<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG;">Уважаеми дами и
господа,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG;">Новата версия на
стандарта<span style="mso-spacerun: yes;">  </span></span><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;">ISO</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: BG;"> </span></b><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;">13485</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
BG;">:2016</span></b><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;"> – Medical Devices - Quality Management
Systems – </span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
BG;">(</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">Requirements for Regulatory Purposes)</span><span style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG;">, вече е факт.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG;">Започна 3-годишния преходен
период за всички сертифицирани фирми по
</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">ISO
13485:2003</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: BG;">.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG;">До март 2019г. всички фирми,
желаещи да имат актуален сертификат
трябва да преминат към новата версия на
стандарта ISO 13485:2016.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="EN-US"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">LRQA</span><span lang="EN-US"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: BG;"> </span><span style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>предлага<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">различни
курсове</b> по новата версия на стандарта
</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">ISO
13485:2016</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: BG;">,
съобразени с вашите нужди.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG;">Изберете вашия курс </span><span
lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%;"><a
href="http://www.lrqa.bg/standards-and-schemes/iso13485/training/"><span
lang="BG" style="color: windowtext; mso-ansi-language: BG;"><strong><font
color="#0000ff">ТУК</font></strong></span></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG;">Записалите се до </span><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height:
115%;">17/11/2016г</span></b><span style="font-size: 14pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: BG;">.,
получават <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">10%</b>
отстъпка от цената за съответното
обучение</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG;">Моля при записване да
въведете следния код за отстъпка: </span><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;">LrQaMD016</span></b><span lang="EN-US"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
color: red; line-height: 115%; mso-ansi-language: BG;"><o:p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000"><font
size="3"><strong></strong></font></font> </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000"><font
size="3"><strong></strong></font></font> </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000"><font
size="3"><strong><font color="#000000"><font size="3"><strong>Лойдс
Регистър ЕМЕА Клон България<!--?xml:namespace
prefix = "u1"
      ?--><u1:p></u1:p></strong><o:p></o:p></font></font><!--?xml:namespace
prefix = "u1"
      ?--><u1:p></u1:p></strong><o:p></o:p></font></font></p>
</o:p></span>
<p style="word-spacing: 0px; margin: 0cm 0cm 0pt; widows: 1;
-webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#000000"><font
size="3"><span>бул."България" 81А, ет.8 офис
9<u1:p></u1:p></span><o:p></o:p></font></font></p>
<p style="word-spacing: 0px; margin: 0cm 0cm 0pt; widows: 1;
-webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#000000"><font
size="3"><span>тел.: 02/ 818
7800<u1:p></u1:p></span><o:p></o:p></font></font></p>
<p style="word-spacing: 0px; margin: 0cm 0cm 0pt; widows: 1;
-webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#000000"><font
size="3"><span>факс: 02/ 818
7802<u1:p></u1:p></span><o:p></o:p></font></font></p>
<p style="word-spacing: 0px; margin: 0cm 0cm 0pt; widows: 1;
-webkit-text-stroke-width: 0px;"><span><font color="#000000"><font
size="3">e-mail:<span
class="apple-converted-space"> </span></font></font><a
href="mailto:sofia@lr.org" target="_blank"><span style="color:
windowtext;"><span><font size="3"
color="#0000ff">sofia@lr.org</font></span></span></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span style="font-size: 14pt; color: #365f91; mso-themecolor: accent1;
mso-themeshade: 191;"></span>  <br />  <br />  <br
/>
<div style="font-size: 1px; line-height: 20px;"><span style="font-size:
x-small;"><span style="color: black;" lang="BG"><span style="color:
gray;"><br />Уведомяваме Ви, че съгласно
Закона за електронна търговия </span><span
style="color: gray;" lang="EN-US">(</span><span style="color: gray;">чл.
6, ал. 1</span><span style="color: gray;" lang="EN-US">)</span><span
style="color: gray;" lang="EN-US"> </span><span style="color: gray;">е
възможно това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
до Вашия e-mail адрес, който е получен от
Вас, от </span><span style="color: gray;" lang="EN-US">Ваши
партньори или от </span><span style="color:
gray;">публичното пространство. <br
/>Надяваме се, че приложената информация
Ви е била полезна, и все пак се
извиняваме, ако по някаква причина сме Ви
причинили неудобство. <br />Ако не желаете
да получавате съобщения от "<span style="color:
#000000;"><strong>Лойдс Регистър ЕМЕА Клон
България</strong></span>"</span><span style="color:
black;">, <strong><a
href="http://infomails.info/iems505/unsubscribe.php?M=11313011&C=39e043dded8fde20f3a1fb97dfb745cd&L=288&N=489">моля
натиснете ТУК</a></strong></span> </span><span
style="color: gray;">за отписване!</span></span></div>
</body>
</html>