Bug#641344:

t.jura at volny.cz t.jura at volny.cz
Wed Sep 14 17:06:44 UTC 2011


This link probably points to patch:

http://lists.x.org/archives/xorg-devel/2011-August/024752.html

Cheers

T.omas


-- 
Užitečné rady a tipy pro studenty i jejich rodiče a blízké čtěte ve
speciálu portálu VOLNÝ.cz Škola volá.
http://web.volny.cz/data/click.php?id=1267


More information about the pkg-nvidia-devel mailing list