<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta http-equiv="Content-Language" content="pl">
</head>
<body>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Book Antiqua','serif'; COLOR: #31859c">Witamy,</SPAN><o:p></O:P></P>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Book Antiqua','serif'; COLOR: #31859c">Zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o ¶wiadczeniu usług drog± elektroniczn±, 
zwracamy się do Państwa z uprzejm± pro¶b± o wyrażenie zgody na wysłanie oferty 
dotycz±cej: </SPAN><o:p></O:P></P>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
class=MsoNormal><B><U><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Book Antiqua','serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 14pt">szkolenia dla lekarzy z zakresu 
Medycyny Podróży - 32 punkty edukacyjne.</SPAN></U></B><o:p></O:P></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Book Antiqua','serif'; COLOR: #31859c; FONT-SIZE: 10pt">Jeżeli 
wyrażaj± Państwo zgodę na przesłanie informacji prosimy o odesłanie tego maila z 
dopiskiem </SPAN></B><STRONG><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Book Antiqua','serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt">TAK</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Book Antiqua','serif'; COLOR: #31859c; FONT-SIZE: 10pt">.</SPAN></STRONG><o:p></O:P></P>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
class=MsoNormal><FONT face=Calibri><SPAN 
style="COLOR: #31859c"></SPAN><o:p></O:P></FONT></P>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Arial Narrow','sans-serif'; COLOR: #31859c">Z 
poważaniem</SPAN><o:p></O:P></P>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Arial Narrow','sans-serif'; COLOR: #31859c">Zespół Target 
Project</SPAN><o:p></O:P></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Arial Narrow','sans-serif'; COLOR: #31859c">Target Project 
Sp.j.</SPAN><o:p></O:P></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Arial Narrow','sans-serif'; COLOR: #31859c">os. Stefana 
Batorego 58A, 60-687 Poznań </SPAN><o:p></O:P></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Arial Narrow','sans-serif'; COLOR: #31859c; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US>T: +48 (61) 820 70 83<BR>M: +48 (61) 639 39 56<BR></SPAN><U><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Arial Narrow','sans-serif'; COLOR: #31859c"><A 
href="http://www.tropik.edu.pl" target=_blank><SPAN 
style="COLOR: #31859c; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US>www.tropik.edu.pl</SPAN></A></SPAN></U><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US><o:p></O:P></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Arial Narrow','sans-serif'; COLOR: #31859c; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US></SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p></O:P></SPAN></P>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Arial Narrow','sans-serif'; COLOR: #31859c">NIP: 
972-10-68-205<BR>S±d Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu<BR>VIII Wydział 
Gospodarczy KRS<BR>Nr KRS: 0000171252</SPAN><o:p></O:P></P>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
class=MsoNormal><FONT face=Calibri><SPAN 
style="COLOR: #1f497d"></SPAN><o:p></O:P></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: navy"></SPAN><o:p></O:P></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: navy"></SPAN><o:p></O:P></P>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=center><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: navy; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">
<HR align=center SIZE=2 width="100%">
</SPAN></DIV>
<P>Powyższa wiadomo¶ć ma charakter zapytania i nie stanowi oferty handlowej w 
my¶l Kodeksu Cywilnego.<o:p></O:P></P>
<P>Przesłana została zgodnie z Ustaw± o ¦wiadczeniu Usług Drog± Elektroniczn± z 
18 lipca 2002 (Dz.U. Nr 144,poz.1204) oraz dyrektyw UOKiK:<o:p></O:P></P>
<P>"Dopuszczalne jest przesyłanie na adres e-mail pytania czy adresat zgadza się 
na otrzymywanie droga elektroniczn± informacji 
handlowej".<o:p></O:P></P>
</body>
</html>