<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<p></p>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 105%;
text-align: center;"><span style="line-height: 105%; font-family: 'Times
New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-language: BG;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span> <b
style="text-align: center;"><span lang="EN-US" style="color: #c00000;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Семинар: НОВАТА
РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(GDPR)</span></b></p>
<p align="center" style="background-position: 0% 0%; margin: 0cm 0cm 8pt;
text-align: center; line-height: 14.85pt; background-image: none;
background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size:
auto; background-origin: padding-box; background-clip:
border-box;"><b><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times
New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';"><br />15</span></b><b><span style="color: black; font-family:
'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> март </span></b><b><span
lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">2018 г.<br /><br /></span></b><b><i><span lang="EN-US"
style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">гр.
София, зала Essence Center, ул. "6- ти
септември" 37<br /><br /></span></i></b><u><span lang="EN-US"
style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Лектори</span></u><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">: <b>Гергана
Николова- </b>юрист, специалист по GDPR
и<b> Владимир Витков- </b>IT специалист
по GDPR</span></p>
<p align="center" style="background-position: 0% 0%; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: 14.85pt; background-image: none; background-attachment:
scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto;
background-origin: padding-box; background-clip: border-box; text-align:
left;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;
background-color: white;"><br />Този семинар ще Ви
запознае с </span><b style="font-family: 'Times New Roman',
serif; font-size: 12pt; background-color: white;">новите
изисквания по Регламент № 2016/679</b><span
style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;
background-color: white;"> ( Общ регламент за
защита на личните данни – GDPR), в сила от
25 май 2018 г. Той заменя досега действащите
правила. Ще научите какво трябва да
предприемете за защита на личните данни
на клиенти, служители и партньори.
Регламентът засяга всички субекти на
стопанската и административна
дейност.</span></p>
<p align="center" style="background-position: 0% 0%; margin: 0cm 0cm 8pt;
text-align: center; line-height: 14.85pt; background-image: none;
background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size:
auto; background-origin: padding-box; background-clip:
border-box;"><b><span lang="EN-US" style="color: #c00000; font-family:
'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';"><br />Обучението е подходящо
за управители, юристи, финансисти,
мениджъри “Човешки ресурси”, IT
специалисти, специалисти по сигурността
на информацията и др.</span></b></p>
<p align="center" style="background-position: 0% 0%; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: 14.85pt; background-image: none; background-attachment:
scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto;
background-origin: padding-box; background-clip: border-box; text-align:
left;"><b><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';"><br />ПРОГРАМАТА НА
СЕМИНАРА </span></b><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">вижте<b> ТУК</b>:<b> </b></span><span
lang="EN-US"><font color="#0000ff"><a
href="http://tbm-bg.com/obuchenia/241"><span style="font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">http://tbm-bg.com/obuchenia/24</span><span lang="BG"
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">1</span></a></font></span><span style="background-color: white;
font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; text-align:
center;"> </span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;
line-height: normal;"><b><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><br />ЗАЯВКА ЗА
УЧАСТИЕ </span></b><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">попълнете<b> ТУК</b>: </span><span
lang="EN-US"><a href="http://tbm-bg.com/zapisvane" target="_blank"><span
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font
color="#0000ff">http://tbm-bg.com/zapisvane</font></span></a></span></p>
<p align="center" style="background-position: 0% 0%; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: 14.85pt; background-image: none; background-attachment:
scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto;
background-origin: padding-box; background-clip: border-box; text-align:
left;"><b style="text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="color:
black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><br />Такса за
участие</span></b><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">: <b>120
лв.</b> (без вкл. ДДС)<br /><br /></span><b
style="text-align: center;"><u><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Отстъпки:</span></u></b><span lang="EN-US" style="color:
black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span>При
записване на втори и всеки
следващ участник от организация- 5%
отстъпка.<br /><br /></span></span><b style="text-align:
center;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-bidi-font-style: italic;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Цената
включва:</span></b><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-bidi-font-style: italic; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';"> лекции, зала,  учебни
материали, кафе- паузи и сертификат за
участие в семинара.<br /><br /></span><b style="text-align:
center;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-bidi-font-style: italic;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Начин на
плащане:</span></b><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-bidi-font-style: italic; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';"> по банков път <br /></span><span
style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;
background-color: white;">Банка: ПРОКРЕДИТБАНК
АД <br /></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;
font-size: 12pt; background-color: white;">Сметка: BG
29PRCB92301034794514<br /><br /></span><i style="text-align: center;"><span
lang="EN-US" style="color: #c00000; font-family: 'Tahoma','sans-serif';
font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Крайният срок за получаване на
заявката
за <b>участие</b> и <b>заплащане на
таксата</b> е </span></i><i style="text-align: center;"><span
style="color: #c00000; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size:
10.5pt; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">12</span></i><i style="text-align: center;"><span lang="EN-US"
style="color: #c00000; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size:
