<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Бизнес бюлетин</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<style type="text/css">
@viewport {
zoom: 1.0;
width: extend-to-zoom;
}
@-ms-viewport {
width: extend-to-zoom;
zoom: 1.0;
}
 .ReadMsgBody {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass, .ExternalClass p, .ExternalClass span, .ExternalClass
font, .ExternalClass td, .ExternalClass div {
        line-height: 150%;
}
html {
        width: 100%;
}
body {
        -webkit-text-size-adjust: none;
        -ms-text-size-adjust: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
        background: #e2d9d3;
}
td, div, span {
        line-height: 150%;
}
ul li, ol li {
        line-height: 150%;
}
p, h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
        margin: 0 0 10px 0;
        padding-bottom: 10px;
}
</style>
</head>
<body style="background:#e2d9d3; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
font-size:12px; line-height:1.2; vertical-align:top; padding:10px
0px;color:#000000;" class="ReadMsgBody">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Бизнес бюлетин</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<style type="text/css"><!--
@viewport {
zoom: 1.0;
width: extend-to-zoom;
}
@-ms-viewport {
width: extend-to-zoom;
zoom: 1.0;
}
 .ReadMsgBody {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass, .ExternalClass p, .ExternalClass span, .ExternalClass
font, .ExternalClass td, .ExternalClass div {
        line-height: 150%;
}
html {
        width: 100%;
}
body {
        -webkit-text-size-adjust: none;
        -ms-text-size-adjust: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
        background: #e2d9d3;
}
td, div, span {
        line-height: 150%;
}
ul li, ol li {
        line-height: 150%;
}
p, h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
        margin: 0 0 10px 0;
        padding-bottom: 10px;
}
--></style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Бизнес бюлетин</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<style type="text/css"><!--
@viewport {
zoom: 1.0;
width: extend-to-zoom;
}
@-ms-viewport {
width: extend-to-zoom;
zoom: 1.0;
}
 .ReadMsgBody {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass {
        width: 100%;
        background-color: #ffffff;
}
 .ExternalClass, .ExternalClass p, .ExternalClass span, .ExternalClass
font, .ExternalClass td, .ExternalClass div {
        line-height: 150%;
}
html {
        width: 100%;
}
body {
        -webkit-text-size-adjust: none;
        -ms-text-size-adjust: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
        background: #e2d9d3;
}
td, div, span {
        line-height: 150%;
}
ul li, ol li {
        line-height: 150%;
}
p, h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
        margin: 0 0 10px 0;
        padding-bottom: 10px;
}
--></style>
<table style="background-color: #e2d9d3; text-align: left; font-family:
'Helvetica Neue','HelveticaNeue',Helvetica,sans-serif; font-size: 14px;
line-height: 1.3; font-weight: 400; color: #000000; width: 100%;"
class="ExternalClass" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
bgcolor="#e2d9d3">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="center">
<table style="background: #ffffff none repeat scroll 0% 0%; border: 2px
solid #114170; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 700px;"
cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #f9f9f9;">
<table style="margin: 0px auto; width: 95%; background-color: #f9f9f9;"
align="center">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" align="left">
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;
font-size: 10px;">НА ВНИМАНИЕТО НА <span
style="text-transform: uppercase;"></span> ЗАПИСАН НА 10 Apr
2017</p>
</td>
<td>
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;
font-size: 10px;" align="center"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=4&F=H"
target="_blank">ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ</a><br /> <a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1046&L=10&N=1057"
target="_blank">HTML ВЕРСИЯ</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0;" valign="top" align="center"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=11&F=H"
target="_blank"><img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/admin/temp/templates/2/header_1.png"
alt="header_1.png" title="header_1.png" border="0" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="background-color: #649bd0; padding: 4px 0px; color: #ffffff;
font-weight: bold; text-align: center; font-size: 11px; clear: both;
text-transform: capitalize;"></div>
<!-- / header --></td>
</tr>
<tr>
<td width="700"><!-- content -->
<table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #2061a1; text-transform: capitalize;
