<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<p>Каним ви на обучение </p>
<h3>РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ</h3>
<p><strong><em>(Как да произвеждаме повече с по-малко хора?)</em></strong></p>
<p>Поради запълване капацитета на залата за 07.12.2017, пускаме допълнителна дата за това обучение.</p>
<p>Новата дата е <strong>08.12.2017</strong> в хотел Хемус, София, бул. Черни връх 31, от 10.00ч до 17.00ч</p>
<p>Програмата включва:</p>
<p>1. Какво е за нас реинженеринга? </p>
<p>Основните понятия при правенето на реинженеринг. Каква е целта на подобен проект. Защо трябва да го правим?</p>
<p>2. Кои са основните стъпки?</p>
<p>Оценка на текущото състояние. Откриване на тесните места и потенциалните възможности. Определяне основната цел на компанията ни. Създаване на модел за текущото състояние на работата. Какво трябва да променим? Каква да е промяната? Как да направим промяната реалност? Създаванре на пилотен проект. Мониторинг и контрол.</p>
<p>3. Как да анализираме производствените си процеси?</p>
<p>Търсене на основните симптоми, които ни създават всеки ден главоболия. Анализиране на симптомите. Разглеждане на различни методи за анализ - дърво на настоящата реалност, 5 защо, Ишикава. Как да търсим конфликти, които постоянни ни пречат на работата? Как да начертаем производствените си процеси, за да улесним анализа? Позициониране на буфери. Определяне вида на буферите. Изчисляване на размера на буфера. Определяне начини за управление на буферите. Построяване на новите процеси и създаване на пилотен проект.</p>
<p>4. Как да построим новия начин на работа?</p>
<p>Сформиране на мениджърско ядро и екип за справяне с предизвикателствата. Изготвяне на план и стратегия. Срокове. Анализиране и корективни действия в движение. Попълване на документация като избягваме бумащината. Създаване на Гант диаграми за управление на проекта. Проследяване изпълнението на проекта и предпазване от закъснения.</p>
<p>5. Дали новия начин ще е по-добър от стария или е по-добре нищо да не променяме?</p>
<p>Риск анализ. Проследвяване на пилотния проект. Измерване на резултатите. Внедряване на новия начин на работа.</p>
<p>Лектор е инж. Владислав Великов, експерт с дългогодишен практически опит в производствените процеси. Повече за лектора можете да видите тук:</p>
<p><a href="https://app1.emailinvest.com/link.php?track=2682_97181_200682&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fvlady-velikov-61704263%2F">https://www.linkedin.com/in/vlady-velikov-61704263/</a></p>
<p> </p>
<p>Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл <a href="https://app1.emailinvest.com/link.php?track=2682_97181_200682&url=mailto%3Aoffice%40supplychain.bg">office@supplychain.bg</a> или ни се обадете на телефон 0886277735.</p>
<p><strong>Срокът за записване е до 01.12.2017.</strong></p>
<p><strong>Записването става на имейл <a href="https://app1.emailinvest.com/link.php?track=2682_97181_200682&url=mailto%3Aoffice%40supplychain.bg%2C">office@supplychain.bg,</a> като посочите брой участници и данни за фактура.</strong></p>
<p>Цената e 260 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.</p>
<p>Издаваме удостоверение за завършен курс.</p>
<p>От септември започнахме да излъчваме бюлетин – в него всеки месец ще споделяме решения на дадени проблеми от практиката. Ако желаете да получавате този бюлетин, можете да регистрирате имейла си през сайта ни <a href="https://app1.emailinvest.com/link.php?track=2682_97181_200682&url=http%3A%2F%2Fsupplychain.bg%2Fbiuletin%2F">http://supplychain.bg/biuletin/</a>.</p>
<p><a name="_MailAutoSig"></a> </p>
<p>Supply Chain Ltd</p>
<p>+359 886277735</p>
<p><a href="https://app1.emailinvest.com/link.php?track=2682_97181_200682&url=http%3A%2F%2Fwww.supplychain.bg%2F">www.supplychain.bg</a></p>
<p> </p>
<p>Съгласно Закона за електронна търговия, Ви съобщаваме, че е възможно това търговско съобщение да не е поискано от Вас. Това съобщение е предназначено само за адресатите. Ние сме получили Вашия имейл от вас или от публичното пространство. Ако не желаете да получавате повече подобни съобщения, моля върнете ни имейл с текст Delete.</p>
<p> </p>
</body>
</html><center><font style="text-align:center"><div style=\"font-size:80%; color:#999\"><a style="color:#999" href="https://app1.emailinvest.com/unsubscribe/2682_97181_200682">Отписване от списъка</a> | <a style="color:#999" href="https://app1.emailinvest.com/spam/2682_97181_200682">Докладвай за спам</a></div><img alt="Emailinvest" src="https://app1.emailinvest.com/image/2682_97181_200682"></font></center>