<html><head></head><body><font size="2">Poštovani,<br /><br />u
pre-narudžbi možete naručiti elektronska uputstva za pomoć u području
grafičkog dizajna u programima  Adobe, a to su: <br /><br /> <b><img
title="photoshop.jpg" alt="photoshop.jpg"
src="cid:93d6d4380b8955ca41b1cf42d8a7b621" height="67" width="80"
/>Photoshop, 90 stranica, <font color="#FF0000">cijena 49 eura <br /><br
/></font><img title="indesign.jpg" alt="indesign.jpg"
src="cid:0d5cc33cc6a3eb289bdac5f714da2990" height="80" width="80"
/> InDesign, 46 stranica, <font color="#FF0000">cijena 39 eura<br
/></font> <br /><img title="illustrator.jpg" alt="illustrator.jpg"
src="cid:9b94564ddf1c0f8a885b4b52a28d8b7b" height="80" width="80"
/>Ilustrator 28 stranica,<font color="#FF0000"> cijena je 28 eura<br /><br
/> </font><br /><font color="#FF0000"><img title="komplet slika.jpg"
alt="komplet slika.jpg" src="cid:b1561e489ebdc31a089cd9481b9595e5"
height="30" width="80" />CIJENA ZA KOMPLET: 101 EUR </font></b><br /><font
color="#008080"><br /><br /><br /><b> E-upute</b></font> se prikazane
sa slikom i orudjem, a također je prikazano kako možete  sami napraviti
<b><font color="#000080">uredski materijal, kataloge, slike, logotip, 
posjetnice,oglasi.... e-upute su ustrezne i za početnike.</font></b><br
/><br /><br /> Oni koji su te programe već upoznali, možete ta
uputstva koristiti na poslu. Upute su pripremili slovenski uspješni
grafički dizajneri. <br /><br />U Sloveniji su ta grafička uputstva
prodajna uspješnica, zato smo se odlučili da čemo ih izdati i u
hrvatskom jeziku. <br /><br /><b>Možete koristiti <font
color="#FF0000">20% popust</font>, na rednu objavljenu cijenu u toj ponudi.
Popust važi do <font color="#FF0000">31.3.2015. </font><br /></b><br
/>Pre-narudžbe primamo na email adresu <b><font color="#333399"><a
target="_blank"
href="mailto:narocila@bizidan.com">narocila@bizidan.com</a>.<br
/></font></b><br /><br />UPLATU MOŽETE VRŠITI NA NAŠ
POSLOVNI RAČUN:<br /><br />TVRTKA BIZIDAN <br />STRAŽIŠARJEVA 3<br
/>4270 JESENICE<br /><br />iban: AT303911600006132872, SWIFT:
VSGKAT2K116<br /><br />NAZIV BANKE<br />POSOJILNICA BANK ZILA<br />KAISER
JOSEF PLATZ 6<br />A9500 VILLACH<br /><br /></font><font
color="#333399"><font size="2"><b>www.bizidan.com<br /><br /><br /><br
/><br /><font size="1">Za odjavu od naših ponudba, kliknete <a
target="_blank"
href="http://obvestila.bizidan.com/unsubscribe.php?M=272257&C=d3adf44caab7c4840dd283124be31838&L=5&N=229">TU<font
color="#333399">.</font></a>   Hvala za razumevanje!</font><br
/><br /></b></font></font><img
src="http://obvestila.bizidan.com/open.php?M=272257&L=5&N=229&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>