font-size: 16px; color: #ffffff; line-height: 130%;" width="500"
valign="middle" align="left">
<p style="line-height: 130%; margin: 5px; padding: 0;"><span style="color:
#ffffff;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1528&F=H"><span
style="color: #ffffff;"><strong>Осчетоводяване на
апортна вноска от физически лица към
ООД</strong></span></a></span></p>
</td>
<td style="border-left: 1px solid #666666; background-color: #282828;
color: #ffffff;" width="250" valign="middle" align="center">
<p style="color: #ffffff; line-height: 130%; margin: 0; padding: 0;"><span
style="color: #ffffff;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1529&F=H"><span
style="font-size: small; color: #ffffff;"><strong><strong>4 умения,
които работодателите не искат да виждат
в CV-то Ви</strong></strong></span></a></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" height="15"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff; padding: 0px 5px 10px; font-family:
Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 140%;"
width="500">
<p style="text-transform: none; color: #000000; font-size: 14px;
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 5px; text-align:
justify;"><strong><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1528&F=H"><img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/admin/temp/newsletters/1057/oschetovodyavane.jpg"
alt="oschetovodyavane.jpg" title="oschetovodyavane.jpg" style="margin: 5px;
padding: 5px;" width="180" height="120" align="left" /></a>Въпрос:
Двама съдружници на ООД прехвърлят земя
/от физическите лица/ на ООД. Имат
издадено удостоверение от Агенцията по
вписванията за направената непарична
вноска /апорт/. Как да се осчетоводи
апортната вноска, като се увеличи и
капиталът на дружеството?</strong><br /><br
/><strong>Отговор:</strong> Търговският закон (ТЗ)
урежда начина на извършване на непарични
вноски (апорт) в капитала на търговските
дружества. Непаричната вноска се оценява
от три независими вещи лица, посочени от
длъжностното лице по...<br /><br /><em>Пълния
отговор четете в Книга за счетоводителя -
зелена светлина на правилното
процедиране.</em></p>
<p style="text-transform: none; text-align: right;"
align="right"><strong><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1528&F=H"
target="_blank" style="color: #114170;"><br />... вижте повече
тук »<br /><br /></a></strong></p>
</td>
<td width="250" valign="middle" align="center"><span style="font-size:
small; font-family:
arial,helvetica,sans-serif;">Автобиографията е
първото, което работодателят вижда от
Вас. Това е стъпката, на която трябва да
предизвикате интереса му, за да Ви покани
на интервю.</span><br /><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1529&F=H"><img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/admin/temp/newsletters/1057/cv-writing-1.jpg"
alt="cv-writing-1.jpg" title="cv-writing-1.jpg" style="margin: 5px;
padding: 5px;" width="144" height="135" /></a><br /><span style="font-size:
small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Ето защо е
необходимо внимателно да прецените от
какво се интересува работодателят и
какво търси да прочете в документите Ви,
за да Ви припознае като подходящ
кандидат...<br /><br /><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1529&F=H"><strong>Вижте
повече тук >>></strong></a><br /><br /></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #2061a1; text-transform: capitalize;
font-size: 16px; color: #ffffff; line-height: 130%;" width="500"
valign="middle" align="left">
<p style="line-height: 130%; margin: 5px; padding: 0;"><span style="color:
#ffffff;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1532&F=H"><span
style="color: #ffffff;"><strong>Над 3 млн. лв просрочени
дългове от акцизни складодържатели и
търговци с течни горива събра
НАП</strong></span></a></span></p>
</td>
<td style="border-left: 1px solid #666666; background-color: #282828;
color: #ffffff;" width="250" valign="middle" align="center">
<p style="color: #ffffff; line-height: 130%; margin: 0; padding:
0;"><strong><span style="font-size: small;">Минутка за
отдих:</span><br /></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" height="15"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff; padding: 0px 5px 10px; font-family:
Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 140%;"
width="500">
<p style="text-transform: none; color: #000000; font-size: 14px;
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 5px; text-align:
justify;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1532&F=H"><img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/admin/temp/newsletters/1057/nap.jpg"
alt="nap.jpg" title="nap.jpg" style="margin: 5px; padding: 5px;"
width="137" height="120" align="right" /></a>Повече от 3 млн.
