<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<p></p>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 740px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></p>
<table style="width: 676px;" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow:
yes;">
<td width="672" valign="top" style="padding: 1.5pt; border: #000000;
border-image: none; width: 504pt; background-color: transparent;">
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><strong><span style="color:
black; font-size: 16pt; font-weight: normal;">семинар на
тема:</span></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><b><span style="color:
black; font-size: 13.5pt;"> </span></b></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><strong><span
style="font-size: 16pt;">ПРОМЕНИТЕ В<span style="mso-spacerun:
yes;">  </span>ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН
КОДЕКС, </span></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><strong><span
style="font-size: 16pt;">в сила от 31 октомври 2017 г.<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span></span></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-size: 16pt; font-family: 'times new roman',
times;"> </span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><strong><span style="color:
black; font-size: 13.5pt; font-weight: normal;">организира
</span></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><strong><span style="color:
black; font-size: 13.5pt; font-weight:
normal;"> </span></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><strong><span style="color:
black; font-size: 16pt; font-weight: normal;">на 7 и 8 декември
2017 г.</span></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="color: black;
font-size: 13.5pt;">в гр. София, Перформ</span><span
style="color: #1f497d; font-size: 13.5pt;"> </span><span style="color:
black; font-size: 13.5pt;">Бизнес център – ул.
"Позитано" 2</span></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="color: black; font-size: 13.5pt; font-family: 'times new roman',
times;">(до Съдебната палата)</span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="color: black; font-family: 'times new roman',
times;"> </span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="color: black; font-family: 'times new roman',
times;"> </span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><strong><span style="color:
black; font-size: 14pt; font-weight: normal;">"Агенция за
право и финанси" ООД</span></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
large;"><strong><span style="color: black; font-weight: normal;">със
съдействието на Института за изследване
на законодателството и
правоприлагането</span></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="color: black; font-size: 10pt; font-family: 'times new roman',
times;"> </span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align:
center;"> </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-size:
large; font-family: 'times new roman', times;">За да се
запознаете с пълната програма, моля
посетете сайта от този линк:  </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: large;"><b><span style="color:
black;"> </span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: large;"><strong><a
href="http://infomails.info/tms1704/link.php?M=372650&N=95&L=7&F=H"><font
color="#0000ff">http://apf.bg/promeni-gpk/</font></a></strong><span
style="mso-ansi-language: EN-US;"> </span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: large;"><span style="color: black;"><br
/></span>                 
                   
           
                
<b>Лектори са:</b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: large;"><b><span style="color: black;"><br
/></span><strong>ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
</strong></b><strong><span style="font-weight: normal;
mso-bidi-font-weight: bold;">– съдия във Върховния
касационен съд, </span></strong>участник в
работната група за обсъждане на
промените на ГПК в Народното
събрание</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: large;"><strong> </strong></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: large;"><strong>проф. д-р
ВАЛЕНТИНА ПОПОВА</strong> - преподавател по
гражданско процесуално право в 
Юридическия факултет<span style="mso-spacerun:
yes;">  </span>на  Софийския университет
„Св. Климент Охридски”, адвокат,
участник в работната група по промените
на ГПК в Народното събрание<br /><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: large;"><strong>МЕТОДИ ШУШКОВ
</strong><strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight:
bold;">– съдия в Софийски районен съд,
докторант в ЮФ на </span></strong>СУ</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: large;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"> </b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-family:
'times new roman', times; font-size: large;"> </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: large;"><span style="color: black;">Вижте
програмата на семинара и цените за
участие от сайта <font color="#0000ff"><a
href="http://infomails.info/tms1704/link.php?M=372650&N=95&L=7&F=H">http://apf.bg/promeni-gpk/</a> <br
/><br /></font></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: large;"><strong><span style="color:
black;">Време</span></strong><strong><span style="color: black;
font-weight: normal;">:</span></strong><strong><span style="color:
black;">   </span></strong><strong><span style="color: black;
font-weight: normal;">на 7 и 8 декември 2017 г.
</span></strong><strong><span style="color: black; font-weight:
normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(четвъртък
и петък)</span></strong></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: large;"><strong><span style="color:
black;">Място</span></strong><strong><span style="color: black;
font-weight: normal;">:  в</span></strong><strong><span style="color:
black;"> </span></strong><span style="color: black;">гр. София,
Перформ</span><span style="color: #1f497d;"> </span><span
style="color: black;">Бизнес център – ул.
"Позитано" 2 (до Съдебната
палата)</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-family:
'times new roman', times; font-size: large;"> </span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><strong><span style="color:
green; font-size: 13.5pt;">Билети можете да купите
от  Sabitie.bg  през </span><span style="color: #ed7d31;
font-size: 13.5pt;"><a
href="http://infomails.info/tms1704/link.php?M=372650&N=95&L=6&F=H"><span
style="color: #ed7d31;">този
линк.</span></a></span></strong><b><span style="color: #ff6600;
font-size: 13.5pt;"><br /></span></b><b><span lang="EN-US" style="color:
#ff6600; font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: EN-US;"><span
style="mso-spacerun:
yes;">                  
</span></span></b><b><span style="color: #ff6600; font-size: 13.5pt;"><br
/></span></b><b><span style="color: black; font-size:
13.5pt;">Важно:  залата е с 40 места! 
</span></b><span style="color: black; font-size: 13.5pt;">Обадете
се на  <b>0878 161 901,</b> за да проверите за
свободни места!</span><strong><span style="color: green;
font-size: 13.5pt;">           
  </span></strong><b><span style="color: green; font-size:
13.5pt;"><br style="mso-special-character: line-break;" /><br
style="mso-special-character: line-break;" /></span></b></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><strong><span style="color:
green; font-size: 14pt;">Допълнителна информация и
проформа фактура за</span><span style="color: green;">
</span></strong><strong><span style="color: green; font-size:
14pt;">участие</span></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><strong><span style="color:
green; font-size: 14pt;">ще получите
на</span></strong><strong><span style="color: green; font-size: 13.5pt;">
</span></strong><strong><span style="color: #ed7d31; font-size:
13.5pt;">info@apf.bg</span></strong><span style="color: black; font-size:
13.5pt;">.</span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> <br />  <br />   </p>
<p>Съгласно закона за електронна търговия
Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е възможно
това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се за причиненото неудобство, ако сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br />Ако
не желаете да получавате съобщения за
обучения от "<b>Агенция за Право и
Финанси</b>", моля натиснете <a
href="http://infomails.info/tms1704/unsubscribe.php?M=372650&C=f8aa3111ccf56998f490f55abf49022e&L=9&N=95"><strong>ОТПИШИ</strong></a> за
автоматично отписване</p>
<img
src="http://infomails.info/tms1704/open.php?M=372650&L=9&N=95&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>