[Pkg-gmagick-im-team] Body: C M 4 L

michelle creswell michellecreswell at hotmail.com
Mon Sep 13 09:49:14 UTC 2010


== Re: Dobry den == == y u L y 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, O n 1 2  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, F x z e  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 x j a h 
 k I 7 e 


==Re:==Hello== U n n q 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, u 0 A O  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. B s c p Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 8 t 0 P 
 E I F R 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-gmagick-im-team/attachments/20100913/e168651a/attachment.htm>


More information about the Pkg-gmagick-im-team mailing list