лв. събра Приходната агенция, като
подложи на постоянен мониторинг
задълженията на търгуващите с течни
горива и собствениците на лицензирани
акцизни складове.<br /><br />Тази мярка
предвижда непрекъснато да се следят
задълженията и да се осъществява
директен телефонен контакт, в случай че
търговците и складодържателите...<br /><br
/></p>
<p style="text-transform: none; text-align: right;"
align="right"><strong><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1532&F=H"
target="_blank" style="color: #114170;">... вижте повече тук
»<br /><br /></a></strong></p>
</td>
<td width="250" valign="middle" align="center">
<p><a href="#" target="_blank"> </a><span style="font-size: small;
font-family: arial,helvetica,sans-serif;">- Ало? С кого
говоря?</span><br /><span style="font-size: small; font-family:
arial,helvetica,sans-serif;">- Това е магазин за
обувки.</span><br /><span style="font-size: small; font-family:
arial,helvetica,sans-serif;">- Извинете, объркал съм
номера...</span><br /><span style="font-size: small; font-family:
arial,helvetica,sans-serif;">- Елате, ще ги сменим!<br /><br
/>*   *   *<br />- "Времето е пари!" -
помисли си келнера, прибавяйки датата
към сметката.<br /></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background-color: #2061a1; text-transform:
capitalize; font-size: 16px; color: #ffffff; line-height: 130%;"
width="500" valign="middle" align="left">
<p style="line-height: 130%; margin: 5px; ; padding: 0;"><span
style="color: #ffffff;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1530&F=H"><span
style="color: #ffffff;"><strong>Клас прослужено време
нарушава Конституцията, смята
председателят на БСК</strong></span></a></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" height="15"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background-color: #ffffff; padding: 0px 5px 10px;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height:
140%;">
<p style="text-transform: none; color: #000000; font-size: 14px;
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 5px; text-align:
justify;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1530&F=H"><img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/admin/temp/newsletters/1057/zaplata.jpg"
alt="zaplata.jpg" title="zaplata.jpg" style="margin: 5px; padding: 5px;"
width="145" height="127" align="right" /></a>Добавката за
клас прослужено време е в нарушение на
Конституцията, заяви изпълнителният
председател на БСК Божидар Данев. По
негови думи в Конституцията е записано,
че възнаграждението се определя
съгласно извършената работа, а не опита
или възрастта.<br /> <br />Същевременно
Пламен Димитров от КНСБ коментира, че
това не е вярно, тъй като добавките за
клас се определят със закон, поради което
са законни. По думите на Димитров
проблемът, че младите у нас са
дискриминирани на пазара на труда, е
измислен...<br /><br /></p>
<p style="text-transform: none; text-align: right;"
align="right"><strong><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1530&F=H"
target="_blank" style="color: #114170;">... вижте повече тук
»<br /><br /></a></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background-color: #2061a1; text-transform:
capitalize; font-size: 16px; color: #ffffff; line-height: 130%;"
width="500" valign="middle" align="left">
<p style="line-height: 130%; margin: 5px; ; padding: 0;"><span
style="color: #ffffff;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1531&F=H"><span
style="color: #ffffff;"><strong>4 общи качества на
успешните предприемачи</strong></span></a></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" height="15"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background-color: #ffffff; padding: 0px 5px 10px;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height:
140%;">
<p style="text-transform: none; color: #000000; font-size: 14px;
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 5px; text-align:
justify;"><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1531&F=H"><img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/admin/temp/newsletters/1057/entrepreneursuccess1.jpg"
alt="entrepreneursuccess1.jpg" title="entrepreneursuccess1.jpg"
style="margin: 5px; padding: 5px;" width="136" height="136" align="right"
/></a>Изграждането и управлението на
успешен бизнес зависи от човека, който го
изгражда и управлява. Не е достатъчно той
да има знания и умения, необходимо е да
има нужните качества. Какви са обаче те?
Какви позитивни страни се оказват общи
между предприемачите с успешен бизнес?<br
/> <br />1. Вътрешен устрем.<br /> <br />След
като изберат с какво искат да се
занимават, успешните предприемачи се
заемат. Те се втурват в работа без да
отлагат и откриват начини да се
самомотивират, за...<br /><br /></p>
<p style="text-transform: none; text-align: right;"
align="right"><strong><a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1531&F=H"
target="_blank" style="color: #114170;">... вижте повече тук
»<br /><br /></a></strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; text-align: left; font-family:
Arial,Helvetica,sans-serif; font-weight: normal; font-size: 12px; color:
#999999; width: 750px;" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff"
align="center">
<tbody>
<tr>
<td height="10"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="font-size: 10px; background-color: #f9f9f9;" height="100"
align="center"><strong>Това е непоискано търговско
съобщение</strong><br /> <a
href="http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1046"
target="_blank" style="font-size: 10px; color: #000000;"><strong>АКО
ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК</strong></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- / end footer --></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img
src="http://portal.prakticheskireshenia.com/open.php?M=247430&L=10&N=1046&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>