<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 10.00.9200.16438"></head>
<body>
<div style="font-size: 12.8px;">
<div style="font-size: 12.8px;">
<div style="font-size: 12.8px;"><font face="arial, helvetica,
sans-serif">Уважаеми дами и господа,<br /><br
/></font></div>
</div>
<div style="font-size: 12.8px;"><span style="font-family:
arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12.8px;">Искате ли да
научите как се разработват проекти с
висок потенциал за
спечелване? </span></div>
<div style="font-size: 12.8px;"><span style="font-family:
arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12.8px;">Заповядайте на
най-посещаваното обучение за
еврофондове в България с над 1500 </span></div>
<div style="font-size: 12.8px;"><span style="font-family:
arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12.8px;">курсисти от 2007
г. досега.<br /></span><span style="font-family:
arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12.8px;"><br />Въпреки
съмненията в част от обществото ни,
множество коректни български
фирми</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;
font-size: 12.8px;"> </span></div>
<div style="font-size: 12.8px;"><span style="font-family:
arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12.8px;">вече „берат
плодовете" на успешните си
проекти. </span><font face="arial, helvetica, sans-serif"
style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size:
12.8px;">През 2018 година стартират</font><font
face="arial, helvetica, sans-serif" style="font-family:
arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12.8px;"> множество
</font></div>
<div style="font-size: 12.8px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"
style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size:
12.8px;">атрактивни процедури за рекордни
суми. </font><font face="arial, helvetica, sans-serif"
style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size:
12.8px;">Сега е моментът да финансирате
идеите си</font><span style="font-family:
arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12.8px;">!</span><u
style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12.8px;"><br
/><br />Курс:</u><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;
font-size: 12.8px;"> Еврофинансиране 2018 –
Как да разработим проект, достоен за
финансиране</span><span style="font-size: 12.8px;"><span
style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12.8px;"><br
/></span></span></div>
<div><u>Формат:</u> Присъствено или
Онлайн-на живо</div>
<div><u>Дата:</u> 15.12.2017 (начало: 09.00; край: 17.00
ч.)</div>
<div><u>Място:</u> <font color="#0000ff"><a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/link.php?M=10580533&N=609&L=192&F=H"
target="_blank"><font color="#0000ff">София
бул. </font></a>"<a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/link.php?M=10580533&N=609&L=192&F=H"
target="_blank"><font color="#0000ff">Цар Борис
III</font></a>" <a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/link.php?M=10580533&N=609&L=192&F=H"
target="_blank"><font color="#0000ff">168</font></a></font>, учебна
зала – офис 31;</div>
<div></div>
<div><span style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 12.8px;"><span
style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size:
12.8px;">Всички наши клиенти получават
реални финансирани европроекти,
</span></span></div>
<div><span style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 12.8px;"><span
style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size:
12.8px;">а </span><span style="font-family:
arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12.8px;"><u>първите 10
регистрирани ще спечелят безплатна
консултация от експерт!</u></span></span></div>
<div><span style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 12.8px;"><span
style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12.8px;"> 
</span></span></div>
<div><span style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 12.8px;"><span
style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12.8px;"> 
</span></span><span style="font-size: 12.8px;"><br /></span></div>
<div
class="gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-m_-8821372503387974352gmail-m_-456626516606522860gmail-m_5050150793053113663gmail-m_26430418305918462gmail-m_-6285352468341752478gmail-m_4019097223923192914gmail-m_-4959916946982932500gmail-m_-3402355734721493141m_-8254367121426842395gmail-m_4139174975142828038gmail-yj6qo
gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-m_-8821372503387974352gmail-m_-456626516606522860gmail-m_5050150793053113663gmail-m_26430418305918462gmail-m_-6285352468341752478gmail-m_4019097223923192914gmail-m_-4959916946982932500gmail-m_-3402355734721493141m_-8254367121426842395gmail-m_4139174975142828038gmail-ajU"
style="margin: 2px 0px 0px; font-size: 12.8px;">
