<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>

<head>

</head>

<body>

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica,
sans-serif; font-size: medium;">Представяме Ви FixItpro
- Маркер - Заличител на драскотините по
колата цена от <span style="color: #ff0000;">11</span> лв.<br
/><a href="http://www.fixitpro.xyz">Поръчайте</a></span></p>

<p id="cke_pastebin" style="text-align: center;"><span style="font-family:
arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">Имате леки
драскотини по автомобила си и това Ви
вбесява? Запознайте се с лесното и евтино
решение на проблема - маркер за
премахване на дракотини <strong>Fix it
Pro</strong>! </span></p>

   <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;
font-size: medium; text-align: center;"><span style="font-family: arial,
helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align:
center;">Маркерът е безопасен за използване
при всички видове бои! Изключително
лесен за употреба. Продукта може да бъде
закупен на следният адрес - <a
href="http://www.fixitpro.xyz">www.fixitpro.xyz</a><br /><br /><br /><br
/><br /><br /><br /><br /></span></span>

<pre>Ако ж<span class="m_3524362340920594734il">е</span>ла<span
class="m_3524362340920594734il">е</span>т<span
class="m_3524362340920594734il">е</span> пов<span
class="m_3524362340920594734il">е</span>ч<span
class="m_3524362340920594734il">е</span> да н<span
class="m_3524362340920594734il">е</span> получават<span
class="m_3524362340920594734il">е</span>

промоции, информация и актуални новини

от FixItPro , моля натисн<span
class="m_3524362340920594734il">е</span>т<span
class="m_3524362340920594734il">е <a
href="http://cl.fixitpro.xyz/emailmarketer/unsubscribe.php?M=48320&C=fb3d7800c220c11201a3cd26e2a43e5c&L=1&N=2">Unsubscribe
me from this list</a><a></a></span><br />Съгласно Закона
за

<span class="m_3524362340920594734il">е</span>л<span
class="m_3524362340920594734il">е</span>ктронната

търговия, чл. 6, ал. 1 ув<span
class="m_3524362340920594734il">е</span>домявам<span
class="m_3524362340920594734il">е</span>, ч<span
class="m_3524362340920594734il">е</span> <span
class="m_3524362340920594734il">е</span>

възможно <span class="m_3524362340920594734il">това</span> да
<span class="m_3524362340920594734il">е</span> <span
class="m_3524362340920594734il">непоискан</span>о

търговскосъобщ<span
class="m_3524362340920594734il">е</span>ни<span
class="m_3524362340920594734il">е</span>.Ни<span
class="m_3524362340920594734il">е</span> н<span
class="m_3524362340920594734il">е</span>

обработвам<span class="m_3524362340920594734il">е</span> и
н<span class="m_3524362340920594734il">е </span>съхранявам<span
class="m_3524362340920594734il">е</span> лични данни,които
биха

могли да Ви ид<span
class="m_3524362340920594734il">е</span>нтифицират..

В случай, ч<span class="m_3524362340920594734il">е
</span>см<span class="m_3524362340920594734il">е</span> Ви об<span
class="m_3524362340920594734il">е</span>зпокоили, молим да
ни

извинит<span class="m_3524362340920594734il">е</span>!</pre>

</body>

</html>