<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>НОВИТЕ ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ
ЗАКОННИК</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="padding-bottom:
1px; width: 100%; background-color: #f0f0f0;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px; padding-top: 4px; padding-left: 20px;
padding-right: 0px;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr align="left">
<td valign="middle" style="font-size: 20px; font-family: Arial, sans-serif;
font-weight: bold; color: #333333;"><a style="text-decoration: none; color:
#cc0000;"
href="http://94.156.237.35/marketing/link.php?M=17862442&N=551&L=509&F=H"
target="_blank">НОВИТЕ ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ
ЗАКОННИК</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td align="center" width="100" height="100"><a
href="http://94.156.237.35/marketing/link.php?M=17862442&N=551&L=509&F=H"
target="_blank" style="text-decoration: none !important; color: #460d80;">
<img src="http://zakonnik.bg/images/logo_100_50.png" width="100"
height="50" style="margin: 10px 10px 8px; border-radius: 4px;" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#f9f9f9" style="padding: 15px;">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td width="150" align="center" style="font-size: 12px; text-decoration:
none; font-family: Arial,sans-serif;"><em>Промоция:</em> <br />
<span style="font-size: 16px; color: #cc3300;"><strong>ЗАКУПЕТЕ
ДВЕ,<br /> ВЗЕМЕТЕ ПЕТ!</strong></span><br /> <img
src="http://zakonnik.bg/images/2__5.png" width="120" /></td>
<td>
<div style="background: #ffffff; padding-bottom: 10px; text-align: left;
padding-top: 10px; padding-left: 20px; padding-right: 10px; border-radius:
12px; border: #cc3300 2px solid;">
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;">1. <em>Закупете:
</em><strong>Национални счетоводни стандарти -
2016</strong> +<br /> 2. <em>Закупете: </em><strong>Второ
издание по Ваш избор</strong> <br /> <br />
    ...И ще получите: <br /> <br /> 3.
<em>Подарък: </em><strong>Новият закон за
счетоводството - 2016</strong> +<br /> 4. <em>Подарък:
</em><strong>Видеозапис на семинар</strong> +<br /> 5.
<em>Подарък: </em><strong>14-дневен достъп до
Експертис</strong> <br /> </p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><a
href="http://94.156.237.35/marketing/link.php?M=17862442&N=551&L=593&F=H"
target="_blank" style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; background: #b63c3c; color: #ffffff !important;
border-radius: 3px; border: #333 1px solid; padding:
6px;"><strong>Подробности...</strong></a></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#f9f9f9">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="15" style="border-top-width:
1px; border-top-style: solid; border-top-color: #7f7f7f; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td width="100" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff"
style="border-top: #7f7f7f 1px solid;">
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><img
src="http://zakonnik.bg/images/op_cd_2016.png" width="100" /></p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><em>Цена на книга: </em><br
/> <strong>28.80 лв.</strong><br /> вместо <del>36</del>лв.</p>
</td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff" style="border-top: #7f7f7f
1px solid;">
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><em>Комплект от книга и
диск:</em></p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><strong>ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПОРЪЧКИ в сила от 15 април 2016<br /> с
цялостен експертен коментар на д-р
Полина ЦОКОВА,<br /> експерт-юрист в
държавната администрация</strong></p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;">Комплекта е събрал
както пълната нормативната рамка в
областта на обществените поръчки, в сила
от 15 април 2016 г., така и цялостен
експертен коментар на утвърденият
експерт в областта и уважаван автор - д-р
Полина Цокова. Диска съдържа: подробни и
обстойни процедури, обхващащи новите
моменти; изключително изчерпателен
списък от готови за попълване образци и
формуляри - както нормативно
установените, така и онези, за които няма
утвърден образец; справочник; речник и
още множество полезна информация.
Комплекта е незаменим помощник за всеки,
имащ досег с обществените поръчки.</p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"> </p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><a
href="http://94.156.237.35/marketing/link.php?M=17862442&N=551&L=592&F=H"
target="_blank" style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; background: #b63c3c; color: #ffffff !important;
border-radius: 3px; border: #333 1px solid; padding:
6px;"><strong>Подробности...</strong></a></p>
</td>
<td width="20" bgcolor="#ffffff" style="border-top: #7f7f7f 1px
solid;"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><img
src="http://zakonnik.bg/images/1000_2016.png" width="100" /></p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><em>Цена на книга: </em><br
/> <strong>28.80 лв.</strong><br /> вместо <del>36</del>лв.</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><em>Комплект от книга и
диск:</em></p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><strong>1000 ВЪПРОСА - 1000
ОТГОВОРА<br /> ОТ ПРАКТИКАТА НА
СЧЕТОВОДИТЕЛЯ<br /> <em>- издание 2016 г.
-</em></strong></p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;">Новото издание на
познатият ви през годините сборник,
отново е събрал най-интересните и
актуални казуси от практиката,
систематизирани в четирите големи
раздели: „Счетоводно отчитане”,
„Данъчно облагане”, „Трудово
право” и „Осигуряване”.
