<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<table class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse;
mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm;" cellspacing="0"
cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;">
<td style="width: 460.6pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" valign="top" width="614" colspan="3">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'Times New Roman',
serif;">Здравейте, <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'Times New Roman',
serif;">Най-учтиво Ви каним да вземете
участие в обучение на тема:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"></span> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;" align="center"><b><span style="font-size: 13pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: white;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://ideabg.eu/stats203/link.php?M=10490899&N=366&L=211&F=H"
target="_blank"><span style="text-decoration: none; color: white;
text-underline: none; mso-bidi-font-size: 11.0pt;"><font
color="#0069d2">ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИ –</font>
</span></a></span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;" align="center"><b><span style="font-size: 13pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: white;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-bidi-font-size: 11.0pt;"><a
href="http://ideabg.eu/stats203/link.php?M=10490899&N=366&L=211&F=H"
target="_blank"><span style="color: white;"><font
color="#0069d2">ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ</font> </span></a><br
/> </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;" align="center"><font color="#0069d2"><font
color="#0069d2"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: white; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><font
color="#0069d2">2</font></span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: white;
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><font color="#0069d2">4</font>
</span></b></font><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: white; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><font color="#0069d2">април 2015 г.
(петък), 09.00 – 16.00</font><font color="#0069d2"> часа,
гр. София.</font> </span></b></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: white;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">
</span></b> </p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 2;">
<td style="width: 460.6pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" valign="top" width="614" colspan="3">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 54.55pt; mso-yfti-irow: 3;">
<td style="height: 54.55pt; width: 460.6pt; padding-bottom: 0cm;
padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt;
background-color: transparent; border: #f0f0f0;" valign="top" width="614"
colspan="3">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-family:
'Times New Roman', serif;">Целите на обучението
са:</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman',
serif;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'Times
New Roman', serif;">Запознаване на участниците с
най-новите изисквания на <b>Регламент
1169/2011</b> за етикетиране на храни и
представяне на хранителната информация
като им осигури знания и умения за
прилагането им в практиката.<br /> 
 </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-family:
'Times New Roman', serif;">Курсът е предназначен за
всички участници в хранителната верига
като:</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman',
serif;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18.15pt;
text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-size:
medium; font-family: 'times new roman', times;"><span style="mso-list:
Ignore;"><span style="font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">-
 </span></span>производители на храни;</span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18.15pt;
text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-size:
medium; font-family: 'times new roman', times;"><span style="mso-list:
Ignore;"><span style="font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">-
 </span></span>дистрибутори на храни;</span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18.15pt;
text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-size:
medium; font-family: 'times new roman', times;"><span style="mso-list:
Ignore;"><span style="font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">-
 </span></span>хранителни вериги;</span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18.15pt;
text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-size:
medium; font-family: 'times new roman', times;"><span style="mso-list:
Ignore;"><span style="font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">-
 </span></span>заведения за обществено
хранене;</span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18.15pt;
text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-size:
medium; font-family: 'times new roman', times;"><span style="mso-list:
Ignore;"><span style="font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">-
 </span></span>фирми за кетъринг</span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18.15pt;
text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-size:
medium; font-family: 'times new roman', times;"><span style="mso-list:
Ignore;"><span style="font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">-
 </span></span>и т.н.<br />   </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-family:
'Times New Roman', serif;">Съдържание на курса на
обучение:  </span></b><span style="font-family: 'Times New
Roman', serif;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm
0pt 35.45pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-add-space:
auto;"><span style="font-size: medium; font-family: 'Times New Roman',
serif;">·       Основни изисквания
на <b>Регламент 1169/2011</b> за предоставянето
на информация за храните на
потребителите. Промени в изискванията за
етикетиране на храните, произтичащи от
влизането в сила на
Регламента;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm
0pt 35.45pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-add-space:
auto;"><span style="font-size: medium; font-family: 'Times New Roman',
serif;">·        
Изисквания към представяне на
хранителна информация (изчисляване на
енергийна стойност, представяне на
мазнини, въглехидрати, белтък, витамини и
минерали) при етикетиране;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm
0pt 35.45pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-add-space:
auto;"><span style="font-size: medium; font-family: 'Times New Roman',
serif;">·        
Семинарно занятие за разработване на
етикети за различни видове храни. Работа
по групи.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm
0pt 35.45pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-add-space:
auto;"><span style="font-size: medium; font-family: 'Times New Roman',
serif;">·        
Представяне на разработените етикети.
Оценка, дискусия, въпроси и отговори.<br
/>   </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-family:
'Times New Roman', serif;">Лектор:  Проф. д-р
Веселка Дулева, дм</span></b><span style="font-family:
'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt
14.2pt; line-height: normal;"><span style="font-size: medium; font-family:
'Times New Roman', serif;">Национален консултант по
Хранене и диететика към МЗ, официален
представител на България в СЗО по
Хранене и хранителна политика, началник
отдел "Храни и хранене" към НЦОЗА.<br /> 
 </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;"><span style="font-size: medium;"><b><span
style="font-family: 'Times New Roman',
serif;">Сертификат</span></b><span style="font-family: 'Times New
Roman', serif;">: Всеки участник в курса
получава сертификат.<br /> 
 </span></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 4;">
<td style="width: 460.6pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" valign="top" width="614" colspan="3">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-family:
'Times New Roman', serif;">Място за
провеждане:</span></b><span style="font-family: 'Times New
Roman', serif;"> <a
href="http://ideabg.eu/stats203/link.php?M=10490899&N=366&L=74&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">Конферентен
център "Office 1 Superstore", гр. София, бул.
