<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<p></p>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 105%;"><span
style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size:
14pt;">Покана за участие в практически
курс:<br /><br /></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;
line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
mso-outline-level: 1;"><b><span style="font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-font-kerning:
18.0pt;">Решаване на бизнес казуси за
продажби онлайн – практическо
обучение</span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 105%;"><span
style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;"><br
/>Формат на темите в курса:<br /><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent:
-18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-add-space: auto;"><span
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning: 18.0pt;"><span
style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7pt/normal 'Times New Roman';
font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">     
  </span></span></span><b><span style="font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-font-kerning:
18.0pt;">Стратегия и планиране</span></b><span
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning: 18.0pt;"> на онлайн
рекламни кампании включва; работа с
материал от 1<a name="_GoBack"></a>2 страници за
поставяне на цели, анализ на наличните
ресурси, разясняване на логиката на
онлайн маркетинга маркиране на
липсващите ресури. – <u>практическа
работа</u> </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent:
-18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-add-space: auto;"><span
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning: 18.0pt;"><span
style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7pt/normal 'Times New Roman';
font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">     
  </span></span></span><b><span style="font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-font-kerning:
18.0pt;">Ценообразуване</span></b><span style="font-family:
'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-bidi-font-weight: bold;
mso-font-kerning: 18.0pt;"> (базови познания), правила
за обявяване на промоции и модели за
монетизиране – <u>практическа работа</u>
</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent:
-18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-add-space: auto;"><span
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning: 18.0pt;"><span
style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7pt/normal 'Times New Roman';
font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">     
  </span></span></span><b><span style="font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-font-kerning:
18.0pt;">Продажбено писане</span></b><span
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning: 18.0pt;"> за целеви
страници и имейл маркетинг;
<u>практическа работа</u></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 8pt 36pt; line-height: normal; text-indent:
-18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-add-space: auto;"><span
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning: 18.0pt;"><span
style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7pt/normal 'Times New Roman';
font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">     
  </span></span></span><b><span style="font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-font-kerning:
18.0pt;">Решаване на лични бизнес
казуси</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning:
18.0pt;"> с помощта на експерт; <u>практически
упражнения</u> за създаване на стратегии<br
/><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><span style="line-height: 107%;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning: 18.0pt;">Любопитна
информация може да е че, само 30 % от
продаващите онлайн реално печелят пари
от тази си дейност! Какво знаят тези 30 % и
успяват да печелят а останалите 70
работят на загуба или да печелят от
другите пера в бизнеса си ?<br /><br /></span><b><span
style="line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-font-kerning: 18.0pt;">Курсът ще
внесе ред и яснота на собствениците на
бизнеса и на маркетинг експертите за
бизнес и търговските процеси при
продажбите онлайн.<br /><br /></span></b><span
style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Вижте подробната програма от този
линк </span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 14pt;"><a
href="http://mmarketingbg.eu/tems101/link.php?M=7620553&N=570&L=72&F=H"><span
style="color: blue; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language:
BG;">http://webseminari.com/events/business-kazusi-za-onlile-prodajbi/</span></a></span><span
style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;"> <br /><br /></span><span style="font-family: 'Times New Roman',
serif; font-size: 14pt;">За да проверете за свободни
места и да разберете повече информация
се обадете на телефон 0878 161 907.<br /><br
/></span><b><span style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">Дати на
провеждане: </span></b><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">28
и 29 септември (четвъртък и петък) 2017 г.<br
/><br /></span><b><span style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">Място на
провеждане:</span></b><span style="color: black; font-family:
'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;"> гр. София, ул.
Бисер 2, зала Лозенец (близо до НДК)<br /><br
/></span><b><span style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">Лектор: </span></b><span
style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Георги Христулев<br /><br /></span><span
style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size:
14pt;">Практик с девет години опит в онлайн
бизнеса и хиляди изпълнени стратегии и
кампании. Георги е Sales Coach, NLP мастер
практик, медиатор. Управител на
дигитална агенция Web Direct, съдружник в
счетоводна компания QBS, управител на
„Агенция за право и финанси“  <br
/><br /></span><span style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">Пълната програма може
да видите от този линк - </span><span
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"><span
style="color: blue; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://mmarketingbg.eu/tems101/link.php?M=7620553&N=570&L=71&F=H">http://webseminari.com/events/business-kazusi-za-onlile-prodajbi/</a></span></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;
line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt:
auto;"><b><span style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><br />Обадете се на 0878 161
907 за да попитате за свободни места.<br /><br
/></span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size:
14pt;">Залата е с ограничен брой до 22
места!<br /><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt:
auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="color: black; font-family:
'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-fareast-language: BG;">Цената на
обучението за двата дни е 230 лв.<br />Цената
за двама и повече участници от една фирма
е 190 лв. (за всеки от участниците
спестявате по 40 лв.)<br />Цените са крайни
по смисъла на чл.113 ал.9 по ЗДДС<br /><br /></span><b
style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Много
важно:</b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;
font-size: 14pt;"> На 5, 6 и 7 октомври
(четвъртък, петък и събота) ще се проведе
тренинга „Виртуоз в продажбите“
създаден и воден от Георги.<br /><br /></span><span
style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">За да
разберете каква отстъпка може да
ползвате за повече от едно обучение, моля
обадете се още сега на 0878 161 907.<br /></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;
line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt:
auto;"><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">Може да прочетете мнения
на преминали курса от страницата във
Facebook - <br /></span><span style="color: blue;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://mmarketingbg.eu/tems101/link.php?M=7620553&N=570&L=70&F=H"
style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size:
14pt;">https://www.facebook.com/salescoach.bg/</a></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;
line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt:
auto;"><b><i><span style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><br />Участниците в
обучението получават Сертификат
подписан от нас като Организатори.<br /><br
/></span></i></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;
font-size: 14pt;">Бъдете професионалисти,
печелете от сайтовете си!<br /><br /></span><span
style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size:
14pt;">Местата са ограничени и се заемат по
реда на тяхното закупуване. Побързайте и
запазете своето място сега!<br /><br /></span><span
style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Спечелете преднина, регистрирайте се
сега и на телефон 0878 161 907 или купи
билет от тук - </span><span style="font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 14pt;"><span style="color: blue;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://mmarketingbg.eu/tems101/link.php?M=7620553&N=570&L=71&F=H">http://webseminari.com/events/business-kazusi-za-onlile-prodajbi/<br
/><br /></a></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman',
serif; font-size: 14pt;">Практически интернет
маркетинг, който ще Ви помогне да правите
успешен бизнес и да печелите
онлайн.</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> <br />  <br />  <br />   </p>
<p>Съгласно закона за електронна търговия
Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е възможно
това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се за причиненото неудобство, ако сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br />Ако
не желаете да получавате съобщения за
обучения от "<b>Webseminari</b>", моля
натиснете <a
href="http://mmarketingbg.eu/tems101/unsubscribe.php?M=7620553&C=5c87adf3b4efa003322cf68e8706de27&L=194&N=570"><strong>ОТПИШИ</strong></a> за
автоматично отписване</p>
<img
src="http://mmarketingbg.eu/tems101/open.php?M=7620553&L=194&N=570&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>