<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<p></p>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 740px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></p>
<table style="width: 676px;" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow:
yes;">
<td width="672" valign="top" style="padding: 1.5pt; border: #000000;
border-image: none; width: 504pt;"><strong> </strong>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.45pt;"><font
size="3"><strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight:
bold;">Конкурс за първоначално назначаване
на 15 прокурори в районните прокуратури в
София, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Пловдив,
Варна, Бургас, Добрич, Ямбол и в други
градове</span></strong><strong><span style="font-weight: normal;
mso-bidi-font-weight: bold; mso-ansi-language: EN-US;">
</span></strong>обяви Висшият съдебен
съвет<strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight:
bold;">. Последният срок за кандидатите
</span></strong><span style="mso-bidi-font-style: italic;">да
подадат документите си за участие в
конкурса е </span><strong><span style="font-weight: normal;
mso-bidi-font-weight: bold;">23.01.2018 г.<br /><br
/></span></strong></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;"><font
size="3">Писмено <span style="mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">решаване на правен казус</span> е
задължителен<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">и
първи етап в конкурс</span>а<span
style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">.</span> Още тук
<span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">отпадат
</span>повечето<span style="mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';"> кандидати. Причина</span> – липсва
им <span style="mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">методологията за решаване на казуси
и за оформянето на решенията.<br /><br
/></span></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;"><font size="3"><span
style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">В отговор на
многобройните запитвания, след
впечатляващите успехи на наши курсисти
на изпита за мл. магистрати през 2017 г.,<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span></span><strong><span
style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">"Агенция
за право и финанси" ООД</span></strong><span
style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span
style="mso-spacerun: yes;">  </span>организира
интензивно обучение на тема:</span></font></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br
/><br /></p>
<p align="center" style="margin: 0cm -7.1pt 0pt 0cm; text-align:
center;"><font size="3"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-fareast-language:
ZH-CN;">„КАК ДА РЕШАВАМЕ
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ КАЗУСИ</span></b></font></p>
<p align="center" style="margin: 0cm -7.1pt 0pt 0cm; text-align:
center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="mso-fareast-language: ZH-CN;"><font size="3">НА КОНКУРСЕН
ИЗПИТ“</font></span></b></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br
/><br /></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font
size="3"><strong>на 18 февруари 2018 г. (неделя)
</strong><strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight:
bold;">- първи модул</span></strong></font></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font
size="3"><strong>и на 25 февруари 2018 г. (неделя)
</strong><strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight:
bold;">- втори модул<br /></span></strong></font><strong
style="font-size: medium; text-indent: 35.4pt;">в гр. София,
</strong><strong style="font-size: medium; text-indent: 35.4pt;"><span
style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">ул.
„Бисер“ 2, зала „Лозенец“</span>
(близо до НДК)<br /><br /></strong></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;"><font
size="3">Обучението включва и методологична,
и практическа част. Пълната програма и<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span>цената за участие
вижте<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b>от
сайта <span style="mso-ansi-language: EN-US;"> </span>на
агенцията<span style="mso-spacerun: yes;">  </span><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US"
style="mso-ansi-language: EN-US;"><a
href="http://infomails.info/tms1704/link.php?M=372650&N=325&L=66&F=H">http://apf.bg/seminar-kazusi-18.1/</a><br
/><br /></span></b></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;"><font size="3"><span
style="mso-bidi-font-weight: bold;">Лектор и ръководител
на практическите упражнения е<b> доц. д-р
РАЛИЦА ИЛКОВА, </b>преподавател<b> </b>в<b><span
style="mso-spacerun: yes;">  </span></b>Юридическия
факултет на Софийския университет "Св.
Климент<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span>Охридски", </span>съавтор (с<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span>проф. д-р Лазар
Груев) на единственото „Ръководство
за решаване на наказателноправни
казуси” и на изданията „Казуси по
Наказателно право. Обща част.” и
„Казуси по Наказателно право. Особена
част”.<br /><br /></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font size="3"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">ВИЖТЕ ПЪЛНАТА
ПРОГРАМА И <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>ЦЕНАТА ЗА УЧАСТИЕ</b> от
сайта <br /><b><a
href="http://infomails.info/tms1704/link.php?M=372650&N=325&L=66&F=H">http://apf.bg/seminar-kazusi-18.1/</a></b></font><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US"><font
color="#0000ff"><br /></font></span></b></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font
size="3"><strong><span style="color: green;"><br />Допълнителна
информация можете да получите на
info@apf.bg</span></strong><span style="color:
#339966;">,</span></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font size="3"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: green;">или
на тел. 0878 161 901<br /><br /></span></b></font><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font size="3">Обучението
е за малка група!<br />Запишете се сега!<br
/><br /></font></b><strong style="text-align: left; font-size:
medium;"><span style="color: green;">Билети можете да
закупите от Sabitie.bg, като последвате
<span> </span></span><span style="color: #ff6600;"><a
href="http://infomails.info/tms1704/link.php?M=372650&N=325&L=65&F=H"><font
color="#0000ff">този линк.</font></a></span></strong></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font
size="3"><br /></font></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center"><i
style="mso-bidi-font-style: normal;"><br /></i></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> <br />  <br />   </p>
<p>Съгласно закона за електронна търговия
Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е възможно
това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се за причиненото неудобство, ако сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br />Ако
не желаете да получавате съобщения за
обучения от "<b>Агенция за Право и
Финанси</b>", моля натиснете <a
href="http://infomails.info/tms1704/unsubscribe.php?M=372650&C=f8aa3111ccf56998f490f55abf49022e&L=9&N=325"><strong>ОТПИШИ</strong></a> за
автоматично отписване</p>
<img
src="http://infomails.info/tms1704/open.php?M=372650&L=9&N=325&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>