Цариградско шосе 139, вх. 1, ет. 4</span></a>
<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'Times New Roman',
serif;">(до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР
Цариградско шосе") <a
href="http://ideabg.eu/stats203/link.php?M=10490899&N=366&L=74&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">карта</span></a>.<br
/>   <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 5;">
<td style="width: 460.6pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" valign="top" width="614" colspan="3">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 6;">
<td style="width: 248.6pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" valign="top" width="331">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'Times New Roman',
serif;">Не <span style="color: black;">пропускайте,
местата са ограничени!</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-family:
'Times New Roman', serif; color: #2e75b6;">Цена</span></b><span
style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #2e75b6;"> за
участие:   <s>180</s>  <b>162 лв. с
ДДС</b></span><span style="font-family: 'Times New Roman',
serif;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-family:
'Times New Roman', serif; color: #2e75b6;">Промо код:
</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color:
#2e75b6;"> <b>food139</b> (валиден до 20
април)</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td style="width: 36.7pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" valign="top" width="49">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
</td>
<td style="width: 175.3pt; background: #6093cc; padding-bottom: 0cm;
padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border:
#f0f0f0;" width="234">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><a
href="http://ideabg.eu/stats203/link.php?M=10490899&N=366&L=211&F=H"
target="_blank"><b><span style="font-size: 14pt; color: white;
mso-bidi-font-size: 11.0pt;">ОНЛАЙН
ЗАЯВКА</span></b></a><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 7;">
<td style="width: 248.6pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" valign="top" width="331">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><br
/>  </p>
</td>
<td style="width: 212pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" valign="top" width="283" colspan="2">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 8;">
<td style="width: 248.6pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" valign="top" width="331">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-family:
'Times New Roman', serif;">Очакваме Ви!</span></b><span
style="font-family: 'Times New Roman',
serif;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-family:
'Times New Roman', serif;">Екипът на КОНСЕХО</span></b><span
style="font-family: 'Times New Roman',
serif;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-family:
'Times New Roman', serif;">тел.: 0700 12 070; 0888 141
889</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman',
serif;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'Times New Roman',
serif;"><a href="mailto:office@consejo.bg"><b><span style="color:
blue;">office@consejo.bg</span></b></a><b> </b><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><span style="font-size: medium;"><a
href="http://ideabg.eu/stats203/link.php?M=10490899&N=366&L=80&F=H"
target="_blank"><b><span style="color:
blue;">www.consejo.bg</span></b></a></span><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td style="width: 212pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" width="283" colspan="2">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: normal;" align="center"></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 9;">
<td style="width: 460.6pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" valign="top" width="614" colspan="3">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f"
filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75"
coordsize="21600,21600"><v:stroke
joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn
pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0
@1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600
pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum
@0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600
pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600
pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path
o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock
aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><o:p><img border="0"
hspace="0" alt="" src="http://www.ofertibg.eu/consejo.png" align="baseline"
/></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 10;">
<td style="width: 460.6pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" valign="top" width="614" colspan="3">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 11;">
<td style="width: 460.6pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" valign="top" width="614" colspan="3">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: small;"><i><span style="font-family:
'Times New Roman', serif;">  <br />Следвайте ни във
</span></i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><a
href="http://ideabg.eu/stats203/link.php?M=10490899&N=366&L=75&F=H"
target="_blank"><i><span style="color:
blue;">Фейсбук</span></i></a><i> и </i><a
href="http://ideabg.eu/stats203/link.php?M=10490899&N=366&L=76&F=H"
target="_blank"><i><span style="color:
blue;">Гугъл+</span></i></a><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: small;"><i><span style="font-family:
'Times New Roman', serif;">Извинете ни, ако това
съобщение не е интересно за Вас и сме Ви
притеснили. </span></i><span style="font-family: 'Times New
Roman', serif;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><br
/>  </p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 12; mso-yfti-lastrow: yes;">
<td style="width: 460.6pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm;
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent;
border: #f0f0f0;" valign="top" width="614" colspan="3">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times
New Roman', serif;">Съглaснo Зaкoна за Елeктронната
Търгoвия Ви инфoрмираме, че тoва мoже да е
непoискaно търгoвско съобщeние. Вие може
да го приемeте или отхвърлитe. Ние може да
сме пoлучили Вaшия имeйл от Вас, от Ваш
пaртньор или от публичнoто прoстранство.
Ако не желaете да пoлучавате инфoрмация от
"КОНСЕХО", моля <a
href="http://ideabg.eu/stats203/unsubscribe.php?M=10490899&C=62a5ec0e724b6190116c7078ccff5b1e&L=265&N=366"><strong>натиснете
ТУК</strong></a></span><span style="font-family: 'Times New Roman',
serif;"> за автоматично отписване или ни
уведoмете като изпратетe писмо със Subject:
UNSUBSCRIBE или REMOVE и ние  ще Ви oтпишем от
списъците ни. Ако сме Ви обезпокoили, моля
да ни извинитe.</span></span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br/><!-- #*#*# FLIPMODE! #*#*# --><img
src="http://ideabg.eu/stats203/open.php?M=10490899&L=265&N=366&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>