<html>

        <head>
                <meta charset="UTF-8">
        </head>

        <body style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Verdana, Sans-serif;
background-color: rgb(255, 255, 255);"    >
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Comfortaa&subset=latin,cyrillic"
/><!-- header --><!-- header --><!-- content -->
<div style="padding: 20px; text-align: justify; color: #333333;">
<p align="justify"></p>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><a name="OLE_LINK1"></a><a name="_GoBack"></a><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK1;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK1;"><span style="line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 12pt;"><font color="#000000"><a
name="OLE_LINK1"></a><a name="_GoBack"></a><a name="OLE_LINK3"></a><span
style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;"><span
style="line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;"></span></span></font></span></span></span>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"><a name="OLE_LINK3"></a><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif';
font-size: 10pt;">Уважаеми дами и господа,</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">С настоящето
писмо искаме да Ви информираме за <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">последната
възможност</b> </span><span style="line-height: 150%;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">за участие
за финансиране на бизнес проекти по
програма <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">„Хоризонт2020”</b>.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="line-height: 150%;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;">"Хоризонт2020"</span></b><span style="line-height: 150%;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;"> (и
конкретно в частта си „Инструмент за
МСП”) <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">е доказано
ефективна и атрактивна схема на ЕС за
финансиране на проекти за бизнес
иновации</b> <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">и
алтернативни иновативни решения на
важни икономически и социални
проблеми</b> с голям икономически
потенциал за успешна пазарна реализация
на европейския и международен
пазар.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: black;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;">Всяка една фирма, която попада в
категория МСП</span></b><span style="color: black; line-height:
150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;"> (микро,
малко или средно предприятие) <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">все още</b> <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">може да
кандидатства самостоятелно директно към
ЕК за финансиране във финалния прием на
програмата</b>. Няма ограничения по
отношение сферата на дейност. </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">Първоначално се
подава проект, който по същество е кратък
бизнес план, като целта е оценка на
икономическия и пазарен потенциал на
идеята, която се лансира. <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">Безвъзмездното
финансиране започва от 50 000 евро</b> <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">първоначално и може
да достигне до 2 500 000 евро</b>.  </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">Програмата
съчетава в себе си, както мисията за
разрешаване на ключови проблеми на ЕС в
социален аспект, така и цели положителни
бизнес резултати за икономиката на ЕС.
Програмата е фокусирана към бизнес
организациите, т.е. става дума за бизнес
иновация, а не за иновация в научния
смисъл на думата, което по никакъв начин
не изключва научните иновации, дори
напротив- те са високо ценени и имат
своето място в темите на програмата, но
отново от ключово значение за тях ще е
как е поставена бизнес концепцията за
развитието на иновацията. </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: black;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;">В момента тече последният прием на
проектни предложение по Х2020 и след това
програмата ще бъде окончателно
затворена. Към момента не се предвижда
удължаване на сроковете, а екипът ни Ви
насърчава да не чакате последния момент
за кандидатстване с цел да се избегнат
непредвидени преждевременни
канселирания или технически проблеми
със системата.</span></b><span style="color: black;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u>Крайният срок за
подаване на проекти е 08.11.2017 г.</u></b><u>
</u></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="background-position: 0% 0%; color: black; line-height:
150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;
background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat:
repeat; background-size: auto; background-origin: padding-box;
background-clip: border-box;">Към</span><span
style="background-position: 0% 0%; color: black; line-height: 150%;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; background-image:
none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat;
background-size: auto; background-origin: padding-box; background-clip:
border-box;"> </span><span style="background-position: 0% 0%; color:
black; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; background-image: none; background-attachment: scroll;
background-repeat: repeat; background-size: auto; background-origin:
padding-box; background-clip: border-box;">настояще</span><span
style="background-position: 0% 0%; color: black; line-height: 150%;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; background-image:
none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat;
background-size: auto; background-origin: padding-box; background-clip:
border-box;">то писмо прилагаме </span><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><span style="background-position:
0% 0%; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; background-image: none; background-attachment: scroll;
background-repeat: repeat; background-size: auto; background-origin:
padding-box; background-clip: border-box;"><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/link.php?M=12034873&N=712&L=188&F=H"><font
color="#0000ff">подробно резюме на програмата,
което е достъпно и на нашия
сайт</font></a></span></u></b><span style="background-position: 0% 0%;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;
background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat:
repeat; background-size: auto; background-origin: padding-box;
background-clip: border-box;">.<span style="color:
black;"> </span><span style="color: black;">В него ще
откриете пълна информация за
допустимостта на кандидатите и други
важни аспекти на схемата. Можете да
свалите <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/link.php?M=12034873&N=712&L=500&F=H"><font
color="#0000ff">резюмето и
в .pdf файл</font></a></u></b>.</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">Бъдете активни и
финансирайте идеите си!</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><span style="color:
black; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;">Ще се радваме да се срещнем лично и да
коментираме възможностите, които
проектните инициативи позволяват.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><span style="color:
black; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;">Очакваме да се свържете с нас.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial;">С
уважение,</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: black;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;
mso-bidi-font-family: Arial;">Огнян Боев</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;"><span style="color:
black; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-font-family: Arial;">Телефон: 0897 926
399</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;"><span style="color:
black; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-font-family: Arial;">E-mail: </span><span
style="line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-font-family: Arial;"><font color="#0000ff"><a
href="mailto:boev@zandg-consultants.eu">boev@zandg-consultants.eu</a></font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;"><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/link.php?M=12034873&N=712&L=7&F=H"><span
style="line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-font-family: Arial;"><font
color="#0000ff">www.zandg-consultants.eu</font></span></a></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span lang="EN-US" style="color: black; line-height: 150%;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 6pt; mso-ansi-language:
EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span lang="EN-US" style="color: black; line-height: 150%;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><br
/><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><font size="1"><span lang="EN-US" style="color: black; line-height:
150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Съгласно закона за електронна
търговия Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е
възможно това да е непоискано търговско
съобщение. То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. Извиняваме се,
ако по някаква причина сме Ви притеснили
с нашето предложение.</span><span lang="EN-US"
style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"> </span><span lang="EN-US" style="color: black;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language:
EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Ако не желаете да получавате
съобщения от "<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/link.php?M=12034873&N=712&L=501&F=H"><font
color="#0000ff">Консултантска къща Зарев,
Георгиев и партньори</font></a></b>", моля
натиснете <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/unsubscribe.php?M=12034873&C=6cb9b6bd88538178903a931cf3594889&L=317&N=712">ОТПИСВАНЕ</a></u></b> </span><span
style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">з</span><span lang="EN-US" style="color: black;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language:
EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">а да се откажете да получавате нашите
бюлетини!</span></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"><font face="Times New Roman"><br /></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height:
normal;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;
line-height: 150%;"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- content --><!-- footer --><!-- footer -->
<img
src="http://stats-mails.eu/tems103/open.php?M=12034873&L=317&N=712&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>

</html>