<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 740px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></p>
<table style="width: 676px;" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="672" valign="top" style="padding: 1.5pt; border: #000000;
border-image: none; width: 504pt;"><strong> </strong>
<p align="center" style="margin: 0cm -7.1pt 0pt 0cm; text-align:
center;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><strong><span
style="font-size: 12pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight:
bold;">Последният срок за кандидатите
</span></strong><strong><span style="font-size:
12pt;">за</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt;
font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">
</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt;">младши
</span></strong><b><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-style:
italic;">съдии, мл. прокурори и мл.
следователи</span></b><span style="font-size: 12pt;
mso-bidi-font-style: italic;"> да подадат документите
си за конкурса във ВСС, е </span><strong><span
style="font-size: 12pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight:
bold;">16.02.2018 г.  </span></strong><span style="font-size:
12pt;">Заявления, подадени след срока, както
и изпратени по пощата или по куриер, не се
приемат.<br /><br /></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size:
12pt;">В кои градове са обявени свободни
места за младши съдии можете да видите на
</span><span style="color: #0070c0; font-size:
10pt;">http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=122300 <br
/><br /></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size:
12pt;">Местата за младши прокурори и мл.
следователи, обявени в конкурса, можете
да видите на </span><span style="color: #0070c0; font-size:
10pt;">http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=122299<br
/><br /></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;">Писменото решаване на правен казус
е задължителен  и първи етап в
конкурса. Още тук отпадат много
кандидати – липсва им методологията
за решаване на казуси и за оформянето на
решенията.  <br /><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',
times;">Проверете подготовката си за
решаване на наказателноправен казус! С
него можете да кандидатствате за всички
длъжности в съдебната система. Направете
го сега, навреме!<br /><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'times new roman', times;">Чуйте
препоръките на <b>доц. д-р  РАЛИЦА
ИЛКОВА, </b>съавтор (с  проф. д-р Лазар
Груев) на единственото „Ръководство
за решаване на наказателноправни
казуси” и на изданията „Казуси по
Наказателно право. Обща част.” и
„Казуси по Наказателно право. Особена
част”.<br /><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;">Запишете се за обучението:<br /><br
/></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm -7.1pt 0pt 0cm; text-align:
center;"><span style="font-family: 'times new roman', times;"><b><span
style="font-size: 12pt; mso-fareast-language: ZH-CN;">„КАК ДА
РЕШАВАМЕ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ
КАЗУСИ</span></b></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm -7.1pt 0pt 0cm; text-align:
center;"><span style="font-family: 'times new roman', times;"><b><span
style="font-size: 12pt; mso-fareast-language: ZH-CN;">НА
КОНКУРСЕН ИЗПИТ“<br /><br /></span></b></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;"><strong>на 18 март 2018 г. (неделя)
</strong><strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight:
bold;">- първи модул</span></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size:
medium;"><strong>и на 25 март 2018 г. (неделя)
</strong><strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight:
bold;">- втори модул<br /></span></strong></span><strong
style="font-family: verdana, geneva; font-size: medium; text-indent:
35.4pt;">в гр. София, </strong><strong style="font-family: verdana,
geneva; font-size: medium; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-weight:
normal; mso-bidi-font-weight: bold;">ул. „Бисер“ 2,
зала „Лозенец“</span> (близо до НДК)<br
/><br /></strong></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',
times;">Обучението е интензивно и включва и
методологична, и практическа част -
решаване на казуси при реални конкурсни
условия.<br /><br /></span></p>
<p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; text-indent:
35.4pt;"><span style="font-family: 'times new roman', times;"><b><span
style="font-size: 12pt;">ПЪЛНАТА ПРОГРАМА И ЦЕНАТА
ЗА УЧАСТИЕ</span></b><span style="font-size: 12pt;"> вижте<b>
</b>от сайта на <a
name="_GoBack"></a>организатора <strong><span
style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">Агенция
за право и финанси</span></strong> </span><b><span
lang="EN-US" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: EN-US;"><a
href="http://apf.bg/seminar-kazusi-18.1/">http://apf.bg/seminar-kazusi-18.1/</a> <br
/><br /></span></b></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;"><strong><span style="color: green;">Допълнителна
информация можете да получите на
info@apf.bg</span></strong><span style="color:
#339966;">,</span></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'times new roman', times;"><b><span style="color:
green;">или на тел. 0878 161 901<br /><br /></span></b></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm -7.1pt 0pt 0cm; text-align:
center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',
times;"><b>Обучението е за малка група!
</b></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm -7.1pt 0pt 0cm; text-align:
center;"><span style="font-family: 'times new roman', times;"><b><span
style="font-size: 12pt;">Запишете се сега!<br /><br
/></span></b></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm -7.1pt 0pt 0cm; text-align:
center;"><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong><span
style="color: green; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-theme-font:
minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA;">Билети можете да
закупите от Sabitie.bg, като последвате 
</span></strong><span style="font-size: 11pt;"><a
href="https://sabitie.bg/event/konferentsii-i-seminari/KAK-DA-REShAVAME-NAKAZATELNOPRAVNI-KAZUSI-NA-KONKURSEN-IZPIT.508"><b><span
style="color: #f79646; font-size: 12pt;">този линк</span></b><span
style="color: #f79646; font-size: 12pt;">.</span></a></span><strong><span
style="color: #ff6600; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-theme-font:
minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA;"> </span></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br /><br /><br /><br /><br />Съгласно закона за
електронна търговия Чл. 6, ал. 1 Ви
уведомяваме, че е възможно това да е
непоискано търговско съобщение. <br />То е
еднократно изпратено писмо до Вашия e-mail
адрес, който е взет от публичното
пространство. <br />Извиняваме се за
причиненото неудобство, ако сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br />Ако
не желаете да получавате съобщения за
обучения от "<b>Агенция за Право и
Финанси</b>", моля натиснете <a
href="http://infomails.info/tms1704/unsubscribe.php?M=4731540&C=a31b00dde9ecd76b9fad4e3bb72236da&L=119&N=476"><strong>ОТПИШИ</strong></a> за
автоматично отписване</p>
<img
src="http://infomails.info/tms1704/open.php?M=4731540&L=119&N=476&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>