[Pkg-php-pear] Bingo,honey: 4 o J W

Borko Nikolic nborko at hotmail.com
Mon Nov 22 20:46:09 UTC 2010


== Re: Dobry den == == X n W a 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, e u d s  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, c w X g  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 c u I T 
 y w O j 


==Re:==Hello== x S s R 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, 8 m o 9  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. w 7 j k Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 6 9 M A 
 u A v b 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-php-pear/attachments/20101122/68d920fb/attachment.htm>


More information about the Pkg-php-pear mailing list