<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"></head><body>
<div bgcolor="#EEE8D6" text="#848484">
<div style="background: #eee8d6;"><br>
<table style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12px; color: #848484; text-align: left; width: 650px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">

<tr>
<td style="color: #ffffff;" height="120" align="center" bgcolor="#233E60">
<table style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; color: #e9eaed; text-align: left; line-height: 30px; width: 600px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td style="color: #fff; border-right: 1px SOLID #fff; padding-right: 15px;" align="left"><span style="font-size: 18px;">Bosanske piramide<br> NEWSLETTER </span></td>

<td style="padding-left: 15px;" align="right"><a><img src="http://bosnianpyramids.info/slike/logo.png" alt="" width="390" height="56"
border="0"></a></td>

</tr>


</table>

</td>

</tr>

<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">
<table style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; color: #848484; text-align: left; line-height: 30px; width: 650px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td width="25"> </td>

<td>
<p align="center"> </p>

<p align="center">ZAŠTO SU BOSANSKE PIRAMIDE VODEĆI BRAND IZ BIH U SVIJETU?</p>

<p>U pozadini svjetskih brandova stoje kreativnost, ogromna uložena energija, finansije i promocija u svjetskim razmjerama. Nakon negativnih događaja koji su obilježili ove prostore (sarajevski atentat 1914. i ratna zbivanja 1992.-1995.), te afirmativne priče sa zimskom Olimpijadom 1984., Bosna i Hercegovina je dobila još jedan svjetski brand. Riječ je o otkriću bosanskih piramida o kojem postoje milioni referenci na internetu.<br> Otvorenost i pozitivna energija projekta, volonteri, vodeći svjetski nezavisni istraživači, atraktivnost otkrića, desetine hiljada
impresioniranih posjetilaca i interes vodećih svjetskih medija, sve su to elementi za popularnost bosanskih piramida. Međutim, bez kontinuirane promocije, priča bi sigurno polako gubila na svježini i prisutnosti. Neprekidno, već deset godina, pronalazač i voditelj istraživanja bosanskih piramida neumorno obilazi svaki kutak na Planeti govoreći o značaju otkrića prvih europskih i najvećih
svjetskih piramida. Strpljivo objašnjava pravu svrhu piramida, naučne, energetske, duhovne i ljekovite aspekte piramida u BiH. Na taj način, utiče na samo na promociju BiH, već i na promjenu globalne svijesti.<br> Tokom 2016. dr. Semir Osmanagić održao je 51 predavanje u 18 zemalja na četiri kontinenta (Europa, Azija, Afrika, Sjeverna Amerika). Najčešće je boravio u Sloveniji gdje je pozivao Slovence u dvoranama Ljubljane, Nove Gorice, Novog Mesta, Kranja, Celja i Velenja da dođu u posjet Visokom. Stoga ne čudi da su Slovenci standardni gosti u Bosanskoj dolini piramida.<br>
Osmanagić je održao predavanja i u pet gradova Austrije tokom 2016.: Beč, Graz, Salzburg, Linz i Gotzis. U vrhu liste po pokrivenosti nacionalnog teritorija Osmanagićevim predavanjima su i Sjedinjene Američke Države s predavanjima u slijedećim gradovima: Čikago, Houston, Sedona, Los Angeles (skype) i Philadelphia. Dvije turneje direktora Fondacije “Arheološki park:
Bosanska piramida Sunca” bilježe se ove godine u Češkoj (predavanja u Pragu, Zlinu i Ostravi) i Slovačkoj (Bratislava, Košice). Konitnuirano prisustvo u ove dvije države već nekoliko godina rezultiralo je znatnim porastom broja posjetilaca.<br> Sa po dva predavanja slijede Italija (Damanhur, Modena), Holandija (Utrecht, Joure), Rusija (Moskva, St. Petersburg), Indija (Bangalore, Auroville) i Izrael (Tel Aviv, Lotem). Osmanagić nastavlja redovno prisustvo i u Hrvatskoj (Zagreb), Turskoj (Istanbul), Meksiku (Ojuelos), Švicarskoj (Ženeva), Njemačkoj (Chiemgao) i Egiptu (Dahab). Po prvi put je bio i na
Kipru (Lefkose/Nikozija). U Bosni i Hercegovini se dr. Osmanagić najviše zadržao u Sarajevu i Visokom. U različitim prilikama, držao je prezentacije u Sarajevu čak osam puta, a u Visokom dva puta.<br> Uz odlaske na noge potencijalnim posjetiteljima širom svijeta, direktor Fondacije je primao i strpljivo pokazivao arheološke lokacije u Visokom brojnim
posjetiocima na terenu. Tokom 2016. godine imao je čak 42 organizirane ture za posjetioce širom svijeta. Pozitivna promocija BiH se nastavlja i u 2017., a raspored predavanja širom svijeta je već najvećim dijelom popunjen. (<a href="http://piramidasunca.net/domaca/lt.php?c=10&m=10&nl=1&s=167b1a9f833e25622ea19366846d27e3&lid=84&l=-http--piramidasunca.ba/bs/predavanja-i-intervjui.html">http://piramidasunca.ba/bs/predavanja-i-intervjui.html</a>) <br> Za 2017. se ističu programi posjeta bosanskim piramidama za proljetnu ravnodnevnicu i ljetni solsticij, ali i, po prvi put, posjeta piramidama Izraela i Rusije. (<a
href="http://piramidasunca.net/domaca/lt.php?c=10&m=10&nl=1&s=167b1a9f833e25622ea19366846d27e3&lid=85&l=-http--piramidasunca.ba/bs/turisticke-ponude.html">http://piramidasunca.ba/bs/turisticke-ponude.html</a>)</p>

