[pkg-go] 10. 21. 2019

Graham ASA tax at geniezip.com
Tue Oct 22 01:00:14 BST 2019


Hallo,
Vi gir ut lån til enkeltpersoner og selskaper. Renten vil være 3% årlig. Vi har investorer som er interessert i å finansiere prosjekter med stort volum og vi gir ut lån uten forhåndsavgift. Tilbakebetalingstiden er 1-30 år + 6 måneders fristperiode.
 Vi tilbyr: - * Prosjektfinansiering * Forretningslån * Personlig lån
 Lånebehandling og finansiering tar omtrent 8 virkedager fra den dagen du sender inn lånesøknaden din. Hvis du trenger et lån eller en investor, svar meg for mer informasjon.
 ______________________________
 Hello,
We give out loans to individuals and companies. The interest rate will be 3% annually. We have investors who are interested in financing projects of large volume and we give out loan without any upfront fee.The repayment period is 1-30 years + 6 months grace period.
 We offer:- * Project financing  * Business loan  * Personal loan  
 Loan processing and financing takes about 8 working days from the day you submit your loan application. If you need a loan or an investor, reply me for more information. 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-go-maintainers/attachments/20191022/2f13806c/attachment.html>


More information about the Pkg-go-maintainers mailing list