<html>

        <head>
                <meta charset="UTF-8">
        </head>

        <body style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Verdana, Sans-serif;
background-color: rgb(255, 255, 255);"    >
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Comfortaa&subset=latin,cyrillic"
/><!-- header --><!-- header --><!-- content -->
<div style="padding: 20px; text-align: justify; color: #333333;">
<p align="justify"></p>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK1;"><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK1;"><span style="line-height: 150%;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12pt;"><a name="OLE_LINK3"
style="text-align: justify; font-family: Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size: 10px; background-color: #ffffff;"></a><span
style="text-align: justify; font-family: Verdana, sans-serif; font-size:
10pt;">Уважаеми дами и господа,</span><font
color="#000000"><a name="OLE_LINK1"></a></font></span></span></span>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;"><br />С настоящето
писмо от Консултантска къща „Зарев,
Георгиев и партньори” искаме да Ви
информираме за актуалната
възможност</span></span></span><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span
style="line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;"> за финансиране на бизнес проекти
„<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Насърчаване на
предприемачеството</b>” в рамите на
оперативна програма <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">„Иновации и
конкурентоспособност”</b>.<br
/></span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><br
/>Схема <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">„</b></span></span></span><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="line-height: 150%;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;">Насърчаване на
предприемачеството</span></b></span></span><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="line-height: 150%;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-language:
FA;">”</span></b></span></span><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span
style="line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-language: FA;"> предлага <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">безвъзмездна
финансова подкрепа за</b></span></span></span><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><b><span style="line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;"> създаване и
развитие на нови предприятия с
предприемачески характер. Допустимите
разходи включват трудови
възнаграждения, оборудване и др.
ресурсна обезпеченост.</span></b></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><b><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;"><br
/>Безвъзмездното финансиране
</span></b></span></span><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span style="color: black; line-height:
150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;
mso-bidi-font-weight: bold;">е <b>90%</b> от цялостната
стойност на конкретен проект и започва
от <b>50 000</b> <b>лева</b> и достига до <b>390 000</b>
<b>лева</b>.</span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span><span><b><span style="background: white; color: black;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;"><br />Към</span></b></span></span><span><span><b><span
style="background: white; color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;"> </span></b></span></span><span><span><b><span
style="background: white; color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;">настояще</span></b></span></span><span><span><b><span
style="background: white; color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">то писмо
прилагаме </span></b></span></span><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/link.php?M=13734376&N=805&L=509&F=H"><span><span><b><span
style="background: white; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;"><font
color="#0563c1">подробно резюме на програмата,
което е достъпно и на нашия
сайт</font></span></b></span></span></a><span><span><b><span
style="background: white; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">.<span> </span><span>В
него ще откриете пълна информация за
допустимостта на
кандидатите</span></span></b></span></span><span><span><span
style="background: white; color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;"> и други важни
аспекти на схемата. Можете да свалите
</span></span></span><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/link.php?M=13734376&N=805&L=510&F=H"><span><span><span
style="background: white; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;"><font
color="#0563c1">резюмето и
в .pdf файл</font></span></span></span></a><span><span><span
style="background: white; color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">.</span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;"><br />Бъдете активни
и финансирайте идеите си!</span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;"><br
/>Ще се радваме да се срещнем лично и да
коментираме възможностите, които
проектните инициативи позволяват.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;"><br
/><br />Очакваме да се свържете с нас.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;"><br
/><br />С уважение,<br /><br /></span><b><span style="color:
black; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-font-family: Arial;">Огнян Боев<br
/></span></b><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size:
10pt;">Телефон: 0897 926 399<br /></span><span><span><span
style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family:
Arial;">E-mail: </span></span></span><span><span><span style="line-height:
150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;
mso-bidi-font-family: Arial;"><font color="#0563c1"><a
href="mailto:boev@zandg-consultants.eu">boev@zandg-consultants.eu<br
/></a></font></span></span></span><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/link.php?M=13734376&N=805&L=7&F=H"><span><span><span
style="line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-font-family: Arial;"><font
color="#0563c1">www.zandg-consultants.eu</font></span></span></span></a></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><font face="Times New Roman" size="3"><br /></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><font size="1"><span lang="EN-US" style="color: black; line-height:
150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Съгласно закона за електронна
търговия Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е
възможно това да е непоискано търговско
съобщение. То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. Извиняваме се,
ако по някаква причина сме Ви притеснили
с нашето предложение.</span><span lang="EN-US"
style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"> </span><span lang="EN-US" style="color: black;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language:
EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Ако не желаете да получавате
съобщения от "<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/link.php?M=13734376&N=805&L=501&F=H"><font
color="#0000ff">Консултантска къща Зарев,
Георгиев и партньори</font></a></b>", моля
натиснете <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/unsubscribe.php?M=13734376&C=b17d8cc087e0d731829abea64048a4f2&L=364&N=805">ОТПИСВАНЕ</a></u></b> </span><span
style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">з</span><span lang="EN-US" style="color: black;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language:
EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">а да се откажете да получавате нашите
бюлетини!</span></font></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<img
src="http://stats-mails.eu/tems103/open.php?M=13734376&L=364&N=805&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>

</html>