10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">.0</span></i><i
style="text-align: center;"><span style="color: #c00000; font-family:
'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">3</span></i><i
style="text-align: center;"><span lang="EN-US" style="color: #c00000;
font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10.5pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">.2018 г. или <b>до
изчерпване на местата в
залата</b>.!!!</span></i></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><b><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';"><br />ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ:<br /><br
/></span></b></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><b><span style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">19
април</span></b><b><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">
2018 г.- </span></b><a name="_GoBack"></a><a
href="https://tbm-bg.com/obuchenia/242"><span style="mso-bookmark:
_GoBack;"><span lang="EN-US" style="font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font
color="#0000ff">СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ДОХОДИ,
РЕГУЛИРАНИ ОТ СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА
ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ОБЛАГАНЕ НА
ДОХОДИТЕ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА
ПО СИДДО</font></span></span></a><span style="mso-bookmark:
_GoBack;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">.<b>-</b></span></span><b><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> </span></b><span
lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">с <b>Д</b></span><b><span style="color: black; font-family:
'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">есислава
Калудова</span></b><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">- такса </span><span
style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
12pt; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">15</span><span lang="EN-US" style="color: black; font-family:
'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">9 лв. без ДДС<br /><br /></span><b
style="text-align: center;"><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">2</span></b><b
style="text-align: center;"><span style="color: black; font-family: 'Times
New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">0 април </span></b><b
style="text-align: center;"><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">2018 г.- </span></b><span lang="EN-US"
style="text-align: center;"><a href="https://tbm-bg.com/obuchenia/240"
target="_blank"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font
color="#0000ff">НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)</font></span></a></span><b
style="text-align: center;"><span lang="EN-US" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">- </span></b><span
lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">с <b>Гергана
Николова </b>и <b>Бойчо Бойчев</b>-
такса 120 лв. без ДДС</span></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="color:
black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><br /><br />Моля,
попълнете </span><span lang="EN-US"><a
href="http://tbm-bg.com/zapisvane" target="_blank"><span
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10.5pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font
color="#0000ff">On-Line</font></span></a></span><span lang="EN-US"
style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
13pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> заявка за
участие или изпратете <u>попълнен
формуляр</u> <br />на e-mail: </span><span
lang="EN-US"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font
color="#0000ff"><a
href="mailto:office@tbm-bg.com">office@tbm-bg.com</a></font></span></span><span
lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> или
тук: </span><span lang="EN-US"><span style="font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';"><font color="#0000ff"><a href="http://www.tbm-bg.com/zapisvane"
target="_blank">www.tbm-bg.com/zapisvane</a></font></span></span></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><b><span lang="EN-US"
style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><br /><br
/>Допълнителна информация</span></b><span
lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> по
всички въпроси, свързани със семинара,
можете да получите <br />на</span><span lang="EN-US"
style="color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10.5pt;
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">
</span><b><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">0889 416 048; 0888 994 255, 0877 994
255 и 0898 994 255</span></b></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="color:
black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">или<b> </b>на<b> </b>e-mail: </span><span
lang="EN-US"><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font
color="#0000ff"><a
href="mailto:office@tbm-bg.com">office@tbm-bg.com</a></font></span></i></span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';"><br /><br /><br />Екипът на <b>TBM Consulting Ltd<br
/></b></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size:
12pt; text-align: center;">mobile: +359 889 416 048</span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">e-mail: </span><span lang="EN-US"><span style="font-family:
'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';"><font color="#0000ff"><a
href="mailto:office@tbm-bg.com">office@tbm-bg.com</a></font></span></span><span
lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';
font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> 
 </span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">web: </span><span lang="EN-US"><a
href="http://www.tbm-bg.com/" target="_blank"><span style="font-family:
'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';"><font
color="#0000ff">www.tbm-bg.com</font></span></a></span></p>
<p align="center" style="background-position: 0% 0%; margin: 0cm 0cm 8pt;
text-align: center; line-height: 14.85pt; background-image: none;
background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size:
auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>  <br /><br />  </p>
<pre>Съгласно закона за електронна
търговия Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е
възможно това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се, ако по някаква причина сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br />Ако
не желаете да получавате съобщения от
"<strong>TBM Consulting</strong>", моля натиснете <a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/unsubscribe.php?M=13616461&C=19d581f181de0e0429f7c274a7deb4ef&L=396&N=988"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a>
за да се откажете да получавате нашите
бюлетини!<br /> </pre>
<img
src="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/open.php?M=13616461&L=396&N=988&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>