<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.9600.17924"></head>
<body>
<span style="color: #333333;"> </span>
<table style="padding: 0px; margin: 0px; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="margin: 0px; padding: 30px;">
<table style="font-family: Verdana; width: 600px;" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid;
border-bottom-color: #ffffff; width: 100%;" bgcolor="#ffffff" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-bottom: 20px; text-align: left; padding-top: 10px;
padding-left: 20px; padding-right: 0px;" align="left" valign="top"
width="580"><span style="color: #333333;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: arial, helvetica, sans-serif;">       
     <span style="font-family: verdana, geneva;">Ако не
виждате бюлетина коректно, може да
прочетете новинит<span style="font-size: 10pt;">е <a
href="http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=1864472&N=61&L=17&F=H"
target="_blank">тук</a></span></span></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; padding-left: 25px;
padding-right: 25px;" bgcolor="#ffffff">
<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="width: 561px; height: 764px;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px;
padding-right: 25px;" valign="top">
<div style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"><span
style="font-size: 18pt;"><a
href="http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=1864472&N=61&L=20&F=H"
target="_blank"></a><a
href="http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=1864472&N=61&L=21&F=H"
target="_blank">ОНЛАЙН КРЕДИТ MMONEY С 50% ОТСТЪПКА И
ПРЕЗ МАЙ</a><a
href="http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=1864472&N=61&L=20&F=H"
target="_blank"></a></span><em><span style="font-size: 12pt; font-family:
verdana, geneva;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span
style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><br
/></span></span></span></span></em></span></div>
<div style="border-bottom: #cccccc 1px dashed; font-weight: normal;
padding-bottom: 5px; text-align: center; padding-top: 5px; padding-left:
0px; margin: 0px; padding-right: 0px;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva;"><span
style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: 16px;"><em><span
style="font-size: 14pt;"></span></em><strong><a
href="http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=1864472&N=61&L=20&F=H"
target="_blank"></a><a
href="http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=1864472&N=61&L=21&F=H"
target="_blank"><img style="float: left;" alt="Вземи кредит на
половин цена"
src="https://www.mmoney.bg/Documents/E-mail-marketing-april.jpg"
/></a><span style="font-size:
14pt;"></span></strong></span></span></span></span></p>
</div>
<p style="text-align: left;" align="justify"></p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><br /><br /></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva;"><span
style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size:
16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Възползвайте
се от нашето промоционално
предложение до 31 май 2016 г.!<br
/></span></strong></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><span style="color:
#333333;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana,
geneva;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size:
16px;"><span style="font-size: 14pt;">
</span></span></span></span></span><span style="color: #333333;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva;"><span
style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: 16px;"><span
style="font-size: 14pt;">Кандидатствайте за кредит
Mmoney изцяло онлайн в няколко лесни
стъпки:</span></span></span></span></span></p>
<ul>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><span
style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span
style="font-family: Arial, serif;">Елате на<strong> <a
href="http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=1864472&N=61&L=21&F=H"
target="_blank">www.mmoney.bg</a><br /><br
/></strong></span></span></span></span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><span
style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span
style="font-family: Arial, serif;">Вземете
<strong>к</strong><strong>редит от 300 лева </strong>със
срок на погасяване <strong>15 дни</strong><br /><br
/></span></span></span></span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva;"><span
style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: 16px;"><span
style="font-size: 14pt;">Получете <strong>50%
отстъпка</strong>* от сумата за ползване на
кредита<br /><br /></span></span></span></span></span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"><strong><a
href="http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=1864472&N=61&L=21&F=H"
target="_blank">Кандидатствайте за кредит Mmoney
бързо и лесно</a></strong><br /></span></p>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"><span
style="text-decoration: none;"><span style="font-family: Arial,
serif;"><span style="font-size: 16px;"><a
href="http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=1864472&N=61&L=21&F=H"
target="_blank"><img
src="http://www.mailingm.co.uk/advertisebg/admin/temp/user/33/button.png"
alt="" style="margin-left: auto; display: block; margin-right: auto;"
height="74" width="189" /></a><br /></span></span></span></span></div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div style="text-align: left;"><span style="color: #333333;">*Клиент
на Дружеството, който сключи договор за
паричен заем Mmoney в размер на 300 лв. със
срок на погасяване 15 дни и плати кредита
си коректно до деня на падежната дата,
получава отстъпка в размер на 50% от
сумата за ползване на кредита.
Промоцията „Кредит на половин
цена“ важи за периода от 04 април 2016 г.
до 31 май 2016 г. и е за нови и досегашни
клиенти на "Вива Кредит ООД".</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><br
/></span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="color:
#333333;">Подробна информация за промоцията
прочетете <a
href="http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=1864472&N=61&L=18&F=H"
target="_blank">тук</a></span><span style="color:
#333333;">.</span></div>
<div style="text-align: left;"><br />
<div style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><br
/></span></div>
<span style="color: #333333;">България е част от ЕС и
предоставя възможност за извънсъдебно
решаване на спорове за покупки онлайн
чрез този сайт <a
href="http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=1864472&N=61&L=22&F=H"
target="_blank">http://ec.europa/odr"</a></span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><a
href="http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=1864472&N=61&L=19&F=H"
target="_blank"><br /></a><br /></span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br /><br />
<pre>Съгласно Закона за Електронната
Търговия ви информираме, че това може да
е непоискано търговско съобщение. <br />Вие
може да го приемете или отхвърлите. Ние
може да сме получили вашия имейл от вас,
<br />от ваш партньор или от публичното
пространство. Ако не желаете да
получавате информация <br />от
"<strong>Mmoney.bg</strong>", моля натиснете <a
href="http://dealsbg.eu/iems507/unsubscribe.php?M=1864472&C=50a09d577fb032b54e3b96c408faf20a&L=42&N=61"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a>
за автоматично отписване.<br />Ако сме Ви
обезпокоили, моля да ни извините. </pre>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img
src="http://dealsbg.eu/iems507/open.php?M=1864472&L=42&N=61&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>