F=H"><img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/admin/temp/newsletters/947/job_interview1.jpg"
alt="job_interview1.jpg" title="job_interview1.jpg" style="margin: 5px;
padding: 5px;" width="112" align="left" height="151" /></a>Фактът,
че са Ви поканили на всички досегашни
кръгове на процеса по наемане, не значи,
че работата Ви е в кърпа вързана.<br /> <br
/>Една единствена грешка може да подкопае
шансовете Ви. Със сигурност сте наясно с
големите препъникамъни.<br /> <br
/>Внимавайте за мъничките сред тях, които
може и да не забележите. А именно...<br /><br
/></p>
<p style="text-transform: none; text-align: right;"
align="right"><strong><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=925&L=1367&F=H"
target="_blank" style="color: #114170;">... вижте повече тук
»<br /><br /></a></strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; text-align: left; font-family:
Arial,Helvetica,sans-serif; font-weight: normal; font-size: 12px; color:
#999999; width: 750px;" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff"
align="center">
<tbody>
<tr>
<td height="10"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="font-size: 10px; background-color: #f9f9f9;" align="center"
height="100"><strong>Това е непоискано търговско
съобщение</strong><br /> <a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=925"
target="_blank" style="font-size: 10px; color: #000000;"><strong>АКО
ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК</strong></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- / end footer --></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/open.php?M=247430&L=10&N=925&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>