<div
class="gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-m_-8821372503387974352gmail-m_-456626516606522860gmail-m_5050150793053113663gmail-m_26430418305918462gmail-m_-6285352468341752478gmail-m_4019097223923192914gmail-m_-4959916946982932500gmail-m_-3402355734721493141m_-8254367121426842395gmail-m_4139174975142828038gmail-ajR"
id="gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-m_-8821372503387974352gmail-m_-456626516606522860gmail-m_5050150793053113663gmail-m_26430418305918462gmail-m_-6285352468341752478gmail-m_4019097223923192914gmail-m_-4959916946982932500gmail-m_-3402355734721493141m_-8254367121426842395gmail-m_4139174975142828038gmail-:22o"><font
face="arial, helvetica, sans-serif"><img
class="gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-m_-8821372503387974352gmail-m_-456626516606522860gmail-m_5050150793053113663gmail-m_26430418305918462gmail-m_-6285352468341752478gmail-m_4019097223923192914gmail-m_-4959916946982932500gmail-m_-3402355734721493141m_-8254367121426842395gmail-m_4139174975142828038gmail-ajT
gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-m_-8821372503387974352gmail-m_-456626516606522860gmail-m_5050150793053113663gmail-m_26430418305918462gmail-m_-6285352468341752478gmail-m_4019097223923192914gmail-m_-4959916946982932500gmail-m_-3402355734721493141m_-8254367121426842395gmail-CToWUd
gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-m_-8821372503387974352gmail-m_-456626516606522860gmail-m_5050150793053113663gmail-m_26430418305918462gmail-m_-6285352468341752478gmail-m_4019097223923192914gmail-m_-4959916946982932500gmail-CToWUd
gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-m_-8821372503387974352gmail-m_-456626516606522860gmail-m_5050150793053113663gmail-m_26430418305918462gmail-m_-6285352468341752478gmail-m_4019097223923192914gmail-CToWUd
gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-m_-8821372503387974352gmail-m_-456626516606522860gmail-m_5050150793053113663gmail-m_26430418305918462gmail-m_-6285352468341752478gmail-CToWUd
gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-m_-8821372503387974352gmail-m_-456626516606522860gmail-m_5050150793053113663gmail-m_26430418305918462gmail-CToWUd
gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-m_-8821372503387974352gmail-m_-456626516606522860gmail-m_5050150793053113663gmail-CToWUd
gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-m_-8821372503387974352gmail-m_-456626516606522860gmail-CToWUd
gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-CToWUd
gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-CToWUd
gmail-m_-4856392513491853705gmail-CToWUd gmail-CToWUd"
src="https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif"
/></font></div>
</div>
<div
class="gmail-m_-4856392513491853705gmail-m_-7946440878833143818gmail-m_-3951776444515393366gmail-m_-8821372503387974352gmail-m_-456626516606522860gmail-m_5050150793053113663gmail-m_26430418305918462gmail-m_-6285352468341752478gmail-m_4019097223923192914gmail-m_-4959916946982932500gmail-m_-3402355734721493141m_-8254367121426842395gmail-m_4139174975142828038gmail-adL"
style="font-size: 12.8px;">
<div style="font-size: 12.8px;"><u style="font-size: 12.8px;">За
регистрация и подробности:</u></div>
<div style="font-size: 12.8px;">Тел.: 02 403 2404; моб: 0877
122777.</div>
<div style="font-size: 12.8px;">e-mail: <font color="#0000ff"><a
href="mailto:qac.EUprojects@gmail.com">qac.EUprojects@gmail.c<wbr>om</wbr></a></font></div>
<div style="font-size: 12.8px;">или <a style="font-size: 12.8px;"
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/link.php?M=10580533&N=609&L=193&F=H"
target="_blank"><font color="#0000ff"><strong>ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ
САЙТ >>></strong></font></a></div>
<div style="font-size: 12.8px;"></div>
</div>
</div>
<p></p>
<p><font face="Arial"><br /><br /></font></p>
<p>Съгласно закона за електронна търговия
Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е възможно
това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се за причиненото неудобство, ако сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br />Ако
не желаете да получавате съобщения за
обучения от "<strong>БГ Серт - Трейнинг
Център</strong>", моля натиснете <a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/unsubscribe.php?M=10580533&C=5b9f26de91d437b115e791ccd170958b&L=308&N=609"><strong>ОТПИШИ</strong></a> за
автоматично отписване</p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<div style="font-size: 12.8px;"></div>
<div style="font-size: 12.8px;"></div>
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span times="" roman="" serif=""
12pt="" new="" bg="" ar-sa=""> </span></b>


<img
src="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/open.php?M=10580533&L=308&N=609&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>