<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<style type="text/css" style="display:none;"> P {margin-top:0;margin-bottom:0;} </style>
</head>
<body dir="ltr">
<div style="font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
<span>АДРЕС: CALLE SANCHEZ No. 10 2B, 28014, MADRID, ИСПАНИЯ<br>
</span>
<div>СЛУЖБА НА ВИЧНИЯ ПРЕЗИДЕНТ.<br>
</div>
<div>МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕНИ НА ЦЕНИ<br>
</div>
<div>REF NO: MEGA / 56789329/19<br>
</div>
<div>BATCH NUMBER: MPA / 07-X9801<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Честито !!!<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Спечелихте 1.000.000.00€  НАГРАДА ПРОЧЕТЕТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО !!!<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Това ще Ви информира, че сте спечелили награда в размер на 1.000.000.00€ (един милион евро) за промоция на награди, която се организира от MEGA LOTTO на 21/02/2020<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>МЕГА ЛОТО! събира всички имейл адреси на хората, които са активни онлайн, сред милионите, които са се абонирали за Yahoo, Gmail, Hotmail, Aol, Abv.bg и няколко от други доставчици на електронна поща. Шест души се избират месечно, за да се възползват от
 тази промоция и вие сте един от избраните победители.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>ПЛАЩАНЕ НА НАГРАДА И ИСКАНЕ<br>
</div>
<div>Победителите се изплащат в съответствие с неговия Център за сетълмент. MEGA LOTTO Splash Award трябва да бъде заявен не по-късно от 20 дни от датата на известие за теглене. Всяка награда, която не бъде заявена в този период, ще бъде конфискувана.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Тези номера попадат в файла на местоположението в Мадрид, от вас се изисква да се свържете с нашия доверителен агент (Mr. Domingo Gomez), изпратете му своите печеливши идентификационни номера: REF NO: MEGA / 56789329/19, BATCH NUMBER: MPA / 07-X9801, Също
 Изпратете му Вашето пълно име, Вашата националност, Ваша възраст, Вашата професия, Вашият Директен телефон.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>ИНФОРМАЦИЯ ЗА АГЕНТ<br>
</div>
<div>Име на агент:  MR. DOMINGO GOMEZ<br>
</div>
<div>Електронна поща:  domingogomez1@yandex.com<br>
</div>
<div> <br>
</div>
<div>Той незабавно започва процеса, който ще улесни освобождаването на вашия фонд за вас.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Честито!! още веднъж.<br>
</div>
<div> <br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>MRS. SERAH EDMUNDO<br>
</div>
<div>[Главен секретар]<br>
</div>
<div><br>
</div>
<span></span><br>
</div>
</body>
</html>