Доказаните автори, всеки утвърден в
своята област, са гаранция, че и новата ни
книга ще задоволи професионалното ви
любопитство. Диска е събрал цялата
цитирана в коментарните материали
нормативна база, като нормативните
актове са в пълен текст и във всички
редакции, а всички материали имат удобно
интерактивно препращане, така че да може
да се запознаете в пълнота с
разгледаните казуси.</p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"> </p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><a
href="http://94.156.237.35/marketing/link.php?M=17862442&N=551&L=220&F=H"
target="_blank" style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; background: #b63c3c; color: #ffffff !important;
border-radius: 3px; border: #333 1px solid; padding:
6px;"><strong>Подробности...</strong></a></p>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><img
src="http://zakonnik.bg/images/nastolnik_cd_2016.png" width="100" /></p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><em>Цена на книга: </em><br
/> <strong>28.80 лв.</strong></p>
</td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff">
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><em>Комплект от книга и
диск:</em></p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><strong>НАСТОЛНИК НА
СЧЕТОВОДИТЕЛЯ - 2016</strong></p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;">Справочна информация
за практическо счетоводство! • Банкови
сметки и кодове за вид плащане • Размер
и обхват на осигурителните вноски •
Минимален осигурителен доход по основни
икономически дейности и класове
професии • Размер на осигурителните
вноски за ДОО, за ДЗПО, ЗО и за УчПФ - по
видове осигурени лица и разпределение
между осигурител (осигуряващ) и
осигурено лице • ДАНЪК ВЪРХУ
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ • ДДС ПРИ ТЪРГОВИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС • КОРПОРАТИВНО
ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ • ДАНЪЦИ ВЪРХУ
ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА •
Разходни норми на горивата за всички
нови модели автомобили • Работна
заплата (от 1992 г.), командировъчни и цени
на горивата (от 1994 г.), ОЛП (от 1991 г.),
фиксинг (от 1991 г.), либор (от 1998 г.) и
други...</p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"> </p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><a
href="http://94.156.237.35/marketing/link.php?M=17862442&N=551&L=591&F=H"
target="_blank" style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; background: #b63c3c; color: #ffffff !important;
border-radius: 3px; border: #333 1px solid; padding:
6px;"><strong>Подробности...</strong></a></p>
</td>
<td bgcolor="#ffffff"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><img
src="http://zakonnik.bg/images/zakon_standarti_2016.png" width="70" /></p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><em>Цена на книга: </em><br
/> <strong>36.80 лв.</strong></p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><strong>СЧЕТОВОДНИ
СТАНДАРТИ - 2016</strong></p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;">С цялостен експертен
коментар по всеки един от стандартите и
включен примерен сметкоплан. Съдържа
актуализираните нормативни текстове,
приети с Постановление № 394 от 30.12.2015 г.
Експертни коментари са поместени не само
за изменените стандарти и напълно новия
стандарт за преминаване за първи път към
НСС, но и за абсолютно всеки от
стандартите. В пълен текст може да
намерите Постановление № 394 от 30.12.2015 г-
За изменение и допълнение на НСФОМСП и
примерен национален сметкоплан.</p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"> </p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><a
href="http://94.156.237.35/marketing/link.php?M=17862442&N=551&L=590&F=H"
target="_blank" style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; background: #b63c3c; color: #ffffff !important;
border-radius: 3px; border: #333 1px solid; padding:
6px;"><strong>Подробности...</strong></a></p>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><img
src="http://zakonnik.bg/images/zakon_schetovodstvo_2016.png" width="70"
/></p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><em>Цена на книга: </em><br
/> <strong>13.20 лв.</strong></p>
</td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff">
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><strong>ЗАКОН ЗА
СЧЕТОВОДСТВОТО - 2016</strong></p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;">Нормативният акт е с
цялостен експертен коментар на Иван
Симов - д.е.с, регистриран одитор. Новият
Закон за счетоводството е обнародван в
бр. 95/2016 г. на Държавен вестник. С него се
въвежда нова и единна за целия
Европейски съюз категоризация на
предприятията, съобразно която са и
задълженията им за съставяне на
годишните счетоводни отчети, одит и
публикуване...</p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"> </p>
<p style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; color: #000000;"><a
href="http://94.156.237.35/marketing/link.php?M=17862442&N=551&L=589&F=H"
target="_blank" style="font-size: 12px; text-decoration: none; font-family:
Arial,sans-serif; background: #b63c3c; color: #ffffff !important;
border-radius: 3px; border: #333 1px solid; padding:
6px;"><strong>Подробности...</strong></a></p>
</td>
<td bgcolor="#ffffff"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#faf9f8"
style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td align="center" style="font-size: 12px; font-family: Arial,sans-serif;
border-bottom: #000000 1px solid; background-color: #f0f0f0;"><br /><a
href="http://94.156.237.35/marketing/link.php?M=17862442&N=551&L=224&F=H"
target="_blank" style="font-size: 12px; font-family: Arial,sans-serif;
color: black;"><strong>ekspertis.bg</strong></a> <span> | </span><a
href="http://94.156.237.35/marketing/link.php?M=17862442&N=551&L=223&F=H"
target="_blank" style="font-size: 12px; color:
black;"><strong>zakonnik.bg</strong></a><br /> <br /> <em>София,
1000<br /> пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3<br
/> тел.: 98 98 200, 986 40 40</em><em></em> <br /> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="bottom" bgcolor="#ffffff" style="font-size: 11px;
font-family: Arial,sans-serif;"><br />
<pre>Съгласно Закона за Електронната
Търговия ви информираме, че това може да
е непоискано търговско съобщение. <br />Вие
може да го приемете или отхвърлите. Ние
може да сме получили вашия имейл от вас,
от ваш партньор или от публичното
пространство. <br />Ако не желаете да
получавате информация от "<strong>Български
Законник</strong>", моля натиснете <a
href="http://94.156.237.35/marketing/unsubscribe.php?M=17862442&C=a8b684168bec9c2e2954d877d78c88fc&L=438&N=551"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a>
и ние ще ви отпишем от списъците ни. <br
/>Ако сме Ви обезпокоили, моля да ни
извините.</pre>
<strong><em><strong><br /> </strong></em></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img
src="http://94.156.237.35/marketing/open.php?M=17862442&L=438&N=551&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>