[Pkg-freeipa-devel] Bug#922141: freeipa-client: additional info : --no-ntp option works

johan vermeulen johan.vermeulen at cawdekempen.be
Tue Mar 5 19:43:51 GMT 2019


Hello All,as was suggested ( by Timo I think ) using the --no-ntp option fixed this for me some time ago now.I had no further problems with the laptops enrolled as freeipa-client.

Further updates in Debian Buster caused no issues.Greetings, J


--
Deze e-mail en alle documenten die ermee verzonden zijn, kunnen vertrouwelijke informatie en/of persoonsgegevens bevatten en zijn enkel bestemd voor gebruik door de beoogde en aangeduide bestemmeling(en). Verspreiding of bekendmaking van de inhoud, alsook enige verwerking van de persoonsgegevens die deze e-mail mogelijk bevat, is enkel toegelaten indien overeengekomen met de afzender. Indien u deze e-mail per vergissing ontvangen heeft, gelieve ons dan onmiddellijk te contacteren en deze e-mail en bijhorende bestanden te verwijderen.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-freeipa-devel/attachments/20190305/ffd55451/attachment.html>


More information about the Pkg-freeipa-devel mailing list