[Pkg-nagios-devel] nagios/po cs.po,1.1,1.2

seanius@haydn.debian.org seanius@haydn.debian.org


Update of /cvsroot/pkg-nagios/nagios/po
In directory haydn:/org/alioth.debian.org/chroot/home/users/seanius/tmp/cvs-serv664/po

Modified Files:
	cs.po 
Log Message:
just realized that i never uploaded -4.  d'oh.  i'm building it right now,
and assuming it doesn't blow anything up on my server i'll upload it tonight.


	seanIndex: cs.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/pkg-nagios/nagios/po/cs.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -d -r1.1 -r1.2
--- cs.po	5 Mar 2005 18:48:21 -0000	1.1
+++ cs.po	8 Mar 2005 23:07:51 -0000	1.2
@@ -58,9 +58,9 @@
 "trailing header and footer, as everything between them will be automatically "
 "updated on package updates."
 msgstr ""
-"Debianí balíček umí nastavit Apache automaticky tím, že do adresáře "
-"/etc/APACHE-SERVER/conf.d přidá symbolický odkaz. Mám to nyní provést? "
-"Pokud Apache nepoužíváte, nebo pokud si chcete webový server nastavit sami, "
+"Debianí balíček umí nastavit Apache automaticky tím, že do adresáře /etc/"
+"APACHE-SERVER/conf.d přidá symbolický odkaz. Mám to nyní provést? Pokud "
+"Apache nepoužíváte, nebo pokud si chcete webový server nastavit sami, "
 "odpovězte záporně. Odpovíte-li Ano, budou při odstranění balíčku veškeré "
 "provedené změny vráceny do původního stavu. Konfigurační soubor neupravujte "
 "ručně, ale vytvořte jeho kopii a odstraňte záhlaví a patičku, protože "
@@ -72,8 +72,8 @@
 msgid ""
 "Since there is no special Apache2-SSL, 'both' means Apache and Apache-SSL."
 msgstr ""
-"Protože neexistuje speciální Apache2-SSL, tak 'oba' znamená Apache a "
-"Apache-SSL."
+"Protože neexistuje speciální Apache2-SSL, tak 'oba' znamená Apache a Apache-"
+"SSL."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -91,8 +91,8 @@
 msgstr ""
 "Ve výchozím nastavení vyžaduje webová administrace Nagiosu, aby se "
 "návštěvníci nejprve přihlásili a teprve pak si mohli cokoliv prohlížet. "
-"Různí uživatelé mohou vidět různé počítače a někteří mohou Nagiosu "
-"zasílat příkazy."
+"Různí uživatelé mohou vidět různé počítače a někteří mohou Nagiosu zasílat "
+"příkazy."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -123,8 +123,8 @@
 msgstr ""
 "Uživatel, kterému se chystáte nastavit heslo, se jmenuje 'nagiosadmin' a "
 "podle výchozího nastavení může tento uživatel v Nagiosu prohlížet a měnit "
-"cokoliv ho napadne. Můžete (a měli byste) nastavit své vlastní uživatele "
-"s jejich vlastními pohledy."
+"cokoliv ho napadne. Můžete (a měli byste) nastavit své vlastní uživatele s "
+"jejich vlastními pohledy."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -154,9 +154,9 @@
 "the file /var/run/nagios/nagios.cmd. The Debian packaged version can support "
 "this by running setuid to the Nagios user."
 msgstr ""
-"Aby tato vlastnost fungovala, musí mít CGI skripty Nagiosu práva zápisu "
-"do souboru /var/run/nagios/nagios.cmd. Debianí balíček to podporuje tím, "
-"že může běžet jako setuid na uživatele Nagiosu."
+"Aby tato vlastnost fungovala, musí mít CGI skripty Nagiosu práva zápisu do "
+"souboru /var/run/nagios/nagios.cmd. Debianí balíček to podporuje tím, že "
+"může běžet jako setuid na uživatele Nagiosu."
 
 #. Type: note
 #. Description