<p><img src="http://bosnianpyramids.info/slike/decembar16/image001.jpg" width="600"></p>

<p></p>

</td>

<td width="25"> </td>

</tr>


</table>

<table style="padding: 20px 0 50px 0; border-top: 1px solid #ccc; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12px; color: #848484; text-align: left; line-height: 24px; width: 650px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td width="25"> </td>

<td>
<table style="text-align: justify; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #1f4c70; font-size: 12px; width: 620px;" border="0">

<tr>
<td style="line-height: 24px;"><br>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td style="text-align: justify; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #1f4c70; font-size: 12px; width:
620px;">
<p>Službena stranica Fondacije: <a href="http://piramidasunca.net/domaca/lt.php?c=10&m=10&nl=1&s=167b1a9f833e25622ea19366846d27e3&lid=86&l=-http--www.piramidasunca.ba">www.piramidasunca.ba</a><br> Službena stranica osnivača Fondacije: <a href="http://piramidasunca.net/domaca/lt.php?c=10&m=10&nl=1&s=167b1a9f833e25622ea19366846d27e3&lid=87&l=-http--www.semirosmanagic.com">www.semirosmanagic.com</a></p>

<p>Tuneli i piramide su otvoreni za posjete svaki dan od 8 sati do zalaska sunca. Informacije za organizirane grupe: <a href="mailto:incoming@piramidasunca.ba">incoming@piramidasunca.ba</a>. Na lokaciji “Ravne 2” nije dozvoljeno konzumiranje alkohola.</p>

<p>Fondacija se bavi naučno-arheološkim istraživanjima i ne daje nikakve zdravstvene garancije.</p>

<p> </p>

</td>

</tr>


</table>

</td>

</tr>


</table>

<br><hr style="border: 0px none; color: #c2d9ea; background-color: #c2d9ea; height: 4px;">Odjavite se <strong><a
href="http://piramidasunca.net/domaca/box.php?nl=1&c=10&m=10&s=167b1a9f833e25622ea19366846d27e3&funcml=unsub2">ovdje</a></strong>, ako ne želite da primate ove informacije u budućnosti</td>

<td width="25"> </td>

</tr>


</table>

</td>

</tr>

<tr>
<td style="font-size: 0px;" height="3"></td>

</tr>

<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"></td>

</tr>


</table>

</div>

</div>

<img src="http://piramidasunca.net/domaca/lt.php?nl=1&c=10&m=10&s=167b1a9f833e25622ea19366846d27e3&l=open" border="0" /></body></html></html>