<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.9600.17496"></head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"
align="center"><strong><u><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; font-weight: normal; line-height:
115%;">"</span></u></strong><strong><u><span lang="BG" style="font-size:
10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;">Финансово планиране и Анализ на
риска с </span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">MS
Excel</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; font-weight: normal; line-height:
115%;">"</span></u></strong><strong><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; font-weight: normal; line-height:
115%;"><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red; line-height: 115%;">4
</span></strong><strong><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red; line-height:
115%;">декември 2015 – София <br
/></span></strong><strong><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #00b0f0; line-height:
115%;">вече и онлайн – на
живо!</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; color: red; line-height: 115%;"><br
style="mso-special-character: line-break;" /><br
style="mso-special-character: line-break;" /></span></strong><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red;
line-height: 115%;"></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">Уважаеми
Дами и Господа
финансисти</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">!<br /><br
/></span></strong><strong><u><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;"></span></u></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">Повишете
уменията си по финансово планиране и
риск анализ в реална среда. <u>Заповядайте
на нашия практически курс!<br /><br
/></u></span></strong><span lang="BG" style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">Основната цел на
настоящия курс е да предложи
систематизиран преглед на две от
концепциите в корпоративните финанси
като ги илюстрира с реални примери с
помощта на MS Excel. Курсът интегрира
финансовото планиране и анализа на риска
и обхваща следните теми:<br /><br /><span style="color:
red;"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">Първа половина на
курса</span><span lang="BG" style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;"><br /></span><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;">•<span style="mso-spacerun: yes;">   
</span>Финансово планиране – идеята,
структура, етапи на реализация.</span><span
lang="BG" style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif';
line-height: 115%;"><br /></span><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">•<span style="mso-spacerun:
yes;">    </span>Полезни финансови
функции в MS Excel</span><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;"><br /></span><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;">•<span style="mso-spacerun: yes;">   
</span>Разработване на подробен финансов
план<br /><br />Втора половина на курса</span><span
lang="BG" style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif';
line-height: 115%;"><br /></span><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">•<span style="mso-spacerun:
yes;">    </span>Бизнес риск –
същност, идентификация,
измерители</span><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;"><br /></span><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;">•<span style="mso-spacerun: yes;">   
</span>Полезни статистически функции в MS
Excel</span><span lang="BG" style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;"><br /></span><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;">•<span style="mso-spacerun: yes;">   
</span>Сценариен анализ</span><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;"><br /></span><span style="font-size: 10pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;">•<span style="mso-spacerun:
yes;">    </span>Монте Карло
симулация</span><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;"><br /></span><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;">•<span style="mso-spacerun: yes;">   
</span>Интегриран финансов модел в MS Excel за
планиране и анализ на риска<b><u><br
/></u></b><u><br /></u></span><strong><u><span lang="BG" style="font-size:
10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-weight: normal; line-height:
115%;">Повече информация за нашите обучения
ще откриете</span></u></strong><strong><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;"> <a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=244828&N=18&L=1&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">ТУК
>>><br /><br /></span></a></span></strong><strong><span
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-weight:
normal; line-height: 115%;"></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><u><span lang="BG" style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif'; font-weight: normal; line-height:
115%;">За контакт:</span></u></strong><strong><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;"><br /><a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=244828&N=18&L=1&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">БГ
Серт Трейнинг център – София
>>></span></a><br /></span></strong><span lang="BG"
style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height:
115%;">Тел/моб: 02/ 403 2404 и 0898 329302;<br />Адрес: Бул.
Цар Борис ІІІ №168, Бизнес център
"АНДРОМЕДА" ет. 3, офис 31 <br />София -
1618</span></p>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>  </p>
<p><span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span> 
<span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span> 
<span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span></span>         <br /><span
style="font-size: small;">Тoвa мoжe дa е нeпoискaнo
търгoвскo съoбщeниe, спoрeд Зaкoнa зa
eлeктрoннaтa търгoвия - ЗEТ. </span><br /><span
style="font-size: small;">Акo нe жeлaтe дa пoлучaвaтe
повече пoкaни от <b>БГ Серт - Трейнинг
център</b>,</span><br /><span style="font-size: small;"> мoля
натиснете <strong><a
href="http://37.157.184.243/emarket/unsubscribe.php?M=244828&C=337a281d7f1aa573eaf14f2927efce95&L=8&N=18">кликнете
ТУК</a></strong> за автоматично отписване<em><font
color="#000000"> <br />Мoлим дa приeмeтe нaшитe
извинeния ако сме ви обезпокоили с нашето
предложение.</font> </em></span></p>
<img
src="http://37.157.184.243/emarket/open.php?M=244828&L=8&N=18&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>