Спечелихте 1.000.000.00€ НАГРАДА ПРОЧЕТЕТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО !!!

MEGA LOTTO tx92105_5 at msn.com
Mon Feb 24 07:29:12 GMT 2020


АДРЕС: CALLE SANCHEZ No. 10 2B, 28014, MADRID, ИСПАНИЯ
СЛУЖБА НА ВИЧНИЯ ПРЕЗИДЕНТ.
МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕНИ НА ЦЕНИ
REF NO: MEGA / 56789329/19
BATCH NUMBER: MPA / 07-X9801

Честито !!!

Спечелихте 1.000.000.00€  НАГРАДА ПРОЧЕТЕТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО !!!

Това ще Ви информира, че сте спечелили награда в размер на 1.000.000.00€ (един милион евро) за промоция на награди, която се организира от MEGA LOTTO на 21/02/2020

МЕГА ЛОТО! събира всички имейл адреси на хората, които са активни онлайн, сред милионите, които са се абонирали за Yahoo, Gmail, Hotmail, Aol, Abv.bg и няколко от други доставчици на електронна поща. Шест души се избират месечно, за да се възползват от тази промоция и вие сте един от избраните победители.

ПЛАЩАНЕ НА НАГРАДА И ИСКАНЕ
Победителите се изплащат в съответствие с неговия Център за сетълмент. MEGA LOTTO Splash Award трябва да бъде заявен не по-късно от 20 дни от датата на известие за теглене. Всяка награда, която не бъде заявена в този период, ще бъде конфискувана.

Тези номера попадат в файла на местоположението в Мадрид, от вас се изисква да се свържете с нашия доверителен агент (Mr. Domingo Gomez), изпратете му своите печеливши идентификационни номера: REF NO: MEGA / 56789329/19, BATCH NUMBER: MPA / 07-X9801, Също Изпратете му Вашето пълно име, Вашата националност, Ваша възраст, Вашата професия, Вашият Директен телефон.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АГЕНТ
Име на агент:  MR. DOMINGO GOMEZ
Електронна поща:  domingogomez1 at yandex.com

Той незабавно започва процеса, който ще улесни освобождаването на вашия фонд за вас.

Честито!! още веднъж.


MRS. SERAH EDMUNDO
[Главен секретар]


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-gnome-maintainers/attachments/20200224/f8657391/attachment-0001.html>


More information about the pkg-gnome-maintainers mailing list