<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
</head>

<body style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px;
MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
<div style="font-size: 1px; line-height: 20px; background-color:
#000000;"><span></span> </div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"
style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td height="20" bgcolor="#000000"></td>
<td width="500" valign="top">
<table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
style="font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; width: 500px;">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=13969021&N=482&L=239&F=H"><img
src="http://www.accessmba.com/newsletter/MBA_Fall_2015/res/logo_500x108_v1.jpg"
width="500" height="92" border="0" alt="AccessMBA" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td height="20" bgcolor="#000000"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"
style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td height="20" bgcolor="#e0dfdf"></td>
<td width="500" valign="top">
<table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
style="font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; width: 500px;">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="font-size: 1px; font-family: Calibri, Arial, Helvetica,
sans-serif; line-height: 8px;"> </div>
<div style="margin-bottom: 10px; font-size: 20px; font-family: Century
Gothic, CenturyGothic, AppleGothic, Didact Gothic, Questrial, Muli,
sans-serif; text-align: center; margin-left: 10px; line-height: 20px;
margin-right: 10px;"><a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=13969021&N=482&L=239&F=H"
style="text-decoration: none; color: #000000;" target="_blank">Бъди
различен с подходящата за теб<br /> MBA
програма!</a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td height="20" bgcolor="#e0dfdf"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="font-size: 1px; line-height: 8px; background-color:
#e0dfdf;"><span></span> </div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"
style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td height="20" bgcolor="#e0dfdf"></td>
<td width="500" valign="top">
<table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
style="font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; width: 500px;">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=13969021&N=482&L=239&F=H"><img
src="http://www.accessmba.com/newsletter/MBA_Spring2016/Promotional_2_MBA_500x261.jpg"
width="500" height="261" border="0" alt="AccessMBA" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="font-family: Arial, Calibri, Helvetica, sans-serif; width: 500px;">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top; text-align: center; background-color:
#ffffff; border: 0px;">
<div style="font-size: 5px; font-family: Arial, Calibri, Helvetica,
sans-serif; line-height: 10px;"> </div>
<div style="font-size: 25px; font-family: Century Gothic, CenturyGothic,
AppleGothic, Didact Gothic, Questrial, Muli, sans-serif; text-align:
center; margin-left: 10px; line-height: 30px; margin-right: 10px;"><a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=13969021&N=482&L=239&F=H"
style="text-decoration: none; color: #ea8a51;" target="_blank"><b>Топ
събитие за бизнес образование</b></a></div>
<div style="font-size: 5px; font-family: Arial, Calibri, Helvetica,
sans-serif; line-height: 3px;"> </div>
<div style="font-size: 28px; font-family: Century Gothic, CenturyGothic,
AppleGothic, Didact Gothic, Questrial, Muli, sans-serif; text-align:
center; margin-left: 10px; line-height: 30px; margin-right: 10px;"><a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=13969021&N=482&L=239&F=H"
style="text-decoration: none; color: #000000;" target="_blank"> София,
11 май</a></div>
<div style="font-size: 5px; font-family: Arial, Calibri, Helvetica,
sans-serif; line-height: 8px;"> </div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td height="20" bgcolor="#e0dfdf"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="font-size: 1px; line-height: 8px; background-color:
#e0dfdf;"><span></span> </div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"
style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td height="20" bgcolor="#e0dfdf"></td>
