<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head><title></title>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 10.00.9200.16438"></head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"></p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><a
name="_GoBack"></a><b style="text-align: center;"><span style="color:
#c00000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 14pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Семинар: НОВАТА
РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(GDPR)<br /><br /></span></b><b><span lang="BG" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: BG;">20
април </span></b><b><span style="color: black; font-family: 'Times New
Roman',serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">2018 г.</span></b><b><span lang="BG" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: BG;"> /и
на 11 май 2018 г./<br /><br /></span></b><b><i><span style="color:
black; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">гр.
София, </span></i></b><b><i><span lang="BG" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language:
BG;">хотел РАМАДА 4****, зала Опал<br /><br /><br
/></span></i></b><u><span style="color: black; font-family: 'Times New
Roman',serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Лектори</span></u><span style="color: black; font-family:
'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">: <b>Гергана
Николова- </b>юрист, специалист по GDPR
и<b> <br /></b></span><b><span lang="BG" style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language:
BG;">Бойчо Бойчев</span></b><b><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">- </span></b><span
style="color: black; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">IT специалист по
GDPR</span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman',serif;
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><br
/>Този семинар ще Ви запознае
с <b>новите изисквания по Регламент №
2016/679</b> ( Общ регламент за защита на
личните данни – GDPR), в сила от 25 май 2018
г. Той заменя досега действащите правила.
Ще научите какво трябва да предприемете
за защита на личните данни на клиенти,
служители и партньори. Регламентът
засяга всички субекти на стопанската и
административна дейност.<br /><br /></span></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="color: #c00000;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Обучението е
подходящо за управители, юристи,
финансисти, мениджъри “Човешки
ресурси”, IT специалисти, специалисти
по сигурността на информацията и
др.</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><b style="text-align: justify;"><span
style="color: black; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><br />ПРОГРАМАТА
НА СЕМИНАРА </span></b><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">вижте<b> ТУК</b>:<b> </b></span><span
style="font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font color="#0000ff"><a
href="http://tbm-bg.com/obuchenia/245" style="text-align:
justify;">http://tbm-bg.com/obuchenia/245<br /><br /></a></font></span><b
style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: 'Times
New Roman',serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ </span></b><span
style="color: black; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">попълнете<b> ТУК</b>: </span><span
style="font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font color="#0000ff"><a
href="http://tbm-bg.com/zapisvane" target="_blank" style="text-align:
justify;">http://tbm-bg.com/zapisvane<br /><br /></a></font></span><b
style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: 'Times
New Roman',serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Такса за участие</span></b><span style="color:
black; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">: <b>120
лв.</b> (без вкл. ДДС)<br /><br /></span><b
style="text-align: justify;"><u><span style="color: black; font-family:
'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">Отстъпки:</span></u></b><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span>При
записване на втори и всеки
следващ участник от организация- 5%
отстъпка.<br /><br /></span></span><b><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style:
italic;">Цената включва:</span></b><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style:
italic;"> лекции, зала, учебни
материали, кафе- пауза и сертификат за
участие в семинара.<br /><br /></span><b><span
style="color: black; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style:
italic;">Начин на плащане:</span></b><span style="color:
black; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style:
italic;"> по банков път <br /></span><span
style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;
background-color: white;">Банка: ПРОКРЕДИТБАНК
АД <br /></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;
font-size: 12pt; background-color: white;">Сметка: BG
29PRCB92301034794514<br /><br /></span><i><span style="color: #c00000;
font-family: 'Tahoma',sans-serif; font-size: 10.5pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Крайният срок за
получаване на заявката
за <b>участие</b> и <b>заплащане на
таксата</b> е </span></i><i><span lang="BG" style="color:
#c00000; font-family: 'Tahoma',sans-serif; font-size: 10.5pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language:
BG;">1</span></i><i><span style="color: #c00000; font-family:
'Tahoma',sans-serif; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">6.04.2018 г. или <b>до изчерпване на
местата в залата</b>.!!!<br /><br /><br /></span></i><b><span
style="color: black; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 13pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">ПРЕДСТОЯЩИ
СЕМИНАРИ:<br /><br /></span></b><b><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">17 април 2018
г.- </span></b><a href="https://tbm-bg.com/obuchenia/243"
target="_blank"><b><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font
color="#0000ff">ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И
ППЗОП. ОСНОВНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ.
ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПОРЪЧКИ.</font></span></b></a><b><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">- с Мариана
Кацарова- такса 159 лв. без ДДС<br /><br
/></span></b><b><span style="color: black; font-family: 'Times New
Roman',serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">19 април 2018 г.- </span></b><a
href="https://tbm-bg.com/obuchenia/242" target="_blank"><b><span
style="font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font
color="#0000ff">СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ДОХОДИ,
РЕГУЛИРАНИ ОТ СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА
ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ОБЛАГАНЕ НА
ДОХОДИТЕ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА
ПО СИДДО.</font></span></b></a><b><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';"> - с Десислава Калудова-
такса 159 лв. без ДДС<br /><br /></span></b><b><span
style="color: black; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">23 април 2018
г.- </span></b><a href="https://tbm-bg.com/obuchenia/246"><b><span
style="font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font
color="#0000ff">НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРИ
ДЕКЛАРИРАНЕТО НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ,
ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ И ПРИ
УСТАНОВЯВАНЕТО НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО
ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
(ЗПКОНПИ)</font></span></b></a><b><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">- с Катя
Станева и Паскал Бояджийски- такса 130
лв. без ДДС<br /><br /></span></b><b><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">26 април 2018
г.- </span></b><a href="https://tbm-bg.com/obuchenia/244"
target="_blank"><b><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font
color="#0000ff">АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ В
ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
ОТГОВОРНОСТИ ЗА ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ
НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И
КОНТРОЛ. ОТЧЕТНОСТ НА СРЕДСТВАТА ПО
ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ ОТ
БЕНЕФИЦИЕНТИ.</font></span></b></a><b><span style="color:
black; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">- с Теодора
Бакърджиева- такса 159 лв. без ДДС<br /><br
/></span></b><b><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New
Roman',serif; font-size: 12pt;">11 </span></b><b><span lang="BG"
style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size:
12pt; mso-ansi-language: BG;">май</span></b><b><span style="line-height:
115%; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"> 2018
г.- </span></b><a href="https://tbm-bg.com/obuchenia/247"><b><span
style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size:
12pt;"><font color="#0000ff">НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(GDPR)</font></span></b></a><b><span style="line-height: 115%; font-family:
'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;">- с Гергана
Николова и Бойчо Бойчев- такса 120 лв. без
ДДС</span></b></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 13pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><br />Моля,
попълнете </span><a href="http://tbm-bg.com/zapisvane"
target="_blank"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;
font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font
color="#0000ff">On-Line</font></span></a><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 13pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> заявка за
участие или изпратете <u>попълнен
формуляр</u> на e-mail: </span><a><span
style="font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 10.5pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">office@tbm-bg.com</span></a><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 13pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> или
тук: </span><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;
font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font
color="#0000ff"><a href="http://www.tbm-bg.com/zapisvane"
target="_blank">www.tbm-bg.com/zapisvane<br /><br /></a></font></span></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Допълнителна
информация</span></b><span style="color: black; font-family:
'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';"> по всички въпроси, свързани
със семинара, можете да получите
на</span><span style="color: black; font-family: 'Tahoma',sans-serif;
font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-ansi-language: BG;"> <br /></span><b><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">0889 416 048; 0888 994
255, 0877 994 255 и 0898 994 255</span></b></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><span style="color: black;
font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">или<b> </b>на<b> </b>e-mail: </span><a
href="mailto:office@tbm-bg.com"><i><span style="font-family: 'Times New
Roman',serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">office@tbm-bg.com</span></i></a></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-family: 'Times New Roman',
serif; font-size: 12pt;"><br /><br /><br />Екипът на </span><b
style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">TBM
Consulting Ltd<br /></b><span style="background-color: white; font-family:
'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">mobile: +359 889
416 048<br /></span><span style="color: black; font-family: 'Times New
Roman',serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">e-mail: </span><a href="mailto:office@tbm-bg.com"
target="_blank"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><font
color="#0000ff">office@tbm-bg.com</font></span></a><span style="color:
black; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 10.5pt;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">   <br
/></span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman',serif;
font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">web: </span><span style="font-family: 'Times New
Roman',serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';"><font color="#0000ff"><a href="http://www.tbm-bg.com/"
target="_blank">www.tbm-bg.com</a></font></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>  <br /><br />  </p>
<pre>Съгласно закона за електронна
търговия Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е
възможно това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се, ако по някаква причина сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br />Ако
не желаете да получавате съобщения от
"<strong>TBM Consulting</strong>", моля натиснете <a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/unsubscribe.php?M=13616461&C=19d581f181de0e0429f7c274a7deb4ef&L=396&N=1099"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a>
за да се откажете да получавате нашите
бюлетини!<br /> </pre>
<img
src="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/open.php?M=13616461&L=396&N=1099&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>