<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Email</title>
</head>
        <body style="background:#F0A120; font-size:21px; font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif; line-height:120%; vertical-align:top; padding:10px
0px;color:#000;">
<table style="background-color: #f9f9f9;" cellspacing="0" cellpadding="0"
border="0" bgcolor="#f9f9f9;" align="center">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
<div style="width: 780px; margin: 10px auto; background-color: #f9f9f9;
padding: 10px; border: 1px solid #e8e8e8;">
<div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;
font-size: 10px;" align="center">
<table style="margin: 0px auto; width: 95%;" align="center">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" align="left">
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;
font-size: 10px;">НА ВНИМАНИЕТО НА <span
style="text-transform: uppercase;"></span> ЗАПИСАН НА 10 Apr
2017</p>
</td>
<td>
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;
font-size: 10px;" align="center"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1013&L=4&F=H"
target="_blank">ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ</a><br /> <a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1013&L=10&N=1027"
target="_blank">HTML ВЕРСИЯ</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="777" bgcolor="#ffffff" align="center">
<div style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #e2e2e2; padding:
40px; font-size: 14px; text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:
large;">Сборник Трудово право - любимият на
Вашите колеги помощник в
трудовоправната практика - отново е
тук!<br /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br
/></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">Кодекс
на труда 2017 + актуализираните текстове на
9 ТРЗ наредби Ви очакват в 1 печатно
издание<br /></span></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1013&L=1486&F=H"><img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/admin/temp/newsletters/1027/kodeks-1.png"
alt="kodeks-1.png" title="kodeks-1.png" style="margin: 10px; padding:
10px;" width="331" height="421" /></a></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1013&L=1486&F=H"><strong><span
style="font-size: large;">Поръчайте тук
>></span></strong></a><span style="font-size: large;"><br
/></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br
/></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span
style="font-size: medium;">Освен пълен текст на
Кодекса на труда за Ваше удобство в
изданието сме включили:<br /></span><br /><span
style="font-size: medium;"><span style="font-size: x-large; color:
#0000ff;">✓</span>Наредба за трудовата книжка и
трудовия стаж</span><br /><span style="font-size:
medium;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size:
medium;"><span style="font-size: x-large; color:
#0000ff;">✓</span></span></span>Наредба за работното
време, почивките и отпуските</span><br /><span
style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><span
style="font-size: medium;"><span style="font-size: x-large; color:
#0000ff;">✓</span></span></span>Наредба за
структурата и организацията на
работната заплата</span><br /><span style="font-size:
medium;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size:
medium;"><span style="font-size: x-large; color:
#0000ff;">✓</span></span></span>Наредба за
командировките в страната</span><br /><span
style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><span
style="font-size: medium;"><span style="font-size: x-large; color:
#0000ff;">✓</span></span></span>Наредба за служебните
командировки и специализации в
чужбина</span><br /><span style="font-size: medium;"><span
style="font-size: large;"><span style="font-size: medium;"><span
style="font-size: x-large; color:
#0000ff;">✓</span></span></span>Наредба за условията и
реда за командироване и изпращане на
работници и служители в рамките на
предоставяне на услуги</span><br /><span
style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><span
style="font-size: medium;"><span style="font-size: x-large; color:
#0000ff;">✓</span></span></span>Наредба № 5 от 29.12.2002 г.
за съдържанието и реда за изпращане на
уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на
труда (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила
от 25.02.2011 г.)</span><br /><span style="font-size: medium;"><span
style="font-size: large;"><span style="font-size: medium;"><span
style="font-size: x-large; color:
#0000ff;">✓</span></span></span>Наредба № РД-07-8 от
27.10.2010 г. за реда за извършване на
проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на
труда</span><br /><span style="font-size: medium;"><span
style="font-size: large;"><span style="font-size: medium;"><span
style="font-size: x-large; color:
#0000ff;">✓</span></span></span>Наредба № РД 07-8 от
13.07.2015 г. за условията и реда за
предоставяне, регистриране и отчитане на
трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от
Кодекса на труда пред инспекцията по
труда<br /></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span
style="font-size: medium;"><br /></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span
style="font-size: medium;">Всеки законов текст е
действащ и допълнен с последните
изменения към момента на издаване ( 1
септември 2017 г.)</span></span><span style="font-size:
x-large;"><strong><br /></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:
x-large;"><strong><br /></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1013&L=1486&F=H"><span
style="font-size: x-large;"><strong>Поръчайте тук
>></strong></span></a><em><span style="font-size: large;"><br
/></span></em></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table style="width: 700px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
align="center">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td valign="middle">
<table style="width: 100%;" align="center">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="font-size: 10px;" align="center"><strong>Това е
непоискано търговско съобщение</strong><br />
<a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1013"
target="_blank" style="font-size: 10px; color: #000000;"><strong>АКО
ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК</strong></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0 20px; color: #999999; font-family: Verdana;
font-size: 10px; line-height: 20px;" valign="top" align="center">
<p style="text-transform: uppercase;"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/open.php?M=247430&L=10&N=1013&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>