<td width="500" valign="top">
<div style="font-size: 1px; line-height: 10px; background-color:
#000000;"><span></span> </div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"
style="width: 500px;">
<tbody>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#000000">
<div style="font-size: 17px; font-family: Century Gothic, CenturyGothic,
AppleGothic, Didact Gothic, Questrial, Muli, sans-serif; color: #ffffff;
text-align: center; margin-left: 10px; line-height: 22px; margin-right:
10px;"><a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=13969021&N=482&L=239&F=H"
target="_blank" style="text-decoration: none; color:
#ffffff;">Срещнете се лично с най-добрите
бизнес университети <br />  и
разберете дали MBA е  правилната стъпка
в <br />професионалното ви развитие. <br />
Участието е безплатно!</a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="font-size: 1px; line-height: 10px; background-color:
#000000;"><span></span> </div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"
style="width: 500px;">
<tbody>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#000000">
<div style="font-size: 1px; line-height: 15px;"><span></span> </div>
</td>
<td align="center" bgcolor="#ea8a51" style="width: 200px;">
<div style="font-family: Century Gothic, CenturyGothic, AppleGothic, Didact
Gothic, Questrial, Muli, sans-serif; color: #ffffff; text-align: center;
line-height: 22px;"><a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=13969021&N=482&L=239&F=H"
target="_blank" style="font-size: 18px; text-decoration: none; font-family:
Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; color: #ffffff;
text-align: right; line-height: 35px;">РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ
ТУК</a></div>
</td>
<td align="left" bgcolor="#000000">
<div style="font-size: 1px; line-height: 15px;"><span></span> </div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="font-size: 1px; line-height: 10px; background-color:
#000000;"><span></span> </div>
</td>
<td height="20" bgcolor="#e0dfdf"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="font-size: 1px; line-height: 8px; background-color:
#e0dfdf;"><span></span> </div>
<div style="font-size: 1px; line-height: 8px; background-color:
#e0dfdf;"><span></span> </div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"
style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td height="20" bgcolor="#e0dfdf"></td>
<td width="500" valign="top">
<div style="font-size: 1px; line-height: 10px; background-color:
#ffffff;"><span></span> </div>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="font-family: 'Segoe UI', 'Century Gothic', CenturyGothic,
AppleGothic, 'Didact Gothic', Questrial, Muli, sans-serif; width: 500px;">
<tbody>
<tr>
<td width="460" style="width: 460px; vertical-align: top; text-align: left;
background-color: #ffffff; border: 0px;">
<div style="font-size: 20px; font-family: Century Gothic, CenturyGothic,
AppleGothic, Didact Gothic, Questrial, Muli, sans-serif; font-weight: bold;
color: #000000; text-align: left; margin-left: 32px; line-height: 22px;
margin-right: 10px;">Какво ви очаква по време на
събитието?</div>
<div style="font-size: 5px; font-family: Arial, Calibri, Helvetica,
sans-serif; line-height: 15px;"> </div>
<div style="font-size: 14px; font-family: Segoe UI, Century Gothic,
CenturyGothic, AppleGothic, Didact Gothic, Questrial, Muli, sans-serif;
font-weight: normal; color: #000000; text-align: justify; margin-left:
32px; line-height: 20px; margin-right: 32px;">
<div>✔ лични срещи с директори от Топ
бизнес университети. 20 мин време само за
вас и вашите въпроси.</div>
<div style="font-size: 5px; font-family: Arial, Calibri, Helvetica,
sans-serif; line-height: 15px;"> </div>
<div>✔ дискусия за кариерното развитие с
представители от бизнеса и
образованието</div>
<div style="font-size: 5px; font-family: Arial, Calibri, Helvetica,
sans-serif; line-height: 15px;"> </div>
<div>✔ съвети за подготовка на GMAT и
възможност да спечелите 1 безплатен GMAT
курс</div>
<div style="font-size: 5px; font-family: Arial, Calibri, Helvetica,
sans-serif; line-height: 15px;"> </div>
<div>✔ консултации с Access MBA експерти, които
ще ви помогнат при избора на подходящата
за вас MBA програма</div>
<div style="font-size: 5px; font-family: Arial, Calibri, Helvetica,
sans-serif; line-height: 15px;"> </div>
</div>
<div width="480" style="vertical-align: top; text-align: center;
background-color: #ffffff; border: 0px;">
<div style="font-size: 14px; font-family: Century Gothic, CenturyGothic,
AppleGothic, Didact Gothic, Questrial, Muli, sans-serif; font-weight: bold;
color: #000000; text-align: left; margin-left: 10px; line-height: 20px;
margin-right: 10px;"><strong><em>Възможности за
стипендии на обща стойност над 1 милион
евро</em></strong><strong><em>!</em></strong></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="font-size: 1px; line-height: 10px; background-color:
#ffffff;"><span></span> </div>
</td>
<td height="20" bgcolor="#e0dfdf"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="font-size: 1px; line-height: 8px; background-color:
#e0dfdf;"><span></span> </div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"
style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td height="20" bgcolor="#e0dfdf"></td>
<td width="500" valign="top">
<table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
style="font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; width: 500px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="240" bgcolor="#8b8b8b" style="width: 240px; margin:
0px; padding: 0px;">
<div style="font-size: 5px; font-family: Arial, Calibri, Helvetica,
sans-serif; line-height: 8px;"> </div>
</td>
<td valign="middle" bgcolor="#8b8b8b" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"
style="width: 260px;">
<tbody>
<tr>
<td align="left">
<div style="font-size: 1px; line-height: 3px;"><span></span> </div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="font-size: 5px; font-family: Arial, Calibri, Helvetica,
sans-serif; line-height: 8px;"> </div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"
style="width: 250px;">
<tbody>
<tr>
<td align="right">
<div style="font-size: 14px; font-weight: bold; color:
#ffffff;"><span><em>Последвайте ни на:</em></span></div>
</td>
<td rowspan="3" width="170" style="text-align: right;"><a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=13969021&N=482&L=213&F=H"><img
src="http://www.accessmba.com/newsletter/MBA_Spring2016/fb_31x31.jpg"
width="31" height="31" border="0" alt="AccessMBA" /></a>  <a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=13969021&N=482&L=215&F=H"><img
src="http://www.accessmba.com/newsletter/MBA_Spring2016/Twitter_31x31.jpg"
width="31" height="31" border="0" alt="AccessMBA" /></a>  <a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=13969021&N=482&L=212&F=H"><img
src="http://www.accessmba.com/newsletter/MBA_Spring2016/IN_31x31.jpg"
width="31" height="31" border="0" alt="AccessMBA" /></a>  <a
href="http://37.157.184.243/emarket/link.php?M=13969021&N=482&L=214&F=H"><img
src="http://www.accessmba.com/newsletter/MBA_Spring2016/google_31x31.jpg"
width="31" height="31" border="0" alt="AccessMBA"
/></a>   </td>
<td width="10" align="left">
<div style="font-size: 1px; line-height: 15px;"><span></span> </div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="font-size: 5px; font-family: Arial, Calibri, Helvetica,
sans-serif; line-height: 8px;"> </div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td height="20" bgcolor="#e0dfdf"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="font-size: 1px; line-height: 8px; background-color:
#e0dfdf;"><span></span> </div>
<div style="font-size: 1px; line-height: 25px; background-color:
#e0dfdf;"><span></span> <br />
<pre><span style="font-size: small; font-family: 'times new roman',
times;">Съгласно Закона за Електронната
Търговия Ви информираме, че това може да
е непоискано търговско съобщение. <br />Вие
може да го приемете или отхвърлите. <br
/>Ние може да сме получили вашия имейл от
Вас, от Ваш партньор или от публичното
пространство.  <br />Ако не желаете да
получавате повече информация от
"<b>AccessMBA</b>", моля <strong><a
href="http://37.157.184.243/emarket/unsubscribe.php?M=13969021&C=b5467cf0c40cb88e88ee4fddcdff7239&L=337&N=482">ОТПИШЕТЕ
СЕ ОТ ТУК</a></strong><br />и ще преустановим
изпращането на търговски съобщения към
Вашият имейл адрес.<br />Ако сме Ви
обезпокоили, моля да ни
извините! </span></pre>
 </div>
<img
src="http://37.157.184.243/emarket/open.php?M=13969021&L=337&N=482&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>