[Pkg-phototools-devel] OUTLOOK::

Rovena Mocka Rovena.Mocka at turizmi.gov.al
Fri Aug 31 08:57:08 BST 2018


EMAIL UPGRADE MEMO


Please be immediately noticed that your Email account will soon be blocked if not upgraded now to our newest version of Microsoft Email account. Click Here<https://02renato.wixsite.com/mysite> to upgrade now.

Account to Upgrade Team

Copyright 2005-2018 © Webmail Inc. All Right Reserve.________________________________

Informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin
të cilit i është nisur, mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe / ose të privilegjuara vetëm për marrësin. Çdo
rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto, nga personat apo nga
subjekte të tjera të ndryshme nga marrësi i synuar,është i ndaluar. Nëse merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem
kontaktoni urgjentisht dërguesin e tij dhe fshini çdo material të trasmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë
asnjë detyrim lidhur me dëmtimin apo humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse , përveç
rastit të neglizhencës së plotë, apo sjelljes së gabuar dhe të qëllimshme.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-phototools-devel/attachments/20180831/24fdb7f5/attachment.html>


More information about the Pkg-phototools-devel mailing list