[Pkg-lxde-maintainers] Friend: D d n 9

michelle creswell michellecreswell at hotmail.com
Mon Sep 13 09:49:27 UTC 2010


FW: p?edlo?ené m?j drahy dárek: x c z n 

Apple MacBook Pro-13-2.53GHZ p

Vá?ení p?átelé: R 2 7 1 

- Navrhuji, abyste velmi dobry shoppingsite: <www.happyshopping68.com>
 i f O i 
- Jedná se svět populárního elektronickych vyrobk?, zástupci zna?ky mají DELL, SONY, HP, IBM, Apple, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, Nokia, Motorola, a jiné tradi?ní mezinárodní brands. Q 2 E s 
They mít dobré ?ídící systémy, produkt kvalitní kontrolní systém.

- S p?átelskym pozdravem!

 3 k v d 
 A N B L 


FW: presented to my dear gift: 7 Z r G 

Apple MACBOOK PRO-13-2.53GHZ p

Dear friends: A Y T c 

- I suggest you a very good shoppingsite:<www.happyshopping68.com>

- It involves the world of popular electronic products, M O 3 d  agents of the brands have DELL, SONY, HP, IBM, APPLE, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, NOKIA, MOTOROLA, M Q M n  and other mainstream international brands.They have good management systems, product quality inspection system. 

- Kind regards !

 C Q q 8 
 g 7 S e 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-lxde-maintainers/attachments/20100913/64732ac7/attachment.htm>


More information about the Pkg-lxde-